HRM nieuws
1 minuut lezen

Veranderingen in LIV en LKV voor 2024 en verder

In de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) kennen we twee tegemoetkomingen voor werkgevers: het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Het kabinet had al wijzigingen aangekondigd en de minister heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. De LIV wordt beperkt waardoor de LKV op termijn verruimt kan worden.

Per 1-1-2024 daalt de bovengrens van het uurloon om in aanmerking te komen voor de LIV van 125% van het wettelijk minimumuurloon naar 104% en vanaf 1-1-2025 komt de LIV in zijn geheel te vervallen. De Jeugd-LIV wordt per 1-1-2024 al afgeschaft.

Voorstellen voor 2026 door de minister naar de Tweede Kamer gestuurd

Langer tegemoetkoming

Voor de LKV komt de maximale termijn van 3 jaar te vervallen zodat de LKV structureel wordt. Werkgevers kunnen een LKV ontvangen voor de volgende groepen werknemers: uitkeringsgerechtigden van 56 jaar en ouder, arbeidsgehandicapten, herplaatste arbeidsgehandicapten en werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Oudere werknemers

Werknemers van 56 jaar en ouder kunnen straks in alle gevallen de doelgroepverklaring aanvragen bij UWV. Nu is dat in sommige gevallen de gemeente. De Hoogte van de tegemoetkoming wordt verlaagd in 2025 en mogelijk wordt de regeling stapsgewijs afgebouwd en uiteindelijk geheel afgeschaft. De afschaffing per 1-1-2026 zoals eerder door het kabinet werd aangekondigd wordt daarmee uitgesteld.

Wisselen van werkgever

Voor uitkeringsgerechtigden van 56 jaar en ouder, arbeidsgehandicapten en herplaatste arbeidsgehandicapten wordt het mogelijk om de resterende duur van een LKV bij een wisseling van werkgever mee te nemen naar de nieuwe werkgever.

Eerder toepassen LKV

Onder de huidige voorwaarden kan een werkgever voor een werknemer met een arbeidshandicap pas LKV ontvangen als de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering en de werknemer daarna met passend werk is gestart. In de praktijk vindt passend werk vaak al plaatst tijdens de wachttijd. In de nieuwe vorm heeft een werkgever in de wachttijd van de WIA recht op LKV. 

Het verlagen en uiteindelijk afschaffen van de LIV wordt meer dan goed gemaakt door de eerdere en structurele tegemoetkomingen voor werkgevers die werknemers in dienst nemen die onder de doelgroep vallen. 

Meer weten over de regelingen en wanneer je in aanmerking kan komen? Neem dan gerust contact op met je vaste contactpersoon binnen de afdeling Salaris- en HR-advies.

Bron: SalarisNet, Taxlive en Rendement

triangle dark triangle light