Fiscaal Blog
3 minuten lezen

Schenken, tegen welke voorwaarden?

Fiscaal voordelig schenken blijft altijd een actueel onderwerp, vooral in het laatste kwartaal van het jaar. Fiscaal interessante mogelijkheden bij schenkingen doen zich bijvoorbeeld voor rondom de hoogte van de rente over een schenking op papier, repeterende schenkingen op papier of de laatste mogelijkheden rondom de schenking voor de eigen woning.

Binnen veel families schenkt men jaarlijks een geldbedrag ter hoogte van de jaarlijkse vrijstelling. Naast het benutten van deze jaarlijkse vrijstelling zijn er nog meer aandachtspunten en mogelijkheden rondom schenkingen

Schenking op papier

Het is mogelijk om een schenking op papier te doen. Het geld gaat in dat geval nog niet over naar het kind en de ouders houden zelf de beschikking over het vermogen. Dit levert belastingvoordelen op. Je kunt namelijk vermogen overdragen tegen een tarief van 10% belasting. Dit zou anders bij de erfenis belast worden tegen een tarief van 20%. Daarnaast dien je wettelijk gezien over de schenking op papier jaarlijks een rente te vergoeden aan de kinderen van 6%. De rentebetaling van de ouders naar de kinderen is een (fiscaal) extra cadeautje als de ouders over voldoende liquiditeiten beschikken. Deze rentebetaling gaat namelijk onbelast over van het vermogen van de ouders naar het vermogen van de kinderen.

Bedraagt de huidige marktrente meer dan 6%? Dan is het zelfs mogelijk om zonder extra schenkingen een hogere rente dan 6% over de schenking op papier te vergoeden aan de kinderen. Wordt een hogere rente dan 6% afgesproken, terwijl de marktrente lager is, dan is het verdedigbaar om toch een hogere rente af te spreken. De Belastingdienst is daarentegen van mening dat er dan sprake is van een belaste schenking, wat mogelijk tot een discussie zal leiden.

Meer weten over onze dienstverlening met betrekking tot overdracht van vermogen?

Lees meer over Family Wealth

Repeterende schenking op papier notarieel vastleggen

Een schenking op papier moet je vastleggen in een notariële akte. Kies je ervoor om jaarlijks op papier te schenken, dan was tot voor kort discussie over de vraag of het mogelijk was om in één notariële akte op papier te schenken voor de komende jaren. De heersende opvatting van de Belastingdienst was vroeger dat deze schenking moest worden gezien als één schenking ineens (van een periodieke gift), die ook in één keer geheel belast is. Dit was fiscaal nadelig.
 
Inmiddels is het mogelijk om op één dag bij de notaris meerdere schenkingen op papier voor de toekomstige jaren te ondertekenen. Als hier de juiste voorwaarden aan worden verbonden, dan is sprake van meerdere afzonderlijke schenkingen die vrijvallen over de verschillende jaren. Dat zorgt ervoor dat eenmaal een bezoek wordt gedaan aan de notaris en vervolgens elk jaar een schenking plaatsvindt, waarop de jaarlijkse vrijstelling dan wel jaarlijkse tarieven op van toepassing zijn. Dit is fiscaal gunstiger dan dat sprake zou zijn van een schenking ineens.

Schenking voor de eigen woning

De schenking voor de eigen woning is in 2023 flink versoberd. Zo is de vrijstelling verlaagd van € 106.671 (geldend voor het jaar 2022) naar slechts € 28.947 in 2023. Het is echter tot 31 december 2023 nog wel mogelijk om een in 2021 of 2022 gedane gedeeltelijke schenking voor de eigen woning aan te vullen tot € 106.671.

Heb je bijvoorbeeld in 2022 € 50.000 geschonken aan de kinderen voor de eigen woning, dan kan in 2023 nog een bedrag van € 56.671 belastingvrij worden geschonken. Let erop dat het restant bedrag in 2023 daadwerkelijk wordt overgeboekt en de schenking voor de eigen woning ook daadwerkelijk binnen 2 jaar na de eerste schenking wordt besteed aan de eigen woning. Is voor het eerst in 2022 geschonken voor de eigen woning, dan moet uiterlijk op 31 december 2024 het geld zijn besteed aan de eigen woning. Wordt het geld niet op tijd besteed, dan is alsnog schenkbelasting verschuldigd over het geschonken bedrag van € 106.671 verminderd met de jaarlijkse vrijstelling.

Wil je meer weten over schenkingen? Neem dan contact op met de collega’s van family wealth via familywealth@hlb-wvdb.nl

triangle dark triangle light