Fiscaal nieuws
2 minuten lezen

Wetsvoorstel werkelijk rendement box 3 ingediend ter consultatie

Sinds de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft de belastingheffing over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) een forfaitair karakter. Deze forfaitaire heffing sluit niet goed aan bij het werkelijke inkomen uit sparen en beleggen. Hier was de afgelopen tijd veel ophef over. Dit met rechtsherstel en overbruggingswetgeving tot gevolg. Het kabinet heeft nu voorafgaand aan Prinsjesdag al een conceptwetsvoorstel ter consultatie aangeboden ten aanzien van een nieuw stelsel voor de belastingheffing in box 3 vanaf 1 januari 2027.

Als hoofdregel heft de overheid inkomstenbelasting op basis van het werkelijke rendement. Dit betekent dat je elk jaar belasting betaalt over de reguliere voordelen zoals ontvangen rente, het ontvangen dividend maar ook over de aanwasvoordelen zoals de koerswinst (ook al is dit nog niet gerealiseerd). Voor beleggingen waarvan de waarde lastig vast te stellen is, geldt de vermogenswinstbelasting. De winst wordt dan pas belast op het moment van daadwerkelijke verkoop van de belegging. Denk hierbij aan aandelen in familiebedrijven, startende innovatieve ondernemingen en een vakantiehuis.

Laat je direct bijpraten over de meest relevante fiscale ontwikkelingen op basis van de troonrede.

Meld je aan voor het Ontbijtseminar PrinsjesdagEen aantal andere punten van het wetsvoorstel zijn als volgt:

  • De vakantiewoning wordt jaarlijks op basis van een forfait in de heffing betrokken. Als je meerdere woningen hebt, dan moet je kiezen voor welke woning het forfait zal gelden. Op deze keuze kan niet meer worden teruggekomen.

  • In het nieuwe box 3-stelsel wordt een zakelijkheidstoets geïntroduceerd voor transacties tussen gelieerde verhoudingen, zoals bijvoorbeeld tussen ouder en kind. Dit om te voorkomen dat je verliezen in box 3 creëert. 

  • Een recht van vruchtgebruik wordt gewaardeerd op nihil en het vermogensbestanddeel wordt gewaardeerd alsof er geen genotsrecht op gevestigd is. De waardestijging wordt belast bij de eigenaar en de voordelen bij de vruchtgebruiker. In het oude box 3-stelsel was er een forfaitaire verdeling van de waarde van de bezitting over degene met de genotsrechten en de eigenaar. 

  • De schuldendrempel komt te vervallen.

  • Het heffingsvrije vermogen wordt omgezet in een heffingsvrij inkomen. 

  • In een stelsel op basis van werkelijk rendement is verlies in box 3 mogelijk. Het voorstel bestaat om verliesverrekening zonder beperking met volgende kalenderjaren mogelijk te maken. Ook is het een optie om verliesverrekening met het voorgaande jaar mogelijk te maken. Verliesverrekening is voor het eerst mogelijk in het jaar na invoering van het nieuwe stelsel. Er komt een drempel voor verliesverrekening. 

  • Voor het belaste inkomen in box 3 wordt een vlak belastingtarief voorgesteld. De conceptwetgeving bevat een tarief van maximaal 37%.

Het conceptwetsvoorstel staat momenteel open ter consultatie. Daarna zal het wetsvoorstel wellicht nog op een aantal onderdelen wijzigen. Vervolgens volgt nog een parlementaire behandeling. Het is daarom lastig om in te schatten of het huidige conceptwetsvoorstel (in haar huidige vorm) van kracht wordt.

triangle dark triangle light