Verdere versobering 30%-regeling

De Tweede kamer heeft op de valreep twee amendementen aangenomen om de 30%-regeling (expatregeling) nog verder te versoberen. De eerste versobering gaat al op 1 januari 2024 in, dus bereid je hier nu op voor.

Voor meer informatie over de eerdere versobering van de 30%-regeling (aftopping tot de WNT-norm en het strikte keuzeregime verwijzen wij naar ons eerdere artikel.

Afbouw 30%-voordeel

Op dit moment mogen werknemers met de 30%-regeling (expats) maximaal 30% van het loon onbelast ontvangen. De maximale looptijd van deze regeling is 5 jaar (= 60 maanden). Vanaf 1 januari 2024 geldt dat de 30%-regeling gedurende de looptijd stapsgewijs wordt afgebouwd, conform het onderstaand schema:

  • Eerste 20 maanden: maximaal 30% belastingvrij
  • Volgende 20 maanden: maximaal 20% belastingvrij
  • Laatste 20 maanden: maximaal 10% belastingvrij

Bij gelijkblijvend brutoloon zullen werknemers iedere 20 maanden een daling van nettoloon ervaren.

Er geldt overgangsrecht voor werknemers die uiterlijk in december 2023 de 30%-regeling genoten; zij kunnen gedurende de gehele looptijd van de 30%-regeling tot maximaal 30% van het loon onbelast mogen blijven ontvangen.

Onduidelijk is nog hoe om te gaan met het afbouwschema inden de 30%-regeling voor een korte periode wordt afgegeven,

Afschaffen partiële buitenlandse belastingplicht

Werknemers met de 30%-regeling kunnen in de aangifte inkomstenbelasting kiezen voor behandeling als ‘partiële buitenlandse belastingplichtige’. Hierdoor kunnen zij een belastingvoordeel in Box 2 en Box 3 realiseren. Kort samengevat betalen zij geen belasting over hun buitenlandse vermogen (spaargelden en dergelijke), ook al wonen zij in Nederland. Dit wordt per 1 januari 2025 afgeschaft.

Er geldt overgangsrecht voor werknemers die uiterlijk in december 2023 de 30%-regeling genoten; zij mogen tot en met 2026 gebruikmaken van de partiële buitenlandse belastingplicht.

Tip: Laat expats uiterlijk in december 2023 met toepassing van de 30%-regeling starten, zodat de werknemer tot 5 jaar lang maximaal 30% van het loon onbelast ontvangt én nog tot en met 2026 van een belastingvoordeel in Box 2 en Box 3 kan genieten.

Heb je vragen over de 30%-regeling?

Of over de impact van bovenstaande wijzigingen? Neem dan gerust contact op met je adviseur of met Vera Visser via vera.visser@hlb-wvdb.nl of +31 (0)88 194 8024. 

triangle dark triangle light