HRM
2 minuten lezen

Salaris inruilen voor groei- en ontwikkelmogelijkheden?

Medewerkers ruilen liever salaris in voor groei- en ontwikkelmogelijkheden. Salaris is al lang niet meer genoeg om medewerkers aan je organisatie te binden. Zo blijkt uit onderzoek van Gallup dat 87% van de millennials salaris liever inruilt voor groei- en ontwikkelmogelijkheden. Ook andere medewerkerscategorieën vinden groei- en ontwikkelmogelijkheden van belang. Medewerkers beseffen steeds meer dat een leven lang leren van belang is om bij te blijven in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Ik geef je vier tips om je medewerkers klaar te stomen voor de toekomst.

Steeds meer organisaties beseffen dit gelukkig ook. In de sterkste organisaties zien we namelijk dat leren en ontwikkelen de kernfocus is geworden. De focus wordt in eerste instantie dus niet gelegd op het resultaat, maar op de ontwikkeling. Het resultaat is een gevolg van deze ontwikkeling. Van werkgevers wordt dan ook veel flexibiliteit gevraagd, zeker in deze tijd. Misschien is de markt waarin je opereert op dit moment ook aan het veranderen. Medewerkers klaarstomen voor eventuele nieuwe of toekomstige functies is essentieel. Dat de ontwikkeling van je medewerkers de volle aandacht verdient is duidelijk, maar hoe pak je dit als werkgever aan? Hoe kun je in de ontwikkeling van je medewerkers investeren zonder dat dit al te veel kosten met zich meebrengt? 

1. Maak een persoonlijk ontwikkelingsplan

Laat leidinggevenden samen met je medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstellen. Het planmatig aanpakken van de ontwikkeling van je personeel heeft zowel voor je medewerkers als voor jou als werkgever voordelen. Het personeel krijgt de kans zich te ontwikkelen, zich te specialiseren of juist door te groeien binnen de organisatie en zelfs daarbuiten. Voor jou als werkgever helpt een POP om ervoor te zorgen dat de kennis en vaardigheden van je mensen blijven aansluiten op de doelen van de organisatie.

2. Zet een ontwikkelcoach in

Wanneer een medewerker een loopbaanvraagstuk heeft kan het heel prettig zijn om iemand in te schakelen die onafhankelijk mee denkt in de ontwikkeling van de medewerker. Een coach is getraind om de juiste vragen te stellen en iemand echt van a naar b te brengen. Met behulp van zelfinzichten wordt er naar een zelfgekozen persoonlijk of professioneel doel toegewerkt.

3. Stimuleer eigen verantwoordelijkheid

Professionals kennen hun sector van binnen en van buiten. Waarschijnlijk weten je medewerkers heel goed wat voor hen de beste ontwikkelingsmogelijkheden zijn om hun kennis en expertise te vergroten. Stimuleer daarom de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Laat hen eerst zelf bepalen wat zij denken nodig te hebben. Je kan hen daar vervolgens in faciliteren. Bijvoorbeeld door je personeel de ruimte en tijd te geven om artikelen te lezen, video's en lezingen te bekijken, workshops, seminars en trainingen te volgen of andere manieren te vinden om hun vaardigheden zelfstandig te ontwikkelen. Laat hen vervolgens met elkaar delen wat ze hebben geleerd. 

4. Aanbieden van trainingen

Wie mee wil blijven doen in de toekomst, moet blijven(d) investeren in leren. Er ontstaan steeds weer nieuwe werkzaamheden vooral op technologisch gebied gaan de ontwikkelingen snel. Om hier op in te kunnen spelen hebben je medewerkers training nodig. Ze kunnen werkzaamheden dan effectiever implementeren en hun manier van werken aanpassen. 

Hoe zorg je ervoor dat de investeringskosten voor de ontwikkeling van je medewerkers niet de pan uit rijzen?

De overheid biedt verschillende subsidieregelingen aan. Met deze regelingen kun je je medewerkers de kans geven om zich te oriënteren en verder persoonlijk te ontwikkelen. Denk hierbij aan de SLIM subsidieregeling of het aanbieden van een ontwikkeladviestraject aan je medewerkers. Let hierbij op dat deze regelingen vaak slechts tijdelijk beschikbaar zijn en een subsidieplafond hebben.

Kortom focus!

Bereid je voor op de toekomst! Focus op ontwikkeling. Ga samen met je medewerkers aan de slag: stel een persoonlijk ontwikkelingsplan op, zet een ontwikkelcoach in, stimuleer eigen verantwoordelijkheid en biedt trainingen aan.  

triangle dark triangle light