Fiscaal
3 minuten lezen

Wat betekent de renseigneringsverplichting voor jou?

Dit artikel is origineel in november 2022 verschenen. Wij hebben dit bericht in oktober 2023 van de laatste informatie voorzien.

Vanaf 1 januari 2022 geldt voor twee groepen administratieplichtigen de renseigneringsverplichting. Dit houdt in dat je gegevens moet overdragen aan de Belastingdienst die gaan over betalingen aan derden. Deze fiscaal relevante informatie (de betalingen worden meestal gezien als resultaat uit overige werkzaamheden) gebruikt de Belastingdienst om de aangifte inkomstenbelasting vooraf in te vullen. Wat betekent dit voor jou?

De renseigneringsverplichting is beter bekend als de IB-47 verklaring die vanwege privacywetgeving begin 2018 is stopgezet. Met een nieuwe wettelijke basis voor het uitvragen van een Burgerservicenummer (BSN) is de renseigneringsverplichting terug van weggeweest. 

Voor wie geldt de renseigneringsverplichting?

Ben je administratieplichtig en betaal je een natuurlijk persoon voor verrichte werkzaamheden en/of diensten? Dan geldt de renseigneringsverplichtig voor jou als je behoort tot een van de volgende groepen:

 • Je bent inhoudingsplichtig voor de Wet op de loonbelasting en doet betalingen aan een natuurlijk persoon voor diensten en/of werkzaamheden die zijn verricht voor jou of een met jou verbonden vennootschap;
 • Collectieve beheersorganisaties, zoals BUMA-STEMRA.

Welke informatie wil de Belastingdienst ontvangen?

De volgende informatie moet je na afloop van het kalenderjaar aanleveren bij de Belastingdienst:

 • De naam, adres, geboortedatum en het BSN van de ontvanger van de betaling;
 • De in het kalenderjaar betaalde bedragen, daaronder begrepen eventuele kostenvergoedingen inclusief de datum van betaling.

Ben je benieuwd naar hoe wij jou kunnen voorzien van strategisch belastingadvies?

Lees meer over dit advies

Uitzonderingen op de renseigneringsverplichting

Voor de volgende betalingen geldt de renseigneringsverplichting niet:

 • Betalingen voor werkzaamheden en diensten als medewerker, artiest, beroepssporter of als lid van een buitenlands gezelschap in de zin van de Wet op de loonbelasting.

 • Betalingen voor werkzaamheden en diensten aan inwoners van niet zijnde Nederland die als artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting in Nederland moeten betalen.

 • De werkzaamheden zijn verricht als vrijwilliger in de zin van de Wet op de loonbelasting.

 • Werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur met btw is uitgereikt. Let op! Betalingen aan natuurlijke personen die de kleine ondernemersregeling toepassen of uitsluitend vrijgestelde prestatie verrichten, moet je wel melden! Ook betalingen aan een zelfstandige die factureert met € 0 of 0% btw en een btw-nummer op de factuur heeft staan moet je melden. 

 • De betaling is ontvangen als erfgerechtigde tot de inkomsten uit een auteursrecht of naburig recht.

Internationale situaties

Ook als het werk in het buitenland is verricht of de werker in het buitenland woont, is de renseigneringsverplichting onverkort van toepassing. Denk daarbij ook aan de in het buitenland woonachtige commissaris. De ontvanger van de betaling moet in een dergelijke situatie een BSN aanvragen voor zover deze nog niet beschikbaar is.

Hoe moet je de gegevens aanleveren?

De betalingen aan derden kunnen op diverse manieren aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Deze mogelijkheden zijn:

 1. Webformulier waarbij de gegevens voor één partij kunnen worden verstrekt. Deze manier is geschikt voor kleine aantallen meldingen omdat voor iedere afzonderlijke betaling een los webformulier moet worden ingevuld.
 2. Met het sjabloon UBD (uitbetaling derden) waarbij een spreadsheet van de betaling wordt gedeeld. Deze manier is geschikt voor middelgrote aantallen meldingen omdat per partij een afzonderlijke melding gemaakt moet worden.
 3. Met zelfgebouwde of ingekochte software waarmee een XML-gegevensbestand kan worden gemaakt. Dit XML-gegevensbestand kan dan worden geüpload in het gegevensportaal. Deze manier van aanleveren is geschikt voor grote aantallen meldingen omdat in het XML-gegevensbestand betalingen aan meerdere partijen mogen worden opgenomen.
 4. Digipoort. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid en om de Digipoort te kunnen gebruiken is een PKIoverheid services servercertificaat nodig. De aanlevering gaat ook via een XML-gegevensbestand dat wordt gemaakt met zelfgebouwde of ingekochte software. De kosten voor het gebruik van Digipoort zijn afhankelijk van de aanbieder van het certificaat maar kunnen oplopen tot € 599 voor een contract van 3 jaar.

De benodigde gegevens moeten uiterlijk na afloop van het kalenderjaar op 31 januari 2024 door de Belastingdienst zijn ontvangen. Het is echter nu ook al mogelijk om maandelijks de betalingen door te geven. 

Wat gebeurt er als je de gegevens niet aanlevert?

Lever je de gegevens niet, niet op tijd, onjuist of onvolledig aan? Dan loop je het risico op een geldboete van maximaal € 9.000 of een hechtenis van maximaal zes maanden. Lever je de gegevens opzettelijk niet, onjuist of onvolledig aan? Dan kan de geldboete oplopen tot € 22.500 of het bedrag aan te weinig geheven belasting als dit hoger is dan € 22.500.

Zorg daarom dat je op tijd alle gegevens hebt verzameld en de Belastingdienst op tijd informeert.

Heb je hulp nodig of wil je meer weten over de renseigneringsverplichting? Neem vrijblijvend contact op met Cindy van de Mortel. Wij helpen je graag verder.

triangle dark triangle light