Fiscaal
3 minuten lezen

Wat betekent de renseigneringsverplichting voor jou?

Vanaf 1 januari 2022 geldt voor twee groepen administratieplichtigen de renseigneringsverplichting. Zij moeten gegevens over betalingen aan derden overdragen aan de Belastingdienst. Zij gebruikt deze informatie om de aangifte inkomstenbelasting vooraf in te vullen. Wat betekent dit voor jou?

De renseigneringsverplichting is beter bekend als de IB-47 verklaring die vanwege privacywetgeving begin 2018 is stopgezet. Met een nieuwe wettelijke basis voor het uitvragen van een Burgerservicenummer (BSN) is de renseigneringsverplichting terug van weggeweest.

Voor wie geldt de renseigneringsverplichting?

Ben je administratieplichtig en betaal je een natuurlijk persoon voor verrichte werkzaamheden en/of diensten? Dan geldt de renseigneringsverplichting voor jou als je behoort tot een van de volgende groepen:

 • Je bent inhoudingsplichtig voor de Wet op de loonbelasting en doet betalingen aan een natuurlijk persoon voor diensten en/of werkzaamheden die zijn verricht voor jou of een met jou verbonden vennootschap;
 • Collectieve beheersorganisaties, zoals BUMA-STEMRA.

Welke informatie wil de Belastingdienst ontvangen?

De volgende informatie moet je na afloop van het kalenderjaar aanleveren bij de Belastingdienst:

 • De naam, adres, geboortedatum en het BSN van de ontvanger van de betaling;
 • De in het kalenderjaar betaalde bedragen, daaronder begrepen eventuele kostenvergoedingen inclusief de datum van betaling.

Uitzonderingen op de renseigneringsverplichting

Voor de volgende betalingen geldt de renseigneringsverplichting niet:

 • Betalingen voor werkzaamheden en diensten als medewerker, artiest, beroepssporter of als lid van een buitenlands gezelschap in de zin van de Wet op de loonbelasting.

 • Betalingen voor werkzaamheden en diensten aan inwoners van niet zijnde Nederland die als artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting in Nederland moeten betalen.

 • De werkzaamheden zijn verricht als vrijwilliger in de zin van de Wet op de loonbelasting.

 • Werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur met btw is uitgereikt.
  Let op! Betalingen aan natuurlijke personen die de kleine ondernemersregeling toepassen of uitsluitend vrijgestelde prestatie verrichten, moet je wel melden! Dit geldt ook voor betalingen aan natuurlijke personen waarbij de verleggingsregeling is toegepast.

 • De betaling is ontvangen als erfgerechtigde tot de inkomsten uit een auteursrecht of naburig recht.

Uitzonderingen op de renseigneringsverplichting

Ook als het werk in het buitenland is verricht of de werker in het buitenland woont, is de renseigneringsverplichting onverkort van toepassing. Denk daarbij ook aan de in het buitenland woonachtige commissaris. De ontvanger van de betaling moet in een dergelijke situatie een BSN aanvragen voor zover deze nog niet beschikbaar is.

Hoe moet je de gegevens aanleveren?

Het bestaande aanleverproces is ook van toepassing op de nieuwe renseigneringsverplichting. In 2022 kunnen de gegevens over betalingen aan derden digitaal via het gegevensportaal van de Belastingdienst worden aangeleverd. Hierbij zijn er 3 verschillende mogelijkheden:

 • Webformulier waarbij je de gegevens voor één partij verstrekt. Deze manier is geschikt voor kleine aantallen meldingen omdat je voor iedere afzonderlijke betaling een los webformulier moet invullen.
 • Met het sjabloon UBD (uitbetaling derden) waarbij een spreadsheet van de betaling wordt gedeeld. Deze manier is geschikt voor middelgrote aantallen meldingen omdat je per partij een afzonderlijke melding moet maken.
 • Met zelfgebouwde of ingekochte software waarmee je een XML-gegevensbestand kan maken. Dit XML-gegevensbestand kun je dan uploaden in het gegevensportaal. Deze manier van aanleveren is geschikt voor grote aantallen meldingen omdat je in het XML-gegevensbestand betalingen aan meerdere partijen mag opnemen.

Vanaf 1 januari 2023 is het ook mogelijk om de gegevens door te geven via Digipoort. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid en om de Digipoort te kunnen gebruiken is een PKIoverheid services servercertificaat nodig. De aanlevering gaat ook via een XML-gegevensbestand dat je maakt met zelfgebouwde of ingekochte software. De kosten voor het gebruik van Digipoort zijn afhankelijk van de aanbieder van het certificaat maar kunnen oplopen tot € 599 voor een contract van 3 jaar.

Je moet de gegevens uiterlijk na afloop van het kalenderjaar en uiterlijk op 31 januari overdragen. Over 2022 kan de opgaaf alleen plaatsvinden tussen 1 januari en 31 januari 2023. Je doet er wel verstandig aan om alvast te starten met het verzamelen van de gegevens die je moet aanleveren.

Wat gebeurt er als je de gegevens niet aanlevert?

Lever je de gegevens niet, onjuist of onvolledig aan? Dan loop je het risico op een geldboete van maximaal € 9.000 of een hechtenis van maximaal zes maanden. Lever je de gegevens opzettelijk niet, onjuist of onvolledig aan? Dan kan de geldboete oplopen tot € 22.500 (2023) of het bedrag aan te weinig geheven belasting als dit hoger is dan € 22.500.

Heb je hulp nodig of wil je meer weten over de renseigneringsverplichting? Neem vrijblijvend contact op met Cindy van de Mortel. Wij helpen je graag verder.

triangle dark triangle light