Waarom een vroegtijdige waardebepaling zinvol is

Eind 2018 gaven wij in deze publicatie aan dat vanwege gunstige marktomstandigheden het een goed moment was om concreet na te denken over de verkoop van jouw onderneming. De hoogconjunctuur is nu echter voor vele sectoren tot een abrupte stilstand gekomen. Dit gecombineerd met de onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen leidt ertoe dat het optimale verkoopmoment misschien wel voorbij is gegaan. Maar is dat wel echt zo?

Uiteraard zul je eerst moeten focussen op het doorstaan van de crisis en het voorbereiden op de nieuwe werkelijkheid voor jouw onderneming. Want hoe gaat het straks verder in de anderhalve meter samenleving? Dit zijn ongekende tijden die al jouw aandacht vragen als ondernemer. Maar ook deze crisis komt op een gegeven moment ten einde. En zoals Winston Churchill ooit eens uitsprak: “Never waste a good crisis”. De huidige situatie is voor jou als ondernemer dan ook een uitgelezen gelegenheid om na te denken over de toekomst, waaronder het aantrekken van een
externe financier, een mogelijke verkoop van jouw onderneming of juist het overnemen van of samenwerken met een concurrent of leverancier.

Laten we eens ingaan op een (gedeeltelijke) verkoop. In de markt is nog altijd sprake van een investeringsbereidheid bij ‘informal’ investeerders en zoeken private equity partijen (met voldoende ‘dry powder’, oftewel onbesteed cash, en een behoefte aan bovengemiddelde rendementen) nog altijd naar interessante investeringsmogelijkheden. Bepaalde strategische partijen (waaronder concurrenten en/of leveranciers) zijn mogelijk ook geïnteresseerd. Dit zou wel eens een mogelijkheid op korte termijn kunnen zijn om de continuïteit van de onderneming te borgen als jouw (pre-corona solide) onderneming onvoldoende heeft aan de noodmaatregelen en overige maatregelen.

In deze scenario’s is een zorgvuldige voorbereiding van cruciaal belang. Denk onder andere aan meer aandacht voor de waarde van jouw onderneming en de factoren die daar van invloed op zijn.

Weet jij de waarde van jouw onderneming?

Het is ondertussen een bekend fenomeen: een ondernemer die een ander beeld van de waarde van zijn bedrijf heeft dan de werkelijkheid. Verschillende onderzoeken, zoals van Brookz en Marktlink, geven aan dat een aanzienlijk deel van de ondernemers de waarde van hun bedrijf overschatten, waarbij de overschatting van de waarde ook aanzienlijk is. De meest voorkomende reden hiervoor is wensdenken, oftewel de hoop op een hoge prijs, gedreven door onder andere zaken, zoals pensioenvoorziening. Daarnaast worden ondernemers in sommige gevallen onjuist voorzien van ‘gekleurde’ informatie door een vriend, die zijn bedrijf voor een fors bedrag heeft verkocht, of een
adviseur.

Wat is dan wel een reële of juiste inschatting van de waarde van jouw onderneming? Dat is afhankelijk van de verwachtingen over het geld genererend vermogen van jouw onderneming en het risicoprofiel. Het optimaliseren van deze factoren leidt tot waardecreatie. Uit bijvoorbeeld de Overname Barometer blijkt echter dat ongeveer 70% van de ondernemers één jaar voorafgaand aan de verkoop van zijn of haar bedrijf nog niet bewust bezig is met optimalisatie van de verkoopwaarde. Vaak wordt een eerste waardebepaling pas verricht wanneer definitief inzicht in de waarde van het bedrijf nodig is, zoals pas tijdens het verkoopproces. En dat is een gemiste kans voor veel ondernemers.

Benieuwd naar hoe wij jou kunnen helpen met een waardebepaling van je bedrijf?

Lees meer over waardebepaling

De voordelen van een (vroegtijdige) waardebepaling

Door in een eerdere fase een waardebepaling uit te laten voeren en deze periodiek te herhalen, kun je sturen op aspecten die positieve invloed hebben op de toekomstige vrije geldstromen en helpen bij het managen van het risicoprofiel van jouw onderneming. Op deze manier kan ruim voor een mogelijke verkoop waardecreatie plaatsvinden, waarbij jij de waarde van jouw onderneming voor zover als mogelijk kunt optimaliseren.

Toekomstige vrije geldstromen

In het kader van het optimaliseren van de vrije geldstromen kun je bijvoorbeeld denken aan effectief werkkapitaalbeheer. Hoge voorraden of debiteuren betekenen namelijk dat relatief veel geld vastzit in het werkkapitaal. Bovendien kan een achterstand aan investeringen ten laste komen van toekomstige geldstromen, omdat inhaalinvesteringen nodig zijn. Daarom is het van belang dat onderhoudsinvesteringen tijdig uitgevoerd worden. Tenslotte kun je eenvoudigweg kijken naar de mogelijkheden om de omzet te verhogen, met aandacht voor hoe deze omzet wordt gegenereerd en de houdbaarheid van de omzet, en de kosten blijvend te verlagen uit hoofde van efficiency (“quality of earnings”).

Het risicoprofiel

De risico’s verbonden aan het bedrijf en de bedrijfsvoering zijn verder bepalend voor de waarde van je onderneming. Het risicoprofiel is bepalend voor de rendementseis (kostenvoet) waarmee de toekomstige vrije geldstromen contant gemaakt worden naar het heden. Risicofactoren kunnen waardeverlagend werken (lees: indien een hoger risico van toepassing is). Denk daarbij onder andere aan een minder flexibele kostenstructuur of een hoge afhankelijkheid van een beperkt aantal grotere
toeleveranciers, van jou als ondernemer (denk aan specifieke knowhow, ervaring of netwerk en de overdraagbaarheid daarvan) en/of een aantal grote klanten. Gelukkig zijn hier wel oplossingen op te bedenken. Zoals het delen van kennis met het personeel en hen te binden aan het bedrijf. Verder kun je denken aan het opstellen van contracten met grote klanten om de zekerheid over deze inkomsten te verwezenlijken. Het werken aan verlaging van de aanwezige risico’s in jouw onderneming is verstandig, omdat het leidt tot een hogere waarde.

Verkrijg inzicht in sterktes en zwaktes van jouw onderneming

Het uitvoeren van een vroegtijdige waardebepaling is dus een kans voor jou als ondernemer, ook (en misschien wel juist) in deze onzekere tijden. Het geeft jou direct inzicht in de sterktes en zwaktes van jouw onderneming en hoe deze zich vertalen naar een waarde. Als resultaat kan hierop gestuurd worden, met het uiteindelijke doel: een zo hoog mogelijke prijs verkrijgen bij verkoop. Laat deze kans niet onbenut!

triangle dark triangle light