Terugbetalen overheidssteun Corona kan pijn doen

Bijna 60% van de aanvragers van NOW en TVL krijgt te maken met het terugbetalen van ontvangen overheidssteun. Daarnaast hebben veel ondernemers uitstel van betaling aangevraagd bij de Belastingdienst. Wanneer we weer langzaamaan richting normaal gaan, zullen veel ondernemers nog een lange weg te gaan hebben om de liquiditeitspositie van de onderneming op orde te krijgen. In dit artikel lees je meer over het terugbetaling van de Corona-overheidssteun.

De ontvangen TVL en NOW betreft in eerste instantie een voorschot. Daarom kan het uiteindelijke bedrag van de ontvangen steun nog veranderen. Bijvoorbeeld omdat het werkelijke omzetverlies of de werkelijke loonsom anders is dan waar je tijdens de initiële aanvraag vanuit ging. Is de definitief berekende steun lager dan het voorschot? Dan moet je een deel van de ontvangen NOW en/of TVL terugbetalen. Voor de terugbetaling van te veel ontvangen NOW en/of TVL kun je een betalingsregeling treffen met een maximum van 36 maanden. Is deze termijn niet haalbaar? Dan kun je langer uitstel krijgen. In die situatie kan het UWV of RVO extra voorwaarden en zekerheden stellen. Betaal je in maximaal 36 maanden terug, dan brengen het UWV en RVO overigens geen rente in rekening.

Heb je een Tozo-uitkering ontvangen?

Dan wordt achteraf gekeken naar het daadwerkelijk genoten inkomen over de periode waarin je de uitkering hebt ontvangen. Blijkt het inkomen achteraf hoger te zijn dan is doorgegeven bij de aanvraag? Dan moet je deze (gedeeltelijk) terugbetalen. Een TOZO-lening moet je altijd in zijn geheel terugbetalen.

TONK-regeling, GO-C en BMKB-C

In beginsel is een TONK-regeling een gift vanwege het niet kunnen betalen van noodzakelijke kosten door inkomensverlies. Heb je vóór 1 oktober 2021 een groot bedrag aan inkomsten ontvangen? Dan kan de gemeente de gift omzetten in een lening en moet je de TONK terugbetalen.

Heb je een middelgrote of grote onderneming en stond de overheid met de GO-C garant voor bankleningen ten behoeve van investeringen? Dan moet je deze binnen zes jaar aflossen.

Voor het MKB bestaat er de BMKB-C voor investeringen. Ook dit is een lening die je moet terugbetalen. De kredietverstrekker bepaalt de looptijd en manier van aflossen.

Uitgestelde belastingen

Vanaf 1 juli 2021 moet je nieuwe betalingsverplichtingen weer voldoen. Het bijzondere uitstel van betalingen is per die datum niet verlengd. Vanaf 1 oktober 2022 moet je als ondernemer de uitgestelde belastingverplichtingen over maximaal een periode van vijf jaar maandelijks, middels een vast bedrag, aan de Belastingdienst terugbetalen. Medio 2022 komt de Belastingdienst zelf met een aflossingsvoorstel.

Ook wij kunnen bij de Belastingdienst je schuld opvragen en samen met je naar een betalingsregeling kijken. De opgebouwde schuld moet je terugbetalen inclusief invorderingsrente, variërend tussen 0,01% t/m 31 december 2021 tot 4% vanaf 1 januari 2024. Lukt het niet om binnen de gestelde termijn van vijf jaar af te lossen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan in overleg met de Belastingdienst kijken naar een maatwerkoplossing.

Wil je meer informatie of advies?

Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op via de button hieronder, dan kijken we graag wat we voor je kunnen betekenen.

Zoek een vestiging in jouw buurt