Fiscaal nieuws
2 minuten lezen

Voorjaarsnota 2022: wat betekent dit voor jou?

Onlangs publiceerde het kabinet de voorjaarsnota voor 2022. De voorjaarsnota zorgt voor een forse lastenverhoging voor vermogenden en bedrijven. In aanloop naar Prinsjesdag zal het kabinet kijken naar de wijze waarop de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kan brengen. We vertellen je graag meer over de mogelijke maatregelen.

De voorgestelde maatregelen:

 • De eerste schijf voor de vennootschapsbelasting van 15% wordt vanaf 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor betaal je als bedrijf eerder het hoge tarief van 25,8%.
 • In box 2 worden vanaf 2024 twee schrijven geïntroduceerd: 26% voor de eerste € 67.000 euro aan inkomsten per persoon en een tarief van 29,5% voor het meerdere.
 • De doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon heeft tot gevolg dat het loon voor jou, als DGA lager gesteld mag worden dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de DGA. Deze marge wordt verlaagd van 25% naar 15%.
 • Voor box 3 gaat de eerder aangekondigde verhoging van het heffingsvrij vermogen naar € 80.000 niet door. Dit blijft circa € 50.000.
 • De bezwaarmakers binnen het box 3-arrest worden gecompenseerd op basis van de spaarvariant. Ook voor niet-definitieve aanslagen vindt herstel plaats.
 • Naast het box 1 inkomen gaat ook het box 2 en box 3 inkomen meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting.
 • De verhoging van de ouderenkorting wordt teruggedraaid.
 • De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) wordt afgeschaft. Vanaf 2023 is geen fiscaal gefaciliteerde opbouw meer mogelijk. Reeds opgebouwde FOR wordt op basis van de huidige regels afgewikkeld.
 • Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting wordt in 2023 verhoogd van 8% naar 10,1% in plaats van de aangekondigde 9%. Deze verhoging geldt niet voor de aankoop van een eigen woning. Daarvoor blijft het tarief 2% (of 0% voor starters).
 • De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding (van € 0,19 naar € 0,23 per km) gaat stapsgewijs in per 2023 (een jaar eerder). Vanaf 2023 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding eerst € 0,21 per km en vanaf 2024 wordt het € 0,23 per km.
 • Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken kunnen dankzij de 30%-regeling maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen. De 30%-regeling wordt beperkt tot de Balkenende-norm (2022: € 216.000)

Het is nog niet bekend of deze plannen ook echt daadwerkelijk worden ingevoerd. Ze moeten nog worden omgezet in wetsvoorstellen en dan worden aangenomen door het parlement.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem gerust contact op met Esther Leenders

triangle dark triangle light