Optimaliseer de waarde van je onderneming met periodieke waarderingen

Wat is mijn onderneming waard? Hoe kan ik de waarde van mijn onderneming optimaliseren? Dit zijn belangrijke vragen wanneer verkoop of gedeeltelijke aandelenoverdracht op termijn speelt. Periodiek waarderen biedt uitkomst. Welke inzichten bieden deze evaluaties precies en hoe kunnen ze bijdragen aan de groei, stabiliteit en optimalisatie van je onderneming?

Of het nu gaat om een geleidelijke bedrijfsoverdracht aan familieleden, volledige verkoop van je bedrijf aan een derde partij, medewerkersparticipaties of het vertrek van een medeaandeelhouder. Het is cruciaal om de juiste waarde van de aandelen vast te stellen. Wanneer je in een vroeg stadium nadenkt over een mogelijke verkoop, kan je de aandeelhouderswaarde voorafgaand aan het verkoopproces optimaliseren. Je kunt zo tenslotte een betere prijs voor de onderneming realiseren. In geval van gefaseerde overdrachten is het prettig dat de waarde ontwikkeling gemonitord kan worden zodat er bij overdracht geen verrassingen ontstaan.  

De voordelen van periodieke waarderingen

Periodieke waarderingen bieden dus vaak een oplossing en helpen mogelijke conflicten te voorkomen. Bovendien hebben periodieke waarderingen tal van andere voordelen voor je onderneming.

1. Diepgaand inzicht in de onderneming

Met een periodieke waardering krijg je inzicht in de waarde van uw onderneming, de valuedrivers1 en de risico’s van de onderneming. Dit inzicht is onmisbaar voor het nemen van goed geïnformeerde beslissingen en draagt bij aan effectieve waardecreatie. Gekeken wordt of de gerealiseerde waardecreatie in lijn is met de beoogde verwachtingen. Hierdoor zorgt een periodieke waardering als eerste input voor mogelijke verbeteringen.

2. Je onderneming is verkoopklaar

Periodieke waarderingen zijn een instrument om uw onderneming ‘verkoopklaar’ te maken. Ze helpen verrassingen te voorkomen bij overdracht van aandelen. Verrassingen bij overdracht van aandelen kunnen in allerlei vormen en maten voorkomen. Denk hierbij aan potentiële conflictsituaties zoals een echtscheiding, uitkoop van medeaandeelhouders of overlijden van de ondernemer. Deze conflictsituaties vermijd je met behulp van een periodieke waardering doordat de waarde van de aandelen voorafgaand is bepaald.

Daarnaast maakt een periodieke waardering een geleidelijke overdracht van aandelen mogelijk. Omdat je de waarde elke periodiek bepaalt, kun je op elk moment een bepaalde hoeveelheid aandelen overdragen.

3.    Je identificeert de risico's van je onderneming

Periodieke waarderingen stellen je als ondernemer in staat om op basis van de belangrijkste value-drivers en risico’s duidelijk inzicht te geven van de mogelijke impact van bepaalde ontwikkelingen op de waarde van de onderneming. Ook helpen ze bij het identificeren en beheren van de risico’s van je onderneming. Deze vorm van risicomanagement helpt bij het maken van strategische keuzes.

Periodieke waarderingen zijn een waardevol instrument voor elk bedrijf dat zich bezighoudt met aandelenoverdracht. Het biedt waardevolle inzichten die bijdragen aan de groei en stabiliteit van de onderneming, maar helpt ook conflicten te vermijden. Om de waarde van de onderneming te optimaliseren is het van belang te focussen op de activiteiten die waarde toevoegen, deze worden getoetst in de periodieke waardering. Meer weten over periodiek waarderen? Neem dan contact met ons op!

1Valuedrivers zijn de belangrijkste factoren of variabelen die de waarde van de onderneming beïnvloeden

triangle dark triangle light