nieuws
3 minuten lezen

Prinsjesdag: De belangrijkste wijzigingen voor werkgevers

 

Op Prinsjesdag kondigde het demissionaire kabinet verschillende veranderingen aan voor werkgevers. In dit bericht zetten we de grootste veranderingen voor je op een rij.

Ander afrekenmoment aandelenopties

Aandelenoptierechten zijn belast op het moment dat worden uitgeoefend, met andere woorden het moment dat de aandelenoptierechten door een werknemer worden omgezet in aandelen. Als de werknemer de aandelen nog niet kan verkopen, is niet altijd het geld beschikbaar om de belasting te voldoen. Dit speelt hoofdzakelijk bij werknemers van startups en scale-ups. Daarom is het voorstel om werknemers te laten kiezen uit twee afrekenmomenten:

  1. het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn.
  2. Het moment waarop aandelenoptierechten worden omgezet in aandelen, het uitoefenmoment.

Tip!

De werknemer mag kiezen uit de twee afrekenmomenten. Aansluiten bij het moment van uitoefening is dus nog steeds mogelijk.

Indien er door de werknemer uiterlijk op het moment dat de aandelen worden uitgeoefend geen keuze is gemaakt, dan is het genoten voordeel uit de aandelenoptierechten belast op het moment dat de aandelen verhandelbaar zijn.

Kiest een werknemer ervoor om de belastingheffing te laten plaatsvinden op het moment van verhandelbaarheid, dan heeft dit op hoofdlijnen de volgende gevolgen:
 

  • De aandelen verlaten de loonsfeer vooralsnog niet en maken derhalve nog geen onderdeel uit van de box 3 grondslag.
  • Het loonvoordeel wordt pas vastgesteld op het door de werknemer gekozen belastbaar moment. Stijgen de aandelen tussentijds in waarde, dan is ook de waardestijging belastbaar loon.
  • Verkrijgt de werknemer tussen het moment van uitoefening en het moment van verhandelbaarheid een voordeel uit de aandelenoptierechten, ook dan is het voordeel, zoals dividend, belastbaar loon.
  • Uitstel van belastingheffing is in specifieke gevallen, zoals bij beursgenoteerde aandelen, gelimiteerd tot maximaal 5 jaar.

Let op!

Het toekennen van aandelenoptierechten blijft volgens het voorstel niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Verder is in het voorstel geen overgangsrecht opgenomen voor bestaande aandelenoptierechten. De nieuwe regels zijn onverkort van toepassing op reeds toegekende aandelenoptierechten die op 1 januari 2022 de loonsfeer nog niet hebben verlaten.

De bestaande kortingsregeling voor start-ups komt per 1 januari 2022 te vervallen.

Introductie onbelaste thuiswerkvergoeding

Werkgevers mogen aan hun werknemers een belastingvrije vergoeding voor thuiswerken gaan verstrekken van maximaal € 2 per thuiswerkdag wegens de extra kosten voor gas, water, licht koffie/thee en toiletpapier.

De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer geven.

Werkt een werknemer een deel van de dag thuis en deels op een vaste werkplek (zoals kantoor), dan moet de werkgever voor die dag een keuze maken tussen het geven van een thuiswerkvergoeding of een reiskostenvergoeding. Samenloop van deze twee onbelaste vergoedingen is wel toegestaan op dagen dat de werknemer een klantbezoek vanuit zijn thuiswerkplek maakt. 

Let op!

Met het verstrekken van een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt in het voorstel ook bedoeld de situatie dat een werknemer reist naar een vaste werkplek met een ter beschikking gestelde fiets of auto van de zaak of reist met het OV op kosten van de werkgever. Ook aan werknemers die dus met een ander vervoermiddel op kosten van de werkgever naar een vaste werkplek reizen, kan voor die hybride werkdag geen onbelaste thuiswerkvergoeding worden gegeven.

Het wordt ook mogelijk om een vaste thuiswerkvergoeding te verstrekken. Voor het vaststellen van de vaste thuiswerkvergoeding is het voorstel om gebruik te maken van de zogenoemde ‘128 (/214) dagenregeling’ die we reeds kennen van de vaste reiskostenvergoeding. Samenloop van een vaste reiskostenvergoeding en een vaste thuiswerkvergoeding is mogelijk als deze regelingen naast elkaar pro rata worden toegepast.

Tip!

Maak met uw personeel tijdig goede afspraken over thuiswerken en de daaraan te koppelen vergoeding. Neem daarbij in aanmerking dat voor thuiswerken pas per 1 januari 2022 een gerichte vrijstelling geldt.

Versimpeling S&O-afdrachtvermindering

De aanvraag van een S&O-afdrachtvermindering wordt eenvoudiger. Een ondernemer kan voortaan een nieuwe aanvraag indienen die de eerstvolgende kalendermaand start, ook als die maand al in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen. Dit maakt dat snel kan worden ingespeeld op nieuwe projecten. Ook hebben verklaringen voortaan betrekking op alle resterende maanden van een kalenderjaar. Dit vereenvoudigt het invullen van de mededeling, die de inhoudingsplichtige elk jaar achteraf moet doen. Ook mag de inhoudingsplichtige voortaan zelf bepalen welk deel van het toegekende bedrag hij in een tijdvak in mindering brengt. Dit geeft meer flexibiliteit.

Wilt u graag weten wat dit voor u specifiek betekent? Neem dan contact met op met uw adviseur of met Glenn Snoeks via glenn.snoeks@hlb-wvdb.nl of bel hem via +31 (0)88 - 194 8280.