HRM Blog
1 minuut lezen

Versobering van de 30%-regeling: hiermee verzacht je de pijn.

Werf je medewerkers vanuit het buitenland om in Nederland te komen werken? Dan kun je onder voorwaarden gebruikmaken van de 30%-regeling. Een van de voordelen van deze regeling is dat je tot maximaal dertig procent van het loon onbelast mag uitbetalen. Met deze 30%-regeling wordt beoogd de daadwerkelijke kosten van het werken in een ander land te vergoeden (de zogenaamde extraterritoriale kosten, ET-kosten). Als alternatief op de 30%-regeling kun je de daadwerkelijke ET-kosten onbelast vergoeden. De hoogte van deze kosten moet je dan wel administreren, en in dat geval mag de 30%-regeling dus niet in de salarisadministratie worden toegepast. Lees er meer over in deze blog.

 

Aftopping per 1 januari 2024 – Maak voor nieuwe extraterritoriale werknemers slim gebruik van het overgangsrecht!

Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling beperkt tot maximaal de norm van de Wet normering topinkomens (WNT), beter bekend als de Balkenendenorm. In 2023 zal deze norm € 223.000 bedragen. Deze norm wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor personen die in 2022 gebruikmaken van de 30%-regeling, geldt overgangsrecht. Dat betekent dat voor hen de aftopping pas per 1 januari 2026 gaat gelden. Maak hier dus slim gebruik van.

TIP! Voor nieuwe extraterritoriale werknemers met een jaarloon van meer dan de WNT-norm kan het aantrekkelijk zijn om de tewerkstelling uiterlijk in december 2022 in te laten gaan. Dan kan nog twee jaar lang gebruik worden gemaakt van de overgangsregeling.

Keuzeregime: 30%-regeling versus ET-kosten onbelast vergoeden.


Op dit moment mag je per loontijdvak kiezen of je de 30%-regeling in de salarisverwerking toepast óf dat je de daadwerkelijke ET-kosten onbelast vergoedt. Per 1 januari 2023 wordt dit keuzeregime beperkt. Vanaf dan moet deze keuze in het eerste loontijdvak van het jaar maken. Deze keuze geldt dan voor de rest van het belastingjaar.

 

Is de Nederlandse tewerkstelling is al gestart, maar de 30%-regeling nog niet afgegeven? In dat geval mag je als werkgever tot vier maanden na start van de Nederlandse tewerkstelling, met terugwerkende kracht, kiezen voor de 30%-regeling óf een onbelaste vergoeding van de daadwerkelijke ET-kosten.

 

Heb je vragen over de 30%-regeling?


Of over de impact van bovenstaande wijzigingen? Neem dan gerust contact op met je adviseur of met Vera Visser via vera.visser@hlb-wvdb.nl of +31 (0)88 194 8024. 

triangle dark triangle light