Blog
4 minuten lezen

Verlenging NOW 3.1 en TVL: wat zijn de voorwaarden?

De vermoedens van vele ondernemers werden gisteren helaas bevestigd in de toespraak van Rutte: Nederland in lockdown van 15 december t/m 19 januari. Voor vele ondernemers een grote impact, waarbij de nodige steun vereist is. Maar wat is er voor jouw onderneming? Het loket voor het aanvragen van de NOW 3.1 is in verband met de verplichte sluitingen heropend en de TVL is verlengd. Wij kijken graag samen met je vooruit en informeren je over de diverse steunmaatregelen.

Verlenging NOW 3.1 en TVL wat zijn de voorwaarden

Als ondernemer kan je met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van jouw loonkosten vergoed krijgen en ondersteunt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij het betalen van vaste lasten, zoals huur, onderhoud en verzekeringen. Naar aanleiding van de aankondiging van de lockdown presenteren wij op deze pagina de actuele voorwaarden.

De indieningstermijn van het eerste tijdvak NOW 3.1 is als gevolg van de nieuwe lockdown verlengd. Het kabinet heeft aangekondigd dat werkgevers tot en met 27 december 2020 alsnog een aanvraag kunnen indienen voor het eerste tijdvak NOW 3.1.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

Op 9 december kondigde Minister Koolmees aan dat de NOW 3.2, in het eerste kwartaal 2021, niet verder wordt afgebouwd. Waar in eerste instantie een versobering van de regeling aangekondigd werd gaat deze gezien de recente ontwikkelingen niet door. Op deze manier wil het kabinet proberen te voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen.

Voor de volledigheid, voor zowel het eerste tijdvak NOW 3.1 (periode oktober t/m december) als het tweede tijdvak NOW 3.2 (periode januari t/m maart 2021) gelden nu de volgende voorwaarden:

 1. Alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van tenminste 20% komen voor de NOW in aanmerking. Vanaf april (derde tijdvak NOW 3.3) wordt dit aangepast naar 30%.
 2. De maximale tegemoetkoming voor de loonsom blijft voor de eerste twee tijdvakken van de NOW maximaal 80% van de loonsom. In het tweede tijdvak NOW 3.2 zou het vergoedingspercentage omlaaggaan naar 70%, maar dit blijft 80%. In het derde tijdvak daalt dit percentage naar 60%.

Verder gelden een aantal algemene voorwaarden voor de NOW 3.

 1. Voor elk afzonderlijk tijdvak kan een beroep worden gedaan op de NOW. Het maakt niet uit of de werkgever eerder een beroep heeft gedaan op NOW 1.0 en/of NOW 2.0.
 2. De vaste (forfaitaire) opslag voor werkgeverslasten bedraagt 40%.
 3. Het voorschot bedraagt 80% en wordt uitgekeerd in drie termijnen.
 4. De subsidie van alle drie tijdvakken wordt gebaseerd op de loonsom van juni 2020 (en als de werkgever toen geen loonsom had, de loonsom van april 2020).
 5. Voor de berekening van de omzetdaling wordt voor alle drie de tijdvakken de omzet gedurende een te kiezen driemaandse periode vergeleken met één vierde van de omzet van 2019 (omzet 2019 gedeeld door vier). Er wordt door de regering vastgehouden aan een vergelijking met de omzet van 2019 omdat de omzet in dat jaar nog niet is vertekend ten gevolge van de coronacrisis.
 6. Er geldt een inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers te stimuleren tot scholing en ontwikkeling. 
 7. Nieuw in de NOW 3 is een inspanningsverplichting voor begeleiding van werk-naar-werk. De werkgever heeft de verplichting zich in te spannen om bij te dragen aan de begeleiding naar ander werk voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de subsidieperiode eindigt. Als de werkgever in de subsidieperiode het voornemen heeft de arbeidsovereenkomst van bepaalde werknemers te beëindigen of niet voort te zetten, geldt de inspanningsverplichting ook voor deze werknemers. Het gaat om alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, behalve pensionering.
 8. Ook voor NOW 3 geldt, onder voorwaarden, een dividend- en bonusverbod. Dit is het geval indien je bij de definitieve aanvraag een accountantsverklaring moet overleggen of indien je een NOW aanvraag indient op werkmaatschappijniveau (de zogenaamde concernregeling).

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor mkb-ondernemers en zelfstandigen ter ondersteuning bij het betalen van vaste lasten, zoals huur, onderhoud en verzekeringen.

Net als de NOW wordt ook de TVL niet versoberd. Sterker nog, waar voor het vierde kwartaal een verruiming was aangekondigd waarbij de regeling voor alle MKB bedrijven open stond wordt ook deze regeling verlengt naar het eerste kwartaal 2021. Ook in het eerste kwartaal van 2021 staat de TVL open voor bedrijven in alle sectoren en is dit niet afhankelijk van de SBI-code van het bedrijf.

Daarnaast blijft het vereiste minimale omzetverlies ook in het eerste kwartaal 2021 op 30% staan (dat zou 40% worden). Verder kunnen organisaties nu al een groter percentage van hun vaste lasten terugkrijgen. Dat was maximaal 50%, maar dat gaat al in het lopende vierde kwartaal 2020 naar maximaal 70%. Dit gaat overigens volgens een geleidelijke schaal, bij 30% omzetverlies krijgen organisaties 50% van hun vaste lasten terug, bij 100% omzetverlies is dat 70%. De maximale tegemoetkoming blijft wel gelijk, dit bedraagt maximaal € 90.000.

Bedrijven die al een aanvraag TVL hebben ingediend en het voorschot al hebben ontvangen zullen een extra betaling ontvangen zodra de verhoging van de TVL in het systeem van RVO is opgenomen. De verwachting is dat dit eind januari/begin februari 2021 zal zijn.

Horeca ondernemingen die in aanmerking komen voor TVL Q4 2020 (TVL 2.0), ontvangen eenmalig een opslag bovenop de subsidie: de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Als deze ondernemingen TVL aanvragen, wordt de HVA-opslag er direct bij opgeteld. 

Voor de volledigheid, voor de huidige aanvraag over het vierde kwartaal 2020 gelden nu de volgende voorwaarden:

 • Jouw onderneming heeft minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis (ten opzichte van het vierde kwartaal 2019);
 • Jouw vaste lasten bedragen minimaal €3.000;
 • Oprichting van de onderneming voor 15 maart 2020 en ingeschreven in het Handelsregister van de KVK;
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland.

Ondernemers in de evenementenbranche die niet in aanmerking komen voor TVL Q4 2020 krijgen extra steun. Omdat deze sector ernstig lijdt onder de coronamaatregelen, heeft het kabinet op 9 december besloten dat deze evenementenmodule voor zowel Q4 2020 als voor Q1 2021 geldt.  

Overige maatregelen 

Ook overige steunmaatregelen zijn door het kabinet verlengt en/of aangepast.

 • De regeling voor bijzonder uitstel van belastingbetaling, die eigenlijk eind dit jaar af zou lopen, wordt verlengd tot 1 april 2021. Ondernemingen en organisaties kunnen tot die tijd uitstel krijgen van hun (nieuwe) belastingverplichtingen. Ondernemers krijgen vervolgens een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 voor het betalen van de belastingschulden.
 • De beperkte vermogenstoets die in de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) ingebouwd zou worden, gaat later in, namelijk vanaf 1 april 2021. Via de TOZO kunnen zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen een uitkering (gift) ontvangen. Dit betreft een aanvulling tot € 1.500 netto, alleenstaanden tot € 1.050 netto. Daarnaast kunnen zij bij liquiditeitsproblemen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%.
triangle dark triangle light