Blog
1 minuut lezen

Wat houdt de BIK-regeling in?

In het Belastingplan 2021 is de baangerelateerde investeringskorting (BIK) aangekondigd. Het kabinet wil met deze regeling de private investeringen stimuleren in de jaren 2021 en 2022. Wij vertellen je graag wat de BIK-regeling inhoudt.

Wat houdt de BIK-regeling in

Met de BIK kunnen zowel IB-ondernemers als VPB-ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van het bedrag van hun investeringen in mindering brengen op hun afdracht loonheffing.

  • Bij investeringen tot en met € 5 miljoen per kalenderjaar is de korting 3% van het investeringsbedrag.
  • Voor grotere investeringen is de korting 2,44% voor het deel boven de € 5 miljoen.

Vormgeving BIK

De BIK is gericht op nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen en is daarom van toepassing op investeringsverplichtingen aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten jouw investeringen met een laatste betaling in 2021 en 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Voor diverse onderdelen van de BIK wordt aangesloten bij de vormgeving van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Zo komt de reikwijdte van de BIK overeen met de reikwijdte van de KIA als het gaat om de te stimuleren bedrijfsmiddelen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen bestemd voor verhuur en personenauto’s (exclusief die bestemd voor beroepsvervoer) uitgesloten voor de BIK.

Om in aanmerking te komen voor de BIK moet de minimale investering per bedrijfsmiddel € 1.500 bedragen. Kleinere investeringen worden niet meegenomen. De BIK is een aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen: voor kleinere investeringen (door het MKB) kunnen de KIA en de BIK samengaan. Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de EIA, MIA of VAMIL. 

Aanvraag BIK

Een aanvraag voor de BIK doet jouw bedrijf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een aanvraag kan gelijktijdig voor meerdere investeringen in bedrijfsmiddelen worden gedaan. Jouw bedrijf kan maximaal één keer per kwartaal een aanvraag doen. Als minimale investering per aanvraag geldt een bedrag van € 20.000. Jouw bedrijf krijgt vervolgens een BIK-verklaring en kan de BIK toepassen in de loonaangifte in het jaar waarin de verklaring is afgegeven. Het loket voor de investeringssubsidie gaat naar verwachting op 1 september 2021 open. 

Neem voor meer informatie of ondersteuning contact op met ons, wij helpen je graag. 

triangle dark triangle light