Blog
5 minuten lezen

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Als MKB ondernemer of zzp'er kun je gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) . De TVL helpt bij het betalen van jouw vaste lasten. Je komt in aanmerking voor de tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro, als jouw bedrijf meer dan 30% van de omzet heeft verloren door de coronacrisis gedurende de maanden juni tot en met september 2020 en je minimaal € 4.000 vaste lasten heeft in deze periode. Je kunt deze subsidie aanvragen vanaf 30 juni 2020, 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Voor wie is de TVL?

Ben je een MKB ondernemer of zzp'er en heb je door de coronacrisis veel omzet verloren waardoor je in de problemen komt met het betalen van jouw vaste lasten? Dan kom je in aanmerking voor deze regeling. Onder vaste lasten wordt onder andere verstaan: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, operationele leasekosten en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Als je in aanmerking kwam voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), kun je ook gebruikmaken van de TVL. De sectoren kun je vinden op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

 • Jouw bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb).
 • Jouw bedrijf verwacht over de maanden juni t/m september 2020 meer dan 30% omzet te verliezen door de coronacrisis in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
 • Jouw bedrijf heeft in de periode juni tot en met september 2020 minimaal 4.000 euro vaste lasten. Hiermee wordt de uitkomst van de berekening normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % bedoeld. Je rekent dus met het gemiddelde percentage in jouw sector en niet met jouw werkelijke vaste lasten.
 • De SBI-code van jouw bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.
 • Jouw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Jouw bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of de SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor TVL.
 • Minstens 1 vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Jouw bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Jouw bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Jouw bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten.
 • Als jouw bedrijf TVL aanvraagt voor een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen gaan over die nevenactiviteit.

Waaruit bestaat de TVL? 

Deze tegemoetkoming helpt je, als MKB ondernemer of zzp'er, bij het betalen van jouw vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Je kunt maximaal 50.000 euro ontvangen over 4 maanden.

Zoals aangegeven gaat het om doorlopende vaste kosten, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, (operationele) leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Deze worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op jouw totale omzetverlies. Je berekent de hoogte van de subsidie door jouw normale omzet (omzet van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019) te vermenigvuldigen met het verwachte omzetverlies in procenten. De uitkomst vermenigvuldig je met het percentage vaste lasten (RVO rekent met een vast percentage aan vaste lasten per sector, wat gebaseerd is op onderzoek van het CBS). Deze uitkomst moet minimaal 4.000 euro zijn. De subsidie is 50% van de uitkomst.

Hoogte subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50% 

Rekenvoorbeeld 1:

 • Bedrijf A had van juni t/m september 2019 een omzet van 600.000 euro (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
 • Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, 360.000 euro (60%) minder omzet heeft;
 • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 30%. Op basis van de normale omzet is dat 600.000 x 30% = 180.000 euro. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan 4.000 euro aan vaste lasten heeft;
 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
 • Berekening: 600.000 x 60% x 30% x 50%= 54.000 euro.
 • Bedrijf A krijgt het maximum bedrag van 50.000 euro met een voorschot van 40.000 euro (=80%)  

Rekenvoorbeeld 2:

 • Bedrijf B had van juni t/m september 2019 een omzet van 20.000 euro (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
 • Bedrijf B schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, 10.000 euro (50%) minder omzet heeft;
 • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet is dat 20.000 x 10% = 2.000 euro. Bedrijf B valt daarmee onder de grens van 4.000 euro aan vaste lasten en komt niet in aanmerking voor de TVL.

Ben je jouw bedrijf tussen 1 april en 15 november 2019 gestart? Gebruik dan de omzetcijfers van de eerste 4 maanden na jouw startdatum voor de berekening van jouw normale omzet. Of ben je jouw bedrijf tussen 15 november 2019 en 1 maart 2020 gestart? Berekenen jouw omzet vanaf jouw startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag deel je door het aantal maanden dat je in bedrijf bent en vermenigvuldigen dit met 4. Een bedrijf krijgt minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro per 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming. De tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

TVL in relatie tot TOGS en NOW

Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS, kun je gebruikmaken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en kun je niet meer aanvragen.

Je kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uit zou kunnen vallen. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie.

Aanvragen en uitbetaling

Je kunt de subsidie vanaf 30 juni 2020 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bij toekenning van de aanvraag wordt 80% van de berekende subsidie als voorschot uitgekeerd. Dit zal, afhankelijk van het tijdstip van de aanvraag, in twee termijnen gebeuren.

Definitieve vaststelling

Als je voldoet aan alle voorwaarden, ontvang je een voorschot van 80% op basis van jouw geschatte omzetverlies. Vóór 1 april 2021 meldt je het werkelijke omzetverlies. Binnen 16 weken krijg je vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar je recht op heeft. Is het omzetverlies gelijk aan jouw opgegeven schatting, dan ontvangt je de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvang je minder dan 20% of moet je subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvang je alsnog een hogere subsidie met een maximum van 50.000 euro.

triangle dark triangle light