HRM nieuws
3 minuten lezen

Wordt de vertrouwenspersoon wel of niet verplicht voor werkgevers?

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met het initiatiefwetsvoorstel om vertrouwenspersonen verplicht te stellen voor bedrijven. Door de val van het kabinet kan het nog even duren voordat de Eerste Kamer een oordeel velt over deze wet. Het is dus nog even afwachten of bedrijven straks wel of niet verplicht zijn om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Toch is er nu al meer dan voldoende reden om een gekwalificeerde vertrouwenspersoon aan te stellen.

Beleid en vertrouwenspersoon

Elk bedrijf doet er goed aan om een beleid te hanteren dat zich richt op het voorkomen en beperken van ongewenste omgangsvormen. Het gaat hier om seksuele intimidatie, agressie & geweld, discriminatie en pesten. Vanuit de wet ben je dit als werkgever ook verplicht. Je kan hiervoor verschillende acties uitzetten. Eén onderdeel hiervan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Je kan deze rol intern invullen. Afhankelijk van jouw bedrijf kan je overwegen om meerdere interne vertrouwenspersonen aan te stellen, bijvoorbeeld als jouw onderneming verschillende vestigingen heeft. Ook kan je ervoor kiezen om de rol van vertrouwenspersoon extern te beleggen. Het meest ideale is een combinatie van intern en extern. Hiermee geef je jouw medewerkers keuze.

Wordt de vertrouwenspersoon verplicht?

De Tweede Kamer stemde in mei met een nipte meerderheid in om vertrouwenspersonen verplicht te stellen. Op basis van deze meerderheid is het wetvoorstel voorgelegd aan de Eerste Kamer. Hierin staat dat iedere organisatie vanaf 10 personen moet beschikken over een vertrouwenspersoon die voldoende opgeleid is voor zijn/haar rol. 

Op dit moment beschikt hooguit de helft van de bedrijven over een vertrouwenspersoon. Volgens het wetsvoorstel moet de vertrouwenspersoon adequate scholing volgen evenals bij- en nascholing. Ook over het voeren van intervisiegesprekken met collega-vertrouwenspersonen wordt gesproken. Belangrijk is in ieder geval dat de kwaliteit van de vertrouwenspersonen wordt gewaarborgd. Daarnaast is het de vraag of zelfstandigen ook onder het wetsvoorstel vallen, zodat zij ook recht gaan hebben op de toegang tot een vertrouwenspersoon. Dit soort zaken worden waarschijnlijk pas einde van dit jaar duidelijk. Ondertussen houden wij de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten.

Sorteer nu al voor op de nieuwe wetgeving 

Het wetvoorstel ligt op de plank, we zijn een stapje dichter bij een mogelijke verplichtstelling waarbij de invulling hiervan dus nog niet volledig bekend is. In afwachting van de uitkomsten van de Eerste Kamer is het verstandig om als werkgever na te denken hoe je wil omgaan met de inzet van een vertrouwenspersoon binnen jouw organisatie. Wil je hier actief mee aan de slag? Kies je voor een interne en/of externe vertrouwenspersoon? 

Interne vertrouwenspersoon aanstellen en opleiden

Wanneer je kiest voor een interne vertrouwenspersoon zul je de geschikte kandidaat (of kandidaten) moeten vinden binnen jouw organisatie. Daarnaast is het van belang dat je deze vertrouwenspersoon een training of opleiding aanbiedt. 

Momenteel bieden wij binnen HLB Witlox Van den Boomen de training aan voor vertrouwenspersonen op het gebied van ongewenste omgangsvormen. In deze praktische training stomen we jouw interne vertrouwenspersoon in anderhalve dag klaar voor zijn/haar rol. Hierin leert de vertrouwenspersoon wat er in deze rol wordt verwacht en wordt duidelijk hoe hij/zij de theorie in de praktijk kan toepassen. Tot slot delen we handvatten voor doeltreffende gesprekstechnieken. Onze najaarseditie van deze training staat inmiddels gepland, in oktober.

Lees meer over deze training. 

Externe vertrouwenspersoon aanstellen

Je kunt er ook voor kiezen om de rol van vertrouwenspersoon (ook) extern te beleggen. Wij hebben meerdere collega’s die deze rol voor klanten vervullen. Onze collega’s zijn gecertificeerd, hebben ruime ervaring op dit gebied en houden de kennis uiteraard actueel. Als klant krijg je een vast aanspreekpunt, waarbij back up is geregeld in geval van afwezigheid. Jouw medewerkers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon waarbij de anonimiteit is gewaarborgd. Na afloop van elk kwartaal stellen we je op de hoogte van het aantal medewerkers waarmee is gesproken. 

Daarnaast houden we je op de hoogte van algemene actualiteiten op het gebied van ongewenste omgangvormen en de rol van vertrouwenspersoon. Ook kan de vertrouwenspersoon een rol spelen in informatiesessies richting medewerkers of kan je als werkgever sparren over jouw beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen. 

Heb je interesse in onze training? Neem dan een kijkje op de pagina Basistraining vertrouwenspersoon. Overweeg je om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen? Neem dan contact op met Chantal Goossens via 0416-330505 of chantal.goossens@hlb-wvdb.nl. Zij vertelt je graag alles over de rol van vertrouwenspersoon en licht de meest passende oplossing voor jouw bedrijf toe. 

triangle dark triangle light