Fiscaal Blog
2 minuten lezen

Met de elektrische leaseauto op vakantie

Het Nederlandse wagenpark wordt steeds groener, waardoor steeds meer werknemers ook met de elektrische auto op vakantie gaan. Niet in alle landen is de dekkingsgraad wat betreft laadpalen even hoog als in Nederland. Daardoor kiezen sommige werknemers ervoor om tijdelijk een andere auto te leasen terwijl anderen hun route aanpassen aan de beschikbaarheid van oplaadpunten. Wat zijn de gevolgen voor jou als werkgever?

Tijdelijk andere leaseauto

Als een werknemer in de zomervakantie een andere auto ter beschikking gesteld krijgt moet de werkgever rekening houden met de bijtelling over deze ‘andere’ auto. Voor een niet elektrische auto zal de bijtelling dan veelal hoger zijn. De bijtelling voor de elektrische auto kan alleen worden stilgezet als deze auto niet meer ter beschikking staat. Blijft deze op de oprit achter waar bijvoorbeeld een thuiswonend gezinslid er nog mee zou kunnen rijden, dan zal dus rekening gehouden moeten worden met beide bijtellingen. Overigens als de werknemer privé een auto huurt en de werkgever hier geen bemoeienis mee heeft, is geen sprake van een bijtelling over de huurauto. Zolang de elektrische auto wel ter beschikking staat blijft de bijtelling voor de elektrische auto wel van toepassing.

Leaseauto onderweg opladen

Als de werknemer geen andere auto gaat rijden maar met de elektrische auto gaat, dan mogen onderweg de werkelijke laadkosten vergoed worden. Dat is dus eenvoudig, al is niet iedere laad-pas geschikt voor iedere laadpaal. Overigens vergoeden lang niet alle werkgevers buitenlandse laadkosten. In sommige autoreglementen worden kosten in het buitenland genoemd als een eigen bijdrage voor privégebruik en daarmee zijn deze buitenlandse laadkosten aftrekbaar van de bijtelling. In dat geval betaalt de werknemer de kosten, maar doordat deze in mindering komen op de bijtelling zijn de uiteindelijke kosten dus lager. Een goede vastlegging is daarvoor cruciaal.

Rijd jij een auto van de zaak privé?

Lees hoe je voorkomt dat je te veel betaalt

Elektrische auto thuis opladen 

Om het laden onderweg te beperken zal menig werknemer voor vertrek de auto thuis opladen. De werkgever mag het plaatsen van de laadpaal vergoeden evenals de werkelijke kosten per kWh. Ook een noodzakelijke aanpassing aan de meterkast of het opbreken van het straatwerk mag de werkgever vergoeden als intermediaire kosten. Nu de zon schijnt en werknemers steeds meer zonnepanelen leggen en/of een flexibel energiecontract hebben, is het de vraag wat de werkelijke kosten per kWh zijn. Het vergoeden van een CBS tarief kan leiden tot een te hoge vergoeding en daarmee belast loon. De werkgever moet dus weten wat de kosten zijn van de betreffende kWh voor die betreffende werknemer. Dat dit nog niet zo eenvoudig is, blijkt wel uit een recent gepubliceerd standpunt met betrekking tot het (doorberekenen van het) energieplafond en de werkelijke kostprijs van een kWh bij werknemers met zonnepanelen. 

Toch maar geen elektrische leaseauto meer?

Ontsnappen aan deze administratieve verplichtingen door voortaan maar geen elektrische auto’s meer te leasen is ook geen optie. Immers vanaf 1 januari aanstaande moet de werkgever met meer dan 100 werknemers CO2 gaan registreren over de mobiliteitskilometers. Wel is inmiddels duidelijk geworden dat het niet weghalen van een laadpaal (bij het niet langer gebruiken van de laadpaal) niet automatisch leidt tot een belastbaar loonvoordeel voor de werknemer. Ook de belastingdienst heeft inmiddels onderkent dat de laadpaal middels natrekking van de werknemer is geworden. Er kan echter wel sprake zijn van belast loon als bijvoorbeeld een terugbetalingsverplichting in de leaseregeling is overeengekomen. Ziet de werkgever af van een dergelijke vordering op de werknemer, dan is dat belast loon.

Het is dus hoog tijd om je mobiliteitsregeling eens goed tegen het licht te houden zodat er geen verrassingen op u wachten na de vakantie. Heb je vragen, dan kun je natuurlijk contact opnemen met Jolanda Smits-van Meijl via jolanda.smits@hlb-wvdb.nl of via +31 631 966 317.

triangle dark triangle light