HRM nieuws
1 minuut lezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wet betaald ouderschapsverlof: door deze wet kunnen ouders deels betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van hun kind.

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Door deze wet kunnen ouders deels betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van hun kind.

Ouderschapsverlof zoals wij nu het kennen

Ouderschapsverlof is een bestaande wettelijke regeling die is bedoeld om ouders de mogelijkheid te geven om tijdelijk minder te werken. Werknemers in Nederland hebben op dit moment recht op maximaal 26 weken het aantal uren dat zij werken aan ouderschapsverlof per ouder in de eerste acht levensjaren van jouw kind. Je hebt als ouder voor elk kind recht op dit ouderschapsverlof. Momenteel krijgen werknemers over het algemeen hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald, tenzij hierover andersluidende afspraken zijn gemaakt met de werkgever of in een CAO.

Deels betaald ouderschapsverlof en de spelregels

Met de Wet betaald ouderschapsverlof gaat het huidige ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 veranderen. Beide ouders kunnen nog altijd 26 weken verlof opnemen, maar dankzij deze wet wordt het verlof in het eerste levensjaar van het kind negen weken gedeeltelijk doorbetaald. Ouders krijgen gedurende deze negen weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun (maximum) dagloon. De voorwaarde die hieraan is gesteld, is dat jij als ouder deze negen weken op dient te nemen in het eerste levensjaar van jouw kind.

Het ‘nieuwe’ ouderschapsverlof kan ook gelden voor ouders die reeds vóór de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof een kind kregen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet jouw kind op het moment dat de wet ingaat jonger dan één jaar zijn en dienen jullie als ouders nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof opgenomen te hebben. 

Stel dat jouw kind op de datum van de invoering zes maanden oud is en jij als ouder al tien weken (onbetaald) ouderschapsverlof hebt opgenomen, dan heb jij nog zestien weken recht op ouderschapsverlof. In de zes maanden tot jouw kind één jaar is, kan jij als ouder dus nog gebruik maken van maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof.

Hoe zit het dan bij adoptie- of pleegouderschap?

Ook hier is betaald ouderschapsverlof mogelijk voor kinderen onder de acht jaar. Hierbij geldt dat alleen gedurende het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing een beroep op het ouderschapsverlof kan worden gedaan.

Meer weten over (betaald) ouderschapsverlof? Neem dan vrijblijvend contact op met Anne Wolters via +31 881 947 722/ anne.wolters@hlb-wvdb.nl