Strategisch advies over organisatiebrede thema's.

Als strategisch adviseur adviseren wij je over organisatiebrede operationele en strategische thema’s. Naast onze adviseurs beschikken we ook over een team van projectleiders. Zo ondersteunen we jou en je team bij de projectmatige realisatie van de vastgestelde doelstellingen. Graag werken we hierin intensief samen met onze collega’s vanuit verschillende disciplines om de brede kennis die we in huis hebben aan elkaar te knopen.

MicrosoftTeams-image-1

Nicole Steins

Strategisch adviseur

Strategische advisering vanuit multidisciplinaire samenwerking.

We maken een organisatiescan op basis van een oprechte dialoog met jou als ondernemer.
Wanneer gewenst fungeren we als externe projectleider om projecten in goede banen te leiden.

Ervaren adviseurs staan voor je klaar om jouw organisatie op praktische wijze verder te brengen.

Één vast aanspreekpunt en de zekerheid van een full serviceteam van specialisten. 
triangle dark triangle light

Onze diensten op het gebied van strategisch advies.

Jouw strategisch adviseur neemt je aan de hand om samen doelen te bereiken.

Roadmap voor ondernemers

Projectbegeleiding

Strategische advisering

Multidisciplinaire samenwerking

triangle dark triangle light
Ontwerp zonder titel (6)

Roadmap voor ondernemers.

Om als ondernemer toekomstgericht succesvol te zijn heb je een gezonde ambitie en een duidelijke visie, stel je prioriteiten en acteer je op (markt)ontwikkelingen. De praktijk is vaak weerbarstiger. Je wordt opgeslokt door de waan van de dag. Wij helpen je vraagstukken te prioriteren. Een concrete roadmap geeft overzicht, een gestructureerde aanpak en realisatiekracht.

Projectbegeleiding | HLB Witlox Van den Boomen

Projectbegeleiding.

Je kunt zelfstandig opvolging geven aan de roadmap, of, in meerdere of mindere mate, ondersteuning krijgen vanuit onze organisatie. Zo stellen wij desgewenst projectleiders ter beschikking die bijvoorbeeld workshops geven om het projectteam van informatie en handvatten te voorzien voordat zij start. Ook kunnen we als externe projectleider binnen jouw projectteam fungeren en onder andere zorgen voor het opstellen van een projectplan, met aandacht voor tijdsbesteding, randvoorwaarden en budget én voor gestructureerde opvolging. 

Strategische advisering | HLB Witlox Van den Boomen

Strategische advisering.

Bij een aantal projecten dat uit de roadmap voortvloeit, ligt een mooie vervolgtaak voor onze adviseurs: zij adviseren bijvoorbeeld over het opstellen van een strategisch plan of de doorvertaling van de strategie in een jaarlijks businessplan. Ook in grotere multidisciplinaire trajecten zoals bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf spelen zij een cruciale rol. Je kunt onze adviseurs ook bijschakelen voor bijvoorbeeld het vormgeven van een strategiedag, het voeren van management-interviews om te verifiëren of de strategie helder is of het adresseren van specifieke bedrijfskundige of strategische vraagstukken.

Multidisciplinaire samenwerking | HLB Witlox Van den Boomen

Multidisciplinaire samenwerking.

Voor veel van de projecten die voortkomen uit de roadmap is specifieke kennis en expertise vereist. Expertise die grotendeels aanwezig is bij de collega's binnen onze multidisciplinaire organisatie, waar we dan ook graag intensief mee samenwerken. Daarnaast zijn onze projectleiders actief bezig met het standaardiseren van grote multidisciplinaire trajecten, waarvoor zij constant schakelen met experts uit onze organisatie. Samen zorgen we ervoor dat er zo snel en adequaat mogelijk wordt geschakeld als er zich een complex vraagstuk voordoet, zodat jij direct ontzorgd en geholpen wordt.

Stel je vraag.
Welke dan ook.

Zit je met een ondernemersvraag? Heb je een specifieke opdracht of wil je gewoon even sparren? Wij staan voor je klaar. 

Nicole Steins_Stel een vraag