1 minuut lezen

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning vanaf 2023

In 2022 bestaat nog eenmalig de mogelijkheid om aan een ieder tussen de 18 en 40 een bedrag van maximaal € 106.671 belastingvrij te schenken voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning of om de hypotheekschuld op de eigen woning af te lossen. Het kabinet heeft besloten dat per 1 januari 2023 de omvang van de vrijstelling zal worden verlaagd.

Afschaffing per 1-1-2024

In het coalitieakkoord werd al bekend dat er een einde zou komen aan de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Het doel was om de vrijstelling per 1 januari 2024 af te schaffen. Een eerdere afschaffing was onmogelijk, omdat de Belastingdienst eerst zijn ICT-systemen moet kunnen aanpassen.

Verlaging per 1-1-2023

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het wel mogelijk zou zijn om de vrijstelling per 1 januari 2023 al te verlagen. De Staatssecretaris heeft nu aangegeven dat de vrijstelling per 1 januari 2023 fors zal worden verlaagd tot een bedrag van € 27.231,-.

Actie ondernemen?

Mocht u overwegen om dit jaar of in de komende jaren een schenking te gaan doen voor de eigen woning, kan het dus van belang zijn om tijdig actie te ondernemen. De huidige voorwaarden bepalen dat een schenking die je dit jaar doet, uiterlijk in 2024 gebruikt moet zijn voor de eigen woning. Op dit moment is nog onduidelijk of overgangsrecht van toepassing zal zijn op schenkingen die je nog in 2022 doet, hoe dit overgangsrecht er eventueel uit zou komt te zien en of dus een schenking in 2022 ook nog later kan worden aangewend.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om in 2022 nog gebruik te kunnen maken van de verhoogde eigen woning vrijstelling? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

triangle dark triangle light