Samen verder in jullie relatie? Kies de juiste juridische vorm!

Wanneer twee personen samen verder gaan, dan heeft dit juridische en fiscale gevolgen. Dit geldt zeker voor jou als ondernemer. Door de juridische vorm te kiezen die aansluit bij jullie wensen, voorkom je mogelijke problemen in de toekomst. In deze bijdrage vertellen we je waar je op moet letten.

Er zijn verschillende opties om jullie relatie juridisch vorm te geven: Jullie kunnen samenwonen (met of zonder samenlevingsovereenkomst), een geregistreerd partnerschap aangaan (met of zonder partnerschapsvoorwaarden) of trouwen (met of zonder huwelijkse voorwaarden).

Als je dan met jouw partner hebt besloten samen verder te gaan, waar moet je dan als ondernemer rekening mee houden? In deze blog beantwoorden we de volgende veelgestelde vragen:

  • Wat is van belang als ik geld leen van mijn partner voor mijn onderneming?
  • Stel mijn onderneming gaat failliet, blijft mijn partner dan buiten schot?
  • Met welk inkomen worden de kosten van de huishouding voldaan?
  • Moet ik de winst van mijn onderneming delen met mijn partner?

Geld lenen van mijn partner voor de onderneming

Het komt vaak voor dat iemand geld investeert in de onderneming van zijn of haar partner. Het is zaak om dit juridisch goed af te kaderen. Zo voorkom je problemen en discussies achteraf.

Samenwonen

Leen je als ondernemer geld van je partner? Dan ontstaat er een vorderingsrecht. Als samenwoner is het slim om in een samenlevingsovereenkomst of onderhands contract deze vordering vast te leggen en afspraken te maken over de opeisbaarheid. Vermeld daarin ook een eventuele rentevergoeding en of de vordering alleen het geleende bedrag betreft of dat de lening/investering meegroeit met de waarde van de onderneming (positieve en/of negatieve groei).

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Zijn jullie getrouwd of geregistreerde partners en is de onderneming van voor jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan is het belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt in jullie huwelijkse voorwaarden en/of partnerschapsvoorwaarden. Doe je dit niet dan ontstaat er een vorderingsrecht. Hierop is automatisch de ‘beleggingsleer’ van toepassing; het geleende bedrag groeit mee met de waarde van de onderneming. Deze vorderingsrechten geven dus niet alleen recht op teruggave van het geïnvesteerde bedrag maar ook op de waardeontwikkeling van de onderneming

Is het vorderingsrecht ontstaan vóór een huwelijk/geregistreerd partnerschap, dan wordt een vorderingsrecht in principe gehalveerd door het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit kan alleen voorkomen worden door huwelijkse/partnerschaps-voorwaarden op te stellen.

Wij raden aan om altijd afspraken te maken over de hoogte van de lening, de looptijd en de eventuele rente zodat daarover (later) nooit discussie kan ontstaan.

Mijn bedrijf gaat failliet, blijft mijn partner buiten schot?

Een bedrijf kan failliet gaan. Of je partner in dat geval buiten schot blijft, is afhankelijk van de juridische vorm van jullie relatie.

Samenwonen

In geval van samenwoners blijft de partner buiten schot, tenzij hij of zij bepaalde overeenkomsten (borgtochten, garanties, leningen) heeft mee ondertekend. Schuldeisers kunnen wél beslag laten leggen op gezamenlijke goederen, zoals de gezamenlijke woning.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Ben je getrouwd of zijn jullie geregistreerde partners zonder voorwaarden? De niet-ondernemende partner blijft buiten schot, mits de partners trouwden/registreerden ná 2018 en de onderneming voor het huwelijk is gestart door de partner. Schuldeisers kunnen wél beslag laten leggen op gezamenlijke goederen, zoals de gezamenlijke woning.

Ook hier geldt uiteraard de voorwaarde dat alleen de ondernemer bepaalde overeenkomsten (borgtochten, garanties, leningen) heeft ondertekend.

Met welk inkomen worden de kosten van de huishouding betaald?

Samenleven betekent ook samen bepaalde kosten betalen. Het is belangrijk vooraf afspraken te maken over welke kosten samen worden betaald en welke kosten privé blijven. Ook is van belang in welke verhouding (50-50 of anders) de kosten worden voldaan. Hieronder lees je hoe deze afspraken eruitzien in de verschillende situaties.

Samenwonen

Vaak spreken partners in een samenlevingsovereenkomst af de kosten van de huishouding te betalen naar evenredigheid van ieders inkomen. De vraag is dan, wat valt onder inkomen? Valt daar ook de (niet uitgekeerde) winst van de onderneming onder? Vallen dividenduitkeringen daaronder? Het is heel belangrijk om hierbij stil te staan bij het opstellen van de samenlevingsovereenkomst. Zo voorkom je discussie over welk inkomen in aanmerking komt.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Hebben jullie als gehuwden of geregistreerde partners geen afspraken over het inkomensbegrip m.b.t. kosten van de huishouding gemaakt? Dan is de wet van toepassing. Die schrijft voor dat jullie deze kosten moeten voldoen in verhouding van ieders inkomen wanneer er geen gezamenlijk inkomen is.

Zijn jullie ná 2018 getrouwd en is de onderneming van voor die tijd (zodat deze niet van samen is)? Dan telt het volledige inkomen mee voor de betaling van de kosten van de huishouding. Dus ook winst en dividenduitkeringen! Het is daarom aan te raden altijd huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te stellen wanneer er sprake is van een onderneming.

Moet ik de winst van mijn onderneming delen met mijn partner?

In het geval van een relatiebreuk of scheiding is het belangrijk dat je weet of en hoe de (waarde van) de onderneming wordt verdeeld. En of er nog niet uitgekeerde winsten moeten worden verrekend. Hieronder lees je hoe deze verrekening eruitziet in de verschillende situaties.

Samenwonen

Voor samenwoners zonder samenlevingsovereenkomst is het antwoord simpel: nee. Voor samenwoners mét samenlevingsovereenkomst ligt het aan de afspraken, vaak zal de winst hooguit alleen een rol spelen bij de betaling van de kosten van de huishouding en houdt het daarmee op. Bij het uit elkaar gaan, hoeft de ondernemer de waarde van de onderneming dan niet te delen met de partner.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Voor gehuwden en geregistreerd partners ligt het anders. Uiteraard geldt voor beiden: zijn er huwelijkse/partnerschaps-voorwaarden opgesteld? Dan ligt het aan de afspraken die zijn gemaakt.

 Is het huwelijk/geregistreerd partnerschap van vóór 2018 zonder voorwaarden?
Dan valt de onderneming in de gemeenschap. Je moet dan niet alleen de winst, maar ook de waarde van de onderneming delen.

Is het huwelijk/geregistreerd partnerschap van na 2018 zonder voorwaarden?
Is de onderneming van voor het huwelijk? Dan blijft de onderneming privé net als de winst. Je moet wel een redelijke vergoeding aan de gemeenschap betalen voor kennis, vaardigheden en arbeid. Betaal(de) je deze niet? Dan moet je bij het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap alsnog (de waarde van) de onderneming delen met je ex-partner. Laat daarom vastleggen wat een redelijke vergoeding is en hoe en wanneer je deze betaalt. Voorkom dat de rechter moet vaststellen of en hoe de onderneming verdeeld wordt en laat altijd huwelijkse/partnerschaps-voorwaarden opstellen.

Is de onderneming tijdens het huwelijk gestart en is het startkapitaal afkomstig vanuit overgespaard inkomen? Dan moet je, net als de winst, ook de waarde van de onderneming delen omdat de onderneming in de beperkte gemeenschap valt.

Family Wealth

Bovenstaand verhaal maakt duidelijk dat het belangrijk is om juridische zaken te overdenken en vast te leggen wanneer je besluit om samen verder te gaan. Neem contact op met de collega’s van family wealth (familywealth@hlb-wvdb.nl) voor een advies.

triangle dark triangle light