HRM nieuws
2 minuten lezen

Uitbreiding visie werknemer en werkgever op re-integratietraject

Wanneer een werknemer ziek wordt, zijn werknemer en werkgever samen verantwoordelijk binnen het ziektetraject. Dit noemen we ook wel het re-integratietraject. Per 1 juli 2023 is er een wijziging van kracht binnen dit traject. In dit artikel vertellen we je hierover.

Het doel van het re-integratietraject is om aan de hand van (onder andere) het Plan van aanpak, het bijstellen daarvan en de Eerstejaarsevaluatie de werknemer weer te laten re-integreren. Als de werknemer langer dan 6 weken ziek is, dan dien je een re-integratiedossier aan te leggen.

Plan van Aanpak re-integratiedossier ziekte

Een verplicht onderdeel van het re-integratiedossier is het Plan van Aanpak (hierna te noemen: PvA). Naar aanleiding van de Probleemanalyse, opgesteld door de bedrijfsarts in week zes, stel je deze uiterlijk in de achtste ziekteweek samen met de werknemer op. Het doel van het PvA is om de afspraken met betrekking tot de re-integratie vast te leggen. Dit schept een duidelijk beeld over de stappen die gezet moeten worden gedurende het traject. 

De voortgang van de re-integratie dient vervolgens iedere zes weken besproken te worden. Hiervoor gebruik je de (aangepaste) Probleemanalyse of andere beoordelingen vanuit de bedrijfsarts. Indien nodig, wordt tijdens het voortgangsgesprek het PvA bijgesteld.

Eerstejaarsevaluatie re-integratiedossier ziekte

Naast het PvA stel je samen met de werknemer rond het einde van het eerste ziektejaar een Eerstejaarsevaluatie op. In deze evaluatie wordt de re-integratie tot dat moment met elkaar geëvalueerd én wordt er vooruit gekeken naar het tweede ziektejaar. 

Verplichte visie op het re-integratietraject

Om het gesprek tussen werknemer en werkgever te bevorderen en zo bij te dragen aan een zo goed mogelijk lopend traject, is het per 1 juli 2023 verplicht om een visie te geven op het re-integratietraject. De uitbreiding van de visie heeft als doel om samen als betrokken partijen proactief na te denken over het beste resultaat. Het gaat hierbij om de visie van zowel de werknemer als de werkgever en ziet toe op de langere én kortere termijn.

In het (niet-verplichte) format PvA en Eerstejaarsevaluatie van het UWV is deze uitbereiding al toegepast. Voor het PvA houdt dit in dat zowel de werknemer als jij als werkgever een visie geven op de functie, arbeidsmogelijkheden en gemaakte re-integratieafspraken. De visie bij de Eerstejaarsevaluatie is gericht op re-integratieactiviteiten tot nu toe en de (nieuwe) afspraken. 

In alle documenten die je als organisatie vanaf 1 juli 2023 opstelt, dien je de visie van werknemer en werkgever op te nemen. Voor alle documenten die opgesteld zijn voor 1 juli 2023 is de verplichte visie niet van toepassing.

Voor jou als werkgever is het belangrijk om na te gaan of deze wijziging al correct wordt opgenomen in het PvA en de Eerstejaarsevaluatie. Controleer daarnaast of dit mogelijk bijgesteld moet worden in documenten die vanaf 1 juli 2023 zijn opgesteld. Een niet compleet verslag kan namelijk leiden tot verlenging van de loondoorbetaling bij ziekte. Het UWV zal in de beoordeling van een re-integratietraject ook kijken naar deze opgenomen visie.

Het toevoegen van de visie op het re-integratietraject vraagt enige kennis van de relevante wet- en regelgeving, het totale re-integratieproces en de verantwoordelijkheden binnen dit proces. Als een werknemer en/of werkgever behoefte heeft aan ondersteuning in de formulering van een visie, dan kan in overleg besloten worden om een onafhankelijke casemanager in te schakelen.

Heb je vragen over deze wijziging binnen het re-integratietraject, of hulp nodig in het formuleren van een visie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze casemanager verzuim Anne Wolters via +31 881 947 722 of stuur een mail naar anne.wolters@hlb-wvdb.nl.

triangle dark triangle light