HRM
3 minuten lezen

Wet tegemoetkomingen loondomein 2023

Dit artikel is origineel in november 2022 verschenen. Wij hebben dit bericht in oktober 2023 van de laatste informatie voorzien.

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat ook in 2023 uit drie onderdelen: het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Deze tegemoetkomingen over 2023 worden in 2024 automatisch uitbetaald als uit de loonaangiften blijkt dat je hier recht op hebt.

1. lage-inkomensvoordeel in 2023

Bedragen LIV 2023

Sinds 2020 is de hoge en lage tegemoetkoming samengevoegd naar één uniforme tegemoetkoming per verloond uur. Voor het jaar 2023 kan de tegemoetkoming als volgt worden vastgesteld: 

Gemiddeld uurloon over 2022 LIV per medewerker per verloond uur Maximale LIV per medewerker per jaar
€ 12,04 t/m € 15,06 € 0,49 € 960
Tip! Je kunt het uurloon van jouw medewerkers zelf beïnvloeden om te zorgen dat je zo veel mogelijk van het LIV profiteert. Bijvoorbeeld door medewerkers die iets boven de grens van het uurloon verdienen een kostenvergoeding via de werkkostenregeling te geven in ruil voor iets minder loon. Uiteraard kan dit alleen binnen de geldende wettelijke fiscale mogelijkheden.

Voorwaarden LIV

Om in aanmerking te komen voor de LIV, moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden worden voldaan:

 • De werknemer heeft een dienstverband bij een werkgever waar hij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ontvangt.
 • De werknemer voldoet aan een vastgesteld gemiddeld uurloon (gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon).
 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar).
 • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
Let op! Het LIV zal per 1 januari 2025 worden afgeschaft. 

2. Het jeugd-lage-inkomensvoordeel in 2023

Bedragen jeugd-LIV 2023

Valt een medewerker binnen de uurloongrenzen en voldoet hij aan de overige voorwaarden? Dan heb je als werkgever voor een medewerker recht op het jeugd-LIV. Hoeveel het voordeel precies is, hangt zowel af van het aantal verloonde uren als van de leeftijd van de medewerker.

Let op! De eis van minimaal 1248 verloonde uren geldt niet voor het jeugd-LIV.

Het maximale jeugd-LIV kun je als volgt bepalen:

Leeftijd op 31 december 2022 Gemiddeld uurloon 2023 Jeugd-LIV per medewerker per verloond uur Maximale jeugd-LIV per medewerker per jaar
20 jaar € 9,79 - € 12,04 € 0,30 € 613,60
19 jaar € 7,34 - € 10,89 € 0,08 € 166,40
18 jaar € 6,12 - € 8,17 € 0,07 € 135,20
Let op! Maak je als werkgever gebruik van bbl-leerlingen (beroepsbegeleidende leerweg)? Dan kan je ook in aanmerking komen voor het jeugd-LIV. Je krijgt deze tegemoetkoming als je de bbl-leerling betaalt volgens het wettelijk minimumjeugdloon dat hoort bij zijn leeftijd. Je mag de bbl-leerling ook minder betalen dan het wettelijk minimumjeugdloon. In dat geval heb je geen recht op jeugd-LIV.

Voorwaarden jeugd-LIV

De cumulatieve voorwaarden om in aanmerking te komen voor het jeugd-LIV zijn als volgt:

 • De werknemer heeft een dienstverband bij werkgever waar hij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ontvangt.
 • De medewerker is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • De medewerker heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor zijn leeftijd.
 • De medewerker was op 31 december van het voorafgaande jaar 18, 19 of 20 jaar.
Let op! Het jeugd-LIV zal per 1 januari 2024 worden afgeschaft. De uitbetaling van de LIV 2023 zal nog wel plaatsvinden in 2024.

3. Loonkostenvoordelen in 2023

Vanaf 2018 hebben werkgevers die specifieke werknemers in dienst nemen, recht op zogenaamde loonkostenvoordelen (LKV’s), mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden hiervoor blijven in 2023 gelijk en zijn van toepassing op de volgende groepen werknemers:

 • Oudere werknemer.
 • Arbeidsbeperkte werknemer.
 • Werknemer die onder de doelgroep banenafspraak en scholingbelemmerden.

Voorwaarden loonkostenvoordelen

Om in aanmerking te komen voor het LKV gelden de volgende voorwaarden:

 • De medewerker beschikt over een doelgroepverklaring.
 • De medewerker was niet op enig moment in de periode van zes maanden voorafgaand aan de datum van indiensttreding bij jou in dienst (de antidraaideurbepaling) (uitzondering bij herplaatsen arbeidsgehandicapte medewerker).
 • De medewerker heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • De medewerker verricht geen arbeid als bedoeld in artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening of artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet.
 • De medewerker is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Daarnaast gelden per soort LKV nog aanvullende voorwaarden. Voldoet jouw medewerker aan alle voorwaarden? Dan kan hij een doelgroepverklaring aanvragen.

Let op! Een doelgroepverklaring moet binnen drie maanden na indiensttreding worden afgegeven. Zorg dus dat deze op tijd wordt aangevraagd. Na afgifte van de doelgroepverklaring kan het LKV in de aangifte loonheffingen worden aangevraagd. De LKV kan voor een periode van maximaal 3 jaar worden toegepast. Voor ‘LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer’ geldt een periode van één jaar.
LKV Bedrag per verloond uur Maximumbedrag per jaar Duur
Oudere medewerker € 3,05 € 6.000 3 jaar
Arbeidsgehandicapte medewerker € 3,05 € 6.000 3 jaar
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 onbeperkt
Herplaatsen arbeidsgehandicapte medewerker € 3,05 € 6.000 1 jaar

Bron: SRA

Wil jij meer weten over de verschillende voordelen of heb je hulp nodig bij de analyse of jij in aanmerking komt voor een of meer van de tegemoetkomingen? Neem gerust contact op met onze adviseur Fred van Dijk via fred.dijk@hlb-wvdb.nl of via +31 (0)416 33 05 05.

triangle dark triangle light