Maak betere beslissingen dankzij (near) realtime sturingsinformatie

Als accountant maken we gebruik van data-analyses om meer te weten te komen over jouw organisatie. Zowel wat betreft de verwerking van transacties in de boekhouding, alsook de onderliggende bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaatregelen in de systemen. Zo vertrouwen we grotendeels op data-analyses bij het opstellen en controleren van de jaarrekening en interne beheersing. Waarom zou je als ondernemer of CFO ook niet meer vertrouwen op data-analyses?

Je organisatie beschikt tenslotte over een schat aan operationele en financiële gegevens. Tegelijkertijd worden IT-processen steeds complexer en blijft informatie vaak onbenut. In boardmeetings of MT-overleggen bespreek je periodiek resultaten zoals verkoopcijfers, margegegevens en statistieken. Deze gegevens zijn nodig om een goed overzicht te krijgen, en het beleid en strategische beslissingen op elkaar af te stemmen. Je wilt natuurlijk weten hoe jouw organisatie ervoor staat. De juiste cijfers zijn vaak omslachtig en lastig te verkrijgen en rapporten bevatten niet altijd alle benodigde gegevens.

Wat levert een managementdashboard jou op?

Met data-analytics ‘as-a-service’ ondersteunen wij je bij het ontsluiten en analyseren van digitale gegevens. De financiële data-analyses in combinatie met relevante en betrouwbare inzichten helpen je weloverwogen beslissingen te nemen. Deze data-analyses presenteren wij in een managementdashboard. Hiermee kun je daadwerkelijk (bij)sturen en hoef je niet meer te vertrouwen op veronderstellingen. Onderbuikgevoelens kunnen worden bevestigd met harde cijfers en de financiële impact is concreet zichtbaar. De verkregen inzichten zet je vervolgens in om de bedrijfsvoering te optimaliseren, het bedrijf te laten groeien en het rendement te verbeteren.

Klik op onderstaande miniaturen om de verschillende voorbeeldweergaven van het managementdashboard op ware grootte te bekijken.

Optimaal inzicht in je belangrijkste bedrijfsprocessen

Het managementdashboard maakt ieder belangrijk bedrijfsproces inzichtelijk op basis van grote hoeveelheden data. Denk hierbij aan gegevens uit je financiële en projectadministratie, data over het in- en verkoopproces, logistieke bewegingen en voorraadbeheer. Ook HR-gegevens kun je gedetailleerd inzien en analyseren.

De juiste gegevens in een paar klikken

Dankzij je eigen managementdashboard verkrijg je de mogelijkheid om zelf elke vraag op cijfermatig gebied te beantwoorden en gedetailleerde analyses te maken. Je analyseert near realtime verkoopcijfers, bepaalt de omzet per locatie, signaleert verkoopkansen en nog véél meer. Natuurlijk is er het standaard 'omzet-kosten-resultaat-overzicht', maar vaak is dit niet voldoende. Je wilt bijvoorbeeld ook weten wat het rendement per project, per medewerker, per omzetgroep/dienst, per winkellocatie is en waar bijsturing nodig is. Je kunt ook gemakkelijk je cijfers afspiegelen tegen de budgetten. Met slechts een paar klikken heb je altijd de juiste gegevens bij de hand.

Ben jij geïnteresseerd en wil je de mogelijkheden voor jouw organisatie ontdekken? Neem dan gerust contact op met je contactpersoon. Je kunt ook rechtstreeks mailen naar: data.analyse@hlb-wvdb.nl.

triangle dark triangle light