Blog Family wealth
3 minuten lezen

Trouwen in het buitenland: 3 juridische aandachtspunten

Trouwen in het buitenland kan een romantische en onvergetelijke ervaring zijn. Er zijn echter enkele belangrijke juridische aandachtspunten waarmee je rekening moet houden voordat je de beslissing neemt om in het buitenland te trouwen. Hieronder delen we een aantal aandachtspunten.

Wanneer wordt een buitenlands huwelijk in Nederland erkend?

Om te bepalen of een huwelijk dat buiten Nederland is gesloten rechtsgeldig is in Nederland, moet ook gekeken worden naar de wetgeving van het land waarin het huwelijk is voltrokken. Elk land hanteert namelijk verschillende voorwaarden hiervoor. Als het huwelijk is voltrokken volgens de juiste voorwaarden van dat land, wordt het huwelijk in Nederland in beginsel ook erkend. 

Een huwelijk wordt alleen niet erkend als het niet voldoet aan de huwelijksvereisten die in Nederland gelden en het in strijd is met de openbare orde. Zo stelt de Nederlandse wet de eisen dat de (aanstaande) echtgenoten geen familie van elkaar mogen zijn, ze de minimumleeftijd van 18 jaar bereikt moeten hebben en ze vrijelijk en geestelijk in staat moeten zijn om toestemming tot het huwelijk te geven. 

Let op: dus ook een huwelijk gesloten in Las Vegas (voor de grap) is in principe rechtsgeldig. Een echtscheidingsprocedure is dan nodig als je uit elkaar wil. Een huwelijk kan slechts in uitzonderlijke situaties nietig verklaard worden. Dit bekijkt de rechter iedere keer afzonderlijk en daarvoor moeten de wettelijke vernietigingsgronden van het desbetreffende land worden geraadpleegd. Om het huwelijk nietig te laten verklaren moet er nog steeds een procedure bij de rechtbank plaatsvinden, met alle kosten van dien. 

Registratie van een buitenlandshuwelijk in Nederland

Dus als het buitenlandse huwelijk rechtsgeldig is volgens de voorwaarden van dat land, dan is het ook rechtsgeldig in Nederland. In dat geval ben je verplicht om de buitenlandse huwelijksakte te registreren in Nederland. Hiervoor zijn bepaalde documenten nodig, zoals de originele huwelijksakte en een identiteitsbewijs van de echtgenoten. Let op: een buitenlandse huwelijksakte is niet automatisch geldig en bruikbaar in Nederland. Soms moet een buitenlandse akte eerst vertaald worden naar het Nederlands en/of moet deze akte gelegaliseerd worden in het land waarin de echtgenoten zijn getrouwd.

Daarnaast vragen de plaatselijke autoriteiten in sommige landen om een verklaring van huwelijksvoornemen. De Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt trouwen, geeft deze verklaring af.

Welk recht is van toepassing? 

Uit bovenstaande blijkt dat een huwelijk dat in het buitenland is gesloten, in principe ook rechtsgeldig is in Nederland. De vraag is echter welk recht van toepassing is in dergelijke gevallen. Stel dat beide echtgenoten de Nederlandse nationaliteit hebben en hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben, maar zij trouwen in Frankrijk. Welk recht is dan van toepassing: het Nederlandse recht of het Franse recht?

Sinds de Huwelijksvermogensrechtverordening van 2019 is het recht van de eerste gewone gemeenschappelijke verblijfplaats van de echtgenoten (binnen zes maanden) na het sluiten van het huwelijk (ook wel bekend als de eerste huwelijksdomicilie) het primaire aanknopingspunt om te bepalen welk recht van toepassing is. In het bovenstaande voorbeeld zou dus het Nederlandse recht van toepassing zijn. Het is echter belangrijk om op te merken dat dit in bepaalde situaties anders kan zijn. 

De situatie verandert wanneer de echtgenoten geen gemeenschappelijke (gezamenlijke) nationaliteit hebben, geen gezamenlijke eerste gewone verblijfplaats hebben of binnen 6 maanden verhuizen. In deze gevallen kan het toepasselijke recht variëren.

Waarom is dit van belang? 

In Nederland geldt de (beperkte) wettelijke gemeenschap van goederen als het standaard uitgangspunt wanneer er geen huwelijkse voorwaarden worden opgesteld. Als buitenlands recht van toepassing is, bestaat het risico dat het “standaard” huwelijksvermogensstelsel van dat land van kracht wordt, wat kan resulteren dat je in een algehele gemeenschap van goederen terechtkomt of juist in een “koude uitsluiting”.

Informeer je goed vooraf

Laat je dus goed vooraf informeren voordat je besluit in het buitenland te trouwen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke wettelijke voorwaarden en het huwelijksvermogensregime dat in dat land van toepassing is. Het kan van belang zijn om vooraf huwelijkse voorwaarden op te stellen om zo ongewenste situaties te voorkomen bijvoorbeeld door het maken van een rechtskeuze. 

Family Wealth

Wij helpen je graag bij vragen over huwelijken in het buitenland. Neem voor meer informatie contact op met de collega’s van Family Wealth (familywealth@hlb-wvdb.nl).

triangle dark triangle light