HRM nieuws
2 minuten lezen

Loondoorbetaling en opzegverbod AOW-gerechtigden naar 6 weken

Op 1 januari 2016 trad de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Het doel van deze wet is het vergemakkelijken van het werken én doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Op deze manier kun je als werkgever langer profiteren van de ruime kennis en ervaring van deze ervaren werknemers. Per 1 juli 2023 is er een wijziging van kracht binnen deze wetgeving. In dit artikel lees je daar meer over.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

In de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is onder meer geregeld dat er voor AOW-gerechtigde werknemers een beperkte opzegtermijn geldt (één maand voor de werkgever), sprake is van een afwijkende ketenbepaling (maximaal zes contracten in maximaal vier jaar), en het wettelijk minimumloon ook van toepassing is voor AOW-gerechtigden. 

Verzuim

Op het gebied van verzuim is er voor de AOW-gerechtigden ook een en ander vastgelegd in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

  • De loondoorbetalingsverplichting en het opzegverbod van de werkgever bij verzuim is beperkt tot 13 weken, in tegenstelling tot de reguliere 104 weken;
  • De re-integratieverplichtingen zijn ook beperkt tot deze 13 weken en versoepeld. Zo is het niet nodig om een plan van aanpak op te stellen of spoor 2 activiteiten te verrichten. Uiteraard blijf je als werkgever wel verplicht om gedurende deze 13 weken de juiste maatregelen in te zetten voor de AOW-gerechtigde, om op deze manier eigen of passende arbeid te kunnen verrichten;
  • Wanneer een werknemer al ziek was voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan zal per de datum van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd de periode van maximaal 13 weken gaan lopen. In zijn totaliteit zal de periode dan ook niet langer zijn dan de reguliere 104 weken.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd was een termijn van 6 weken voorgesteld (in plaats van de reguliere 104 weken). Er waren destijds zorgen over de mogelijke verdringing van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt hadden. Om dit te voorkomen is er een soort overgangsregeling in de wet opgenomen, waarbij de termijn van 13 weken na evaluatie teruggebracht kan worden naar 6 weken. 

Loondoorbetaling en opzegverbod vanaf 1 juli 2023

Inmiddels heeft de evaluatie plaatsgevonden. Er kwamen geen signalen naar voren die wijzen op het verdringen van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Daarom is per 1 juli 2023 de periode van de loondoorbetalingsverplichting en het opzegverbod (en daarmee ook de re-integratieverplichtingen) gewijzigd naar 6 weken voor AOW-gerechtigden. 

Voor alle AOW-gerechtigde ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan, geldt de periode van 6 weken. Voor de AOW-gerechtigden die op 1 juli 2023 al ziek zijn, blijft de termijn van 13 weken van toepassing. 

Voor jou als werkgever is het belangrijk om na te gaan of deze wijziging correct is opgenomen in de geldende arbeidsvoorwaarden, en of de termijnen op de juiste wijze toegepast worden bij eventuele ziektegevallen.

Heb je vragen over de wijziging in termijn van de loondoorbetaling en het opzegverbod voor AOW-gerechtigden? Neem dan vrijblijvend contact op met Joyce Trommelen via +31 (0)416 41 06 41 of stuur een mail naar joyce.trommelen@hlb-wvdb.nl

triangle dark triangle light