Eigendom Blog
3 minuten lezen

Slim schenken? Wij zetten de mogelijkheden op een rij

Hoe zorg je ervoor dat er zoveel mogelijk van je vermogen bij je (klein)kinderen of andere naasten terecht komt en niet bij de belastingdienst? Tijdig schenken van vermogen is dé oplossing om het (familie)vermogen bijeen te houden en te besparen op toekomstige erfbelasting. Wellicht heb je wel vermogen opgebouwd om je zoon te helpen bij zijn studie? Of je dochter bij het kopen van haar eerste huis? Of heb je gespaard om je (klein)kinderen een erfenis te gevenEr zijn veel gelegenheden te bedenken: een schenking om de wensen en ambities van je (klein)kinderen te realiseren of om een ander financieel te helpen.  

 

Als het bij een schenking gaat om grotere bedragen, kan schenkbelasting verschuldigd zijn. De begiftigde (ontvanger van de erfenis of schenking) betaalt achteraf schenkbelasting en houdt dus minder over van de schenking. Om schenkbelasting te besparen, wordt er vaak gebruikt gemaakt van fiscaal vrijgestelde schenkingen. De vrijgestelde bedragen binnen een familie zijn bijna altijd ruim genoeg om de gewenste financiële bijstand in te vullen. Ook bij de aankoop van een woning of bij het betalen van een dure studie. Voor schenkingen buiten de familie geldt zelfs een onbeperkte vrijstelling als de schenking bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) terecht komt. De mogelijkheden om fiscaal slim te schenken zetten we voor je op een rij. 

 

Mogelijkheid 1: jaarlijkse schenkingsvrijstelling

In 2022 kunnen ouders per kind maximaal € 5.677 belastingvrij schenken. Grotere schenkingen kunnen ook fiscale voordelen hebben, maar deze schenkingen zijn niet altijd belastingvrij. Ook voor schenkingen aan kleinkinderen bestaat een jaarlijkse vrijstelling. Per kleinkind bedraagt deze vrijstelling 2.274 euro in 2022

Mogelijkheid 2: schenken aan (klein)kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud

Voor grotere schenkingen aan kinderen en kleinkinderen bestaan enkele fiscale vrijstellingen. Voor al deze vrijstellingen is vereist dat uw kind of kleinkind op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Alleen voor kinderen bestaat een eenmalige vrijstelling van € 27.231 (bedrag 2022) voor een schenking die vrij te besteden is. Als deze schenking wordt gecombineerd met een schenking voor een kostbare studie of de aankoop van een woonhuis is er recht op hogere vrijstellingen. De hoogste fiscale vrijstelling van € 106.671 (bedrag 2022) geldt voor een schenking aan uw kind of kleinkind voor een eigen woning. Wanneer uw (klein)kind een eigen woning koopt of een bestaande hypotheek van de eigen woning aflost, kunnen de (groot)ouders dus fiscaalvriendelijk bijspringen. Let op: in de kabinetsplannen Rutte IV is aangekondigd dat de hoge vrijstelling van schenkbelasting voor de eigen in de toekomst komt te vervallen. Neem contact met ons op om de nog bestaande mogelijkheden te bespreken.

Mogelijkheid 3: papieren schenking

Is het de bedoeling dat uw (klein)kinderen voor het overlijden van beide ouders niet bij de schenking kunnen? Hiervoor kan de notaris een schenkingsakte opstellen. Bij de overdracht van het vermogen met een papieren schenking betalen de ouders jaarlijks 6% rente over de schenking aan de kinderen. De schenking telt bovendien mee voor de inkomstenbelasting (box 3, inkomen uit sparen en beleggen). Binnen de familie valt hierdoor jaarlijks een belastingvoordeel te behalen. De combinatie van de papieren schenking en de jaarlijkse rentebetaling maakt een aanzienlijke vermogensoverheveling mogelijk.  

 

Rekenvoorbeeld papieren schenking: 
Stel u heeft twee kinderen en u schenkt ieder kind op papier €55.515,- 
In totaal schenkt u dus een bedrag van €100.726,-. Op het moment dat u nog 15 jaar leeft en ieder jaar daadwerkelijk 6% rente heeft betaald aan ieder kind, dan heeft u in 15 jaar tijd bijna €100.000,-rente betaald. Bij 20 jaar loopt dit bedrag zelfs op tot €133.000,-. Over de schenking van €55.515,- is ieder kind eenmalig €5.000,-schenkbelasting verschuldigd. 
In totaal wordt er in 20 jaar tijd ruim € 240.000,- aan vermogen overgeheveld tegen € 10.000,- aan schenkbelasting. Het effectieve tarief bedraagt 4,17%. Wanneer u niets doet, zijn uw erfgenamen maximaal 20% erfbelasting verschuldigd over €240.000,- 

 

Mogelijkheid 4: maatwerkoplossing middels een schenkingsplan

Schenkingen zijn van grote betekenis als je het familievermogen bijeen wilt houden voor volgende generaties. Houd jij al rekening met de juridische gevolgen bij een grote schenking aan je (klein)kinderen? Wil je vastleggen wat er gebeurt met je schenking als de begiftigde gaat scheiden, overlijdt of in financiële problemen komt? Voor een dergelijke schenking dient een schenkingsplan te worden opgesteld, vanwege de persoonlijke binding en voor het besparen van toekomstige erfbelasting. Bij de uitvoering van een schenkingsplan neemt de familie de schenkbelasting op de koop toe: het vermogen is vaak zó omvangrijk dat bij overlijden het hoogste tarief erfbelasting wordt gehanteerd. De betaalde schenkbelasting is volgens het schenkingsplan in de regel even groot als de besparing op de toekomstige erfbelasting. Buitenlandse bezittingen kunnen deel uitmaken van het schenkingsplan: bij schenking van buitenlands vastgoed kan gebruik worden gemaakt van fiscaalvriendelijke regelingen van het betreffende land. 

 

Om een schenkingsplan succesvol op te zetten, is een gedegen voorbereiding noodzakelijk. In de eerste plaats is een familiefonds erg praktisch omdat de schenking dan mogelijk is via overdracht van aandelen. In een familiefonds kunnen desgewenst alle bezittingen van de schenker worden opgenomen. In de tweede plaats is het van belang om zoveel mogelijk afstammelingen (kinderen, kleinkinderen en (achter-)achterkleinkinderen) deel te laten nemen. Tenslotte geldt dat (jaarlijks) akten van schenking aanwezig dienen te zijn om de juridische gevolgen van de schenkingen te stroomlijnen. 
 

triangle dark triangle light