HRM nieuws
2 minuten lezen

Pensioen: ook werknemers hebben verplichtingen!

Werkgevers die aan hun werknemers een pensioenregeling toekennen krijgen te maken met allerlei wettelijke verplichtingen. Veel van deze verplichtingen zien er op toe dat op correcte wijze uitvoering kan worden gegeven aan de pensioenregeling.
Wat vaak onderbelicht blijft is dat ook de deelnemers aan de pensioenregeling, dus de werknemers, verplichtingen hebben. En het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot vervelende situaties zoals een recent praktijkvoorbeeld laat zien.

De casus

Een middelgroot bedrijf heeft voor zijn werknemers een collectieve pensioenregeling getroffen bij een pensioenverzekeraar. De pensioenregeling betreft een beschikbare premieregeling en het partner- en wezenpensioen ingaande vóór de pensioendatum wordt op risicobasis verzekerd. Tevens wordt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVI) meeverzekerd, deze PVI geldt ook voor het nabestaandenpensioen vóór de pensioendatum. Voorts worden in de pensioenregeling gehuwden of geregistreerd partners automatisch aangewezen voor het partnerpensioen. Dit komt omdat de gemeente een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch aan de pensioenuitvoerder doorgeeft en het partnerpensioen daarmee automatisch wordt verzekerd. Voor samenwonenden ligt dit anders. De dekking voor een partnerpensioen is dan niet automatisch verzekerd. Daarom is in het pensioenreglement opgenomen dat de deelnemer die samenwoont zijn/haar partner zelf moet aanmelden bij de werkgever of pensioenuitvoerder. Deelnemers kunnen bij de pensioenuitvoerder dergelijke aanmeldingen ook zelf via hun persoonlijk pensioenaccount doorvoeren.

In 2018 treedt een vrijgezelle mevrouw in dienst van de werkgever en wordt aangemeld bij de pensioenuitvoerder. De nieuwe deelneemster ontvangt van de pensioenuitvoerder een startbrief waarin naast haar rechten ook haar plichten uiteengezet worden. Van de werkgever ontvangt zij tevens het bedrijfsreglement waarin is opgenomen welke rechten medewerkers hebben en aan welke verplichtingen zij dienen te voldoen. Een voorbeeld van zo’n verplichting is dat wijzingen in de persoonlijke sfeer moeten worden doorgegeven aan de werkgever, zoals adreswijzingen en bij een nieuwe of einde samenwoning.
Mevrouw wordt ernstig ziek en meldt haar werkgever na enige tijd een adreswijziging. De werkgever geeft de adreswijziging door aan de pensioenuitvoerder die dit verwerkt. Na iets meer dan een jaar ziekte volgt afkeuring en komt mevrouw in de vervroegde IVA. Dit betekent tevens einde dienstverband. Op grond van de meeverzekerde PVI wordt de pensioenopbouw voortgezet, het nabestaandenpensioen komt echter te vervallen.

Mevrouw maakt bezwaar tegen het vervallen van het nabestaandenpensioen. Haar verweer is dat zij is gaan samenwonen met haar partner omdat zij vanwege haar ziekte niet goed meer voor zichzelf kon zorgen. En dat dit uit het doorgeven van de adreswijziging was gebleken. De pensioenverzekeraar weigert evenwel het nabestaandenpensioen alsnog te verzekeren, ook niet uit coulance, omdat mevrouw niet aan haar meldingsplicht had voldaan. Niet alleen bij de pensioenverzekeraar maar ook bij haar werkgever was niet bekend dat zij samenwonend was.
Mevrouw had weliswaar een adreswijziging aan haar werkgever doorgegeven maar daarbij verzuimt te melden dat ze met haar partner ging samenwonen en dus had ze ook geen partnergegevens doorgegeven. Ze had voorts ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf, via haar persoonlijk pensioenaccount, de wijziging door te voeren. Bij zowel de werkgever als de pensioenverzekeraar was derhalve de partner onbekend. Het uiteindelijke gevolg is dus dat er wel PVI is verleend voor de verdere pensioenopbouw maar dat er geen dekking meer is voor een nabestaandenpensioen vóór de pensioendatum.

Conclusie

Niet alleen werkgevers dienen hun pensioenverplichtingen na te komen, dit geldt evengoed voor de deelnemers aan de pensioenregeling. Het niet nakomen van de verplichtingen kan verregaande gevolgen hebben, zoals in deze casus het komen te vervallen van het nabestaandenpensioen ingaande vóór de pensioendatum.

Indien u hulp nodig heeft of verdere vragen heeft over dit onderwerp of pensioen in het algemeen, neemt u dan contact op met één van onze pensioenspecialisten.