Introductie onbelaste thuiswerkvergoeding

Op Prinsjesdag kondigde het demissionaire kabinet verschillende veranderingen aan voor werkgevers. In dit bericht lichten we de introductie van de onbelaste thuiswerkvergoeding toe.

Werkgevers mogen aan hun werknemers een belastingvrije vergoeding voor thuiswerken gaan verstrekken van maximaal € 2 per thuiswerkdag wegens de extra kosten voor gas, water, licht koffie/thee en toiletpapier.

De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer geven.

Werkt een werknemer een deel van de dag thuis en deels op een vaste werkplek (zoals kantoor), dan moet de werkgever voor die dag een keuze maken tussen het geven van een thuiswerkvergoeding of een reiskostenvergoeding. Samenloop van deze twee onbelaste vergoedingen is wel toegestaan op dagen dat de werknemer een klantbezoek vanuit zijn thuiswerkplek maakt. 

Let op!
Met het verstrekken van een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt in het voorstel ook bedoeld de situatie dat een werknemer reist naar een vaste werkplek met een ter beschikking gestelde fiets of auto van de zaak of reist met het OV op kosten van de werkgever. Ook aan werknemers die dus met een ander vervoermiddel op kosten van de werkgever naar een vaste werkplek reizen, kan voor die hybride werkdag geen onbelaste thuiswerkvergoeding worden gegeven.

Het wordt ook mogelijk om een vaste thuiswerkvergoeding te verstrekken. Voor het vaststellen van de vaste thuiswerkvergoeding is het voorstel om gebruik te maken van de zogenoemde ‘128 (/214) dagenregeling’ die we reeds kennen van de vaste reiskostenvergoeding. Samenloop van een vaste reiskostenvergoeding en een vaste thuiswerkvergoeding is mogelijk als deze regelingen naast elkaar pro rata worden toegepast.

Tip!
Maak met uw personeel tijdig goede afspraken over thuiswerken en de daaraan te koppelen vergoeding. Neem daarbij in aanmerking dat voor thuiswerken pas per 1 januari 2022 een gerichte vrijstelling geldt.

Wilt u graag weten wat dit voor u specifiek betekent? Neem dan contact met op met uw adviseur of mail naar info@hlb-wvdb.nl.