Profiteer nog dit jaar van de Werkkostenregeling (WKR) 2021

Per 1 januari 2022 gaat de vrije ruimte van de WKR omlaag. Je hebt dan dus minder te besteden. Wil je nog optimaal gebruikmaken van de vrije ruimte van dit jaar? Dan is dit het moment. 

Met de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) kun je een bepaald percentage van je totale fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen voor je medewerkers. In 2021 is de vrije ruimte in de WKR (net als in 2020) verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor de fiscale loonsom boven de € 400.000 geldt het percentage van 1,18%. Vanaf 2022 daalt het percentage over de eerste € 400.000 weer naar 1,7%. Onbenutte vrije ruimte van dit jaar kan in 2022 niet meer worden gebruikt. Daarom is het goed om nu te inventariseren hoe je de vrije ruimte nog kunt inzetten voor jouw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan:

 • onbelaste vergoedingen of bonussen
 • uitruil van het bruto loon
 • inzet van de cafetariaregeling (denk aan de fiets van de zaak)
 • studiekostenvergoedingen (aan kinderen van de DGA)
 • thuiswerk(kosten)vergoedingen.  

Hoeveel vrije ruimte heb je?

Mogelijk heb je voor jouw bedrijf nog vrije ruimte te besteden in 2021. Hoeveel dit is, hangt onder andere af van de voor 2021 nog geplande vergoedingen en verstrekkingen en of je al dan niet de concernregeling wilt toepassen. Ook is het goed om te weten dat er enkele belangrijke aandachtspunten zijn bij het bepalen van uw vrije ruimte:

 • Is er sprake van een concern? Dan kan de concernregeling worden toegepast. In dat geval geldt slechts één keer de verhoogde vrije ruimte. Word je als DGA in je eigen Personal Holding (PH) verloond, maar zijn er ook werkmaatschappij(en)? Dan is het belangrijk dat de kosten die zien op de DGA (en andere medewerkers van de PH) voor de WKR-administratie worden doorbelast naar deze PH. Het optimaliseren van je eigen vrije ruimte is in dat geval niet mogelijk als de rest van de cijfers niet bekend zijn.
 • Als DGA moet je minimaal een gebruikelijk loon genieten. De vrije ruimte kun je hier niet voor benutten.
 • De Corona-goedkeuring voor de vaste kostenvergoedingen is vervallen per 1 januari 2021, zodat je mogelijk een deel van de vaste kostenvergoeding in de vrije ruimte moet verantwoorden (als deze kosten niet meer gemaakt worden vanwege de horecasluiting / het thuiswerken).
 • Is er sprake van TOZO/NOW of een andere subsidie? Dan kan het benutten van de vrije ruimte gevolgen hebben voor de subsidie. Een bonus is in veel gevallen bijvoorbeeld niet toegestaan. De vraag is of deze optimalisatie dan nog de (mogelijke) discussie waard is.
 • De hoogte van een niet onderbouwde ‘onkostenvergoeding’ moet voldoen aan de gebruikelijkheid. Tot een bedrag per persoon per jaar van € 2.400 is deze toets niet nodig. Betaal je dus meer dan € 2.400 uit de vrije ruimte aan een medewerker? Dan moet je onderbouwen waarom dit gebruikelijk is.
 • Wij raden aan om een marge te houden en niet de volledige vrije ruimte te benutten.

Wil je de vrije ruimte van de WKR in 2021 optimaal benutten?

Blijkt dat je dit jaar nog vrije ruimte te besteden hebt? Dan is dit het moment om in actie te komen. Gezien de mogelijk genoten steunmaatregelen en gebruikelijk loon-eisen is een zorgvuldige afweging wel van belang. Het kan ook zo zijn dat je meer werkkosten hebt gemaakt dan de vrije ruimte toelaat. In dat geval betaal je 80% eindheffing/loonbelasting over het gedeelte dat boven de vrije ruimte uitkomt.

Wij kijken graag samen met je naar de mogelijkheden in jouw situatie. Neem voor informatie contact met ons op via clb@hlb-wvdb.nl. Wij helpen je graag verder!

Zoek een vestiging in jouw buurt