HRM nieuws
1 minuut lezen

Rookruimtes verdwijnen per 1 januari 2022

Rookruimtes op de werkvloer moeten vóór 1 januari 2022 verdwijnen. Verbieden van rookruimtes moet het faciliteren van roken beperken. Ook is het belangrijk dat werkgevers en bedrijfsartsen medewerkers uit hun organisatie ondersteunen in het stoppen met roken. Je mag volgens de privacywet niet vragen of je medewerker rookt. De bedrijfsarts mag dit wel. Hij kan de medewerker dan ook persoonlijk adviseren.

Maar hoe zit het dan met roken en thuiswerken?

Als werkgever moet je volgens de Arbowet zorgen voor goede voorzieningen voor een thuiswerkplek, maar het rookverbod geldt niet in ruimten waar geen inbreuk mag worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. De thuiswerkplek is bij uitstek zo’n ruimte. Het wettelijke rookverbod geldt dus niet bij de medewerkers thuis en je mag ze het roken daar dan ook niet verbieden.

En buiten?

Het wettelijke rookverbod geldt ook niet in de open lucht, maar je mag hier wel grenzen aan stellen. Zo kun je bijvoorbeeld wel verbieden dat er op jouw terrein gerookt wordt.