HRM Blog
5 minuten lezen

Werkgelukonderzoek onder ondernemers: de 5 opvallendste resultaten

Te druk, financiële tegenvallers en het maken van fouten: het zijn de meest genoemde redenen voor DGA’s om na een werkdag met een negatief gevoel huiswaarts te gaan. Hoe zit dat eigenlijk met jou, ondernemer? Hoe gelukkig ben jij als DGA, (minderheids)aandeelhouder of (eind)verantwoordelijke vandaag de dag? Zit je lekker in je vel of lig je ’s nachts wakker van de zorgen om je onderneming? Wij waren benieuwd en deden onderzoek naar het werkgeluk van de mensen die dagelijks aan het roer staan. Benieuwd naar de uitkomsten? In deze blog neem ik je mee in de opvallendste resultaten.

Medewerkers die gelukkig zijn op de werkvloer zijn vitaler, verzuimen minder en zijn effectiever, productiever en klantgerichter. Bovendien voelen ze zich meer betrokken bij jouw organisatie, waardoor het verloop binnen jouw (familie)bedrijf afneemt. Loyaal en goed personeel is zeker in tijden dat het minder gaat erg belangrijk voor je onderneming. Medewerkerstevredenheid, of zoals wij het graag noemen, werkgeluk, is dan ook – gelukkig – een onderwerp dat al lange tijd bij veel bedrijven hoog op de agenda staat.

Maar hoe zit het met de personen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie? Wordt jou als DGA of (eind)verantwoordelijke wel eens gevraagd hoe gelukkig jíj bent in je werk? En hoe gelukkig ben je dan eigenlijk met de verantwoordelijkheden die je draagt? Kortom: hoe groot is jouw werkgeluk? We vonden het tijd hier eens wat nader onderzoek naar te doen. We hebben een vragenlijst uitgezet onder DGA’s, directieleden en (eind)verantwoordelijken binnen ons netwerk en verzamelden de resultaten. De meest opvallende resultaten zet ik hieronder voor je op een rij.

Resultaat 1: DGA’s zijn tevreden met hun functie

Goed nieuws op deze Blue Monday: zo’n driekwart van de respondenten is tevreden als het gaat over zijn of haar eigen functie. Wel blijkt uit ons onderzoek dat de DGA iets minder tevreden is over zijn dagelijkse werk in vergelijking met de andere respondenten. Herken jij dit? Dan is mijn belangrijkste advies: maak tijd. Je hebt verschillende petten op en komt daardoor misschien niet of onvoldoende toe aan het nadenken over de toekomst van je bedrijf. Maar wat nu als je wél tijd zou kunnen maken om hierover na te denken? Levert dat je niet veel meer duidelijkheid op? Maakt dat niet veel beter inzichtelijk wat je morgen op je agenda moet zetten, in plaats van steeds bezig te zijn met brandjes blussen?

Resultaat 2: Er heerst een gevoel van trots

Vooral respondenten die de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie dragen, geven in het onderzoek aan dat ze een gevoel van trots/voldoening ervaren. En maar liefst de helft van deze groep geeft aan het ‘helemaal eens’ te zijn met de stelling ‘ik ben trots op het werk dat ik doe’. Ruim negentig procent van alle respondenten geeft zelfs aan dat het werk bijdraagt aan de doelen en ambities die zij in het leven hebben. “Het is maar werk”, gaat dus niet echt op voor hen die aan het roer staan!

Resultaat 3: Loslaten is een dingetje

Herken jij je in de bovenstaande resultaten? Gelukkig. Want als (eind)verantwoordelijke van een onderneming kun je maar beter met plezier naar je werk gaan. Toch is er ook een keerzijde. Want als ondernemer of (eind)verantwoordelijke heb je veel ballen in de lucht te houden. Iedereen trekt aan je en de kans is groot dat je je met zaken bezighoudt die je misschien beter aan een ander zou kunnen toevertrouwen. Maar dat blijkt een dingetje. Ruim veertig procent van de respondenten geeft aan het werk niet goed los te kunnen laten als ze níet aan het werk zijn. Mannen hebben hier bovendien meer moeite mee dan vrouwen. Vanuit mijn werk als HR Adviseur zie ik dit ook terug in de dagelijkse praktijk. Veel eigenaren van (familie)bedrijven zetten hun eigen hobby’s, interesses en sociale contacten op een laag pitje ten faveure van het bedrijf – als ze het vuur al aan weten te houden. En dat terwijl de zaak vaak juist (deels) afhankelijk is van jou en het dus van groot belang is dat jij als persoon overeind blijft.

Download het volledige rapport

Gelukkig zien we hierin wel een positieve maatschappelijke trend ontstaan, waarin de ondernemer van nu meer en meer aandacht heeft - en mag hebben - voor een gezonde werk/privé balans. Uit ons onderzoek blijkt ook dat ruim 73% van de respondenten tevreden is over de balans tussen het werk/ondernemerschap en hun privéleven. Dit percentage stijgt naar ruim 95% als we alleen kijken naar de groep van niet-(mede)eigenaren ten opzichte van de DGA’s en de minderheidsaandeelhouders. De grote vraag hierbij is dus hoe je als (mede)eigenaar van een bedrijf voldoende tijd voor jezelf weet vrij te maken zonder dat je onderneming hieronder te lijden heeft…

Resultaat 4: Druk, druk, druk

Dat we het werk moeilijk kunnen loslaten, blijkt ook wel uit de antwoorden op de vraag hoe de respondenten hun werkdruk ervaren. Maar liefst driekwart geeft aan regelmatig een hoge werkdruk te ervaren. Maar willen we eigenlijk wel loslaten? De helft van alle respondenten geeft aan niet direct behoefte te hebben aan een lagere werkdruk. Daarentegen geeft de groep DGA’s wel degelijk vaker aan een lagere werkdruk te willen hebben.

Hoewel een lagere werkdruk niet perse een doel is onder (eind)verantwoordelijken, is er wel behoefte aan meer focus op taken die echt bij het ondernemen horen. Want zo’n veertig procent geeft te kennen niet hoofdzakelijk met werkzaamheden bezig te zijn die bijdragen aan het eigen werk- of ondernemersgeluk. Een grote meerderheid geeft wel aan bezig te zijn met waar ze goed in zijn, maar of dat dus ook echt de dingen zijn die er het meest toe doen? Dat vraag ik me na het lezen van de resultaten oprecht af.

Resultaat 5: ‘Personeel’ boosdoener als het gaat om negatieve energie

We stelden de respondenten in het onderzoek ook enkele open vragen. Zo waren we nieuwsgierig naar waar men negatieve energie van krijgt. Of met andere woorden: wat slurpt energie weg? Hierin viel me duidelijk één hoofdmoot op: de medewerkers/het personeel. Ruim een derde van de gegeven antwoorden had een duidelijke link met de werkzaamheden rondom medewerkers. De drie belangrijkste aspecten die hierbij worden genoemd:

  • Negativiteit en ontevredenheid onder medewerkers
  • Personeelszaken in algemene zin
  • Bezetting, verloop en moeilijk te vervullen vacatures

Deze resultaten zijn in mijn ogen zorgwekkend, maar niet verrassend. Want hoe vaak heb jij al eens de opmerking “Ik wens je veel personeel toe” gehoord? Vanuit mijn HR-hart triggert deze opmerking extra om actief aan de slag te gaan met een positief HR beleid. Want zeker in de huidige coronasituatie wordt er veel van medewerkers gevraagd. We moeten (meer) thuiswerken, (meer) samenwerken, (meer) overleggen op afstand en ondertussen houden we als ondernemer de algehele motivatie het liefst zo hoog mogelijk. En dat is soms best lastig.

Hoe zit het met jóuw werkgeluk?

Terugkijkend naar het onderzoek, concludeer ik dat het best prima gesteld is met het werkgeluk onder de mensen die de dagelijkse aansturing van het bedrijf op hun bordje hebben liggen. En gelukkig maar, want vooral in de situatie van vandaag de dag zijn bedrijven gebaat met een gemotiveerde leiding en ogen die gericht zijn op een positieve toekomst. Wel maak ik me zorgen om het gegeven dat ‘personeel’ vaak iets is waar onze respondenten negatieve energie aan kwijt zijn. De wil om de medewerkers een groter werkgeluk te bezorgen is er absoluut, maar de grote vraag is: hoe dan?

De afgelopen jaren, en zeker sinds de uitbraak van corona, zie ik een grotere behoefte vanuit bedrijven om betrokken te blijven bij hoe het met hun medewerkers gaat – en hier goed op in te kunnen spelen. En terecht. Want, knipogend naar de piramide van Maslov, durf ik wel te stellen dat naast HR Basics, HR Performance en HR Development, het streven naar werkgeluk bovenaan de HR-piramide staat. Slaag je erin je eigen werkgeluk hoog te houden én je medewerkers gelukkig te maken en te houden? Dan heb je goud in handen voor de toekomst van je bedrijf.

Download het volledige rapport

triangle dark triangle light