Klachtenprocedure & Klokkenluidersregeling

HLB Witlox Van den Boomen doet er alles aan om jou goed van dienst te zijn. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar wens verlopen, dan kunt je jouw mening kenbaar maken via onze:
 

Klachtenregeling

HLB Witlox Van den Boomen heeft een kantoorklachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan HLB Witlox Van den Boomen verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door HLB Witlox Van den Boomen.

De klachtenregeling is beginsel bedoeld voor klanten van HLB Witlox Van den Boomen, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken.

De klacht kan worden ingediend via het hieronder vermelde klachtenformulier, per email aan compliance@hlb-wvdb.nl of schriftelijk ter attentie van:

HLB Witlox Van den Boomen
t.a.v. de klachtenfunctionaris, Compliance
Postbus 120, 5580 AC Waalre

Klachtenformulier

 

Klokkenluidersregeling 

Ook hanteert HLB Witlox Van den Boomen een klokkenluidersregeling. Deze regeling waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling.