Radar

De nieuwe norm in advies

Als ondernemer heb je ambities en streef je zowel persoonlijke als zakelijke doelen na. Je hebt een langetermijnvisie ontwikkeld om deze doelen ook daadwerkelijk te realiseren. Maar hoe weet je nu of jij op de goede weg bent of dat je op basis van jouw huidige situatie wellicht een andere route moet kiezen? Realtime inzicht in jouw huidige situatie helpt je om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Radar biedt je dit inzicht.

Pensioenadvies-1

Wat biedt Radar?

Radar biedt een geobjectiveerd en actueel overzicht van verschillende thema's die eenduidig worden uitgelicht op basis van de bij ons aanwezige data over jou en jouw bedrijf. Hierdoor krijg je objectief beeld van jouw huidige situatie en kunnen vanuit dit vertrekpunt aandachtspunten, risico’s, maar ook zeker kansen voor jou als ondernemer en jouw ondernemer, gedefinieerd en geprioriteerd worden. Vanwege het geobjectiveerde en eenduidige karakter van Radar kan je, ongeacht de adviseur die je hierin begeleidt, vrij eenvoudig zelf de richting bepalen om zowel jouw persoonlijke als jouw zakelijke doelen te verwezenlijken.

It-audit en it-advies

Waarom is Radar onderscheidend?

Radar onderscheidt zich door haar multidisciplinaire karakter en de volledige data-driven aanpak, waardoor het alle belangrijke thema's raakt die voor jou en jouw onderneming van wezenlijk belang zijn om inzicht te hebben in jouw ambities richting de toekomst. Deze adviesaanpak is exclusief ontwikkeld voor klanten van HLB Witlox van den Boomen. Zo heb je weer de ruimte om te kunnen focussen op jouw passie voor ondernemen.

ONDERNEMER

 1. Inkomen en vermogen
  Als ondernemer heb je zowel vaste als variabele inkomensstromen. Vanuit dit inkomen bouw je vervolgens vermogen op om persoonlijke doelen te realiseren. Dit kun je op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door te investeren in jouw onderneming, vastgoed aan te kopen, te beleggen in aandelen of jouw geld op een bankrekening storten. De praktijk leert dat de ondernemer door deze spreiding vaak geen totaaloverzicht (meer) heeft van het vermogen dat opgebouwd is. Wij geloven dan ook dat het essentieel is om hier een goed inzicht in te hebben. Inzicht in jouw huidige inkomens- en vermogenspositie is hét startpunt voor een sterke financiële planning, om zo jouw visie op jouw persoonlijke toekomst te verwezenlijken.
 2. Financiële planning
  Als ondernemer kijk je vooruit. Je werkt aan de toekomst van jouw onderneming. Maar heb jij ook inzicht in jouw toekomstige persoonlijke financiële situatie? Kun je jouw huidige levensstandaard handhaven als je met pensioen gaat? En heb je zicht op de effecten van calamiteiten, zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden?
 3. Estate planning
  Als succesvolle ondernemer bouw je vermogen op. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor jouw naasten. In de praktijk zien wij dat ondernemers met name bezig zijn in het heden en het lastig vinden om na te denken over vermogensoverdracht in de toekomst. Het goed op orde hebben van je estate planning biedt niet alleen veel duidelijkheid voor jou en jouw naasten, maar ook nog fiscale voordelen. Door bijvoorbeeld tijdens jouw leven als ondernemer vermogen over te dragen, kan je namelijk erfbelasting in de toekomst besparen. Daarnaast is periodiek onderhoud aan jouw afspraken (bijvoorbeeld testamenten, levenstestamenten, huwelijkse voorwaarden, etc.) goed om vast te stellen of dat deze nog aan jouw wensen voldoen.

ONDERNEMING

 1. Structuur
  Je bouwt zowel privé als zakelijk vermogen op. Denk hierbij aan liquiditeiten, machines, (bedrijfs)vastgoed, etc. Jouw juridische structuur dient hierbij als veilige haven. Is jouw structuur zodanig ingericht dat de belangrijkste activa (zo veel als mogelijk) zijn veilig gesteld ingeval van een onverhoopt faillissement? En zijn daarnaast de afspraken en/of wensen helder en up-to-date tussen de aandeelhouders onderling?
 2. Strategie
  We dagen jou als ondernemer uit om naar de toekomst te kijken. Welke doelen wil je met jouw onderneming bereiken? Heb je ambities op het vlak van (internationale) uitbreidingen? Ben je bezig met innovatie en digitalisering? Heb je daarnaast in beeld welke ‘key’ personeelsleden onmisbaar zijn voor uw onderneming? En hoe zorg je ervoor dat de continuïteit van jouw onderneming gewaarborgd is ingeval van een onverhoopte calamiteit?
 3. Risicomanagement
  Vrijwel alle (rechts)handelingen die jij en/of jouw bedrijf onderneemt, hebben juridische en/of fiscale gevolgen en brengen in meer of mindere mate risico's met zich mee. Met de Radar signaleren we de meest voorkomende risico’s en valkuilen en kunnen we proactief maatregelen treffen om deze risico’s te minimaliseren. Een uitkomst kan natuurlijk ook zijn dat een aantal van deze risico’s voldoende beheerst worden en dat het bedrijf in juridische en fiscale zin de zaken goed op orde heeft. Dat geeft rust en zekerheid naar de toekomst toe.
 4. Financiering
  Om jouw zakelijke doelstellingen te realiseren kan het zijn dat lopende financieringen geherstructureerd dienen te worden of nieuwe financieringen aangetrokken dienen te worden. Andere zaken die de Radar signaleert zijn aflopende financieringen en de verhouding tussen de verstrekte zekerheden en de omvang van de financiering.
 5. Personeel
  Als werkgever heb je tegenover jouw personeel te maken met diverse wettelijke regelingen en mogelijke wijzigingen daarin. Het is belangrijk om daar tijdig op in te spelen. Radar geeft op belangrijke thema's inzicht in de actuele status. Jouw medewerkers zijn doorgaans een cruciale schakel in uw onderneming. Een duidelijk en goed personeelsbeleid draagt bij aan een gezond bedrijfsklimaat.
 6. Administratie en stuurinformatie
  Als onderneming ben je verplicht een administratie te voeren. Wij geloven erin dat technologie en automatisering jou kan helpen om dit efficiënt te doen met een hoge(re) kwaliteit. Om te waarborgen dat je de doelen voor jouw onderneming haalt, geloven we dat je door het stellen van normen, het meten daarvan en vergelijken van de realisatie ten opzichte van die normen, jouw onderneming tijdig kunt bijsturen. Radar geeft op diverse zaken omtrent administratie, automatisering en managementinformatie aan waar nog verbeteringen te realiseren zijn.
triangle dark triangle light

Stel je vraag.
Welke dan ook.

Onze diensten staan niet op zichzelf. We werken altijd samen met andere specialisten om jou te voorzien van een sterk advies. 

Placeholder banner