Fiscaal nieuws
2 minuten lezen

Keuze rechtsherstel box 3 heffing

Het kabinet heeft gekozen op welke wijze rechtsherstel wordt geboden voor de box 3 heffing over de belastjaren 2017 – 2020. Er is gekozen voor de zogenoemde spaarvariant. Dit betekent dat het inkomen uit sparen en beleggen wordt verminderd als het nieuw berekende forfaitaire rendement lager is dan het oorspronkelijk berekende forfaitaire rendement. We leggen je graag uit wat dit voor jou betekent. 

Er wordt gewerkt met drie forfaits: voor spaargeld, schulden en overige bezittingen. Deze forfaits pas je toe op de werkelijke vermogensmix, dat wil zeggen op het werkelijke spaargeld, de werkelijke schulden en de werkelijke overige bezittingen.

De forfaits van de spaarvariant zijn als volgt:

 

2017

2018

2019

2020

2021

Spaargeld

0,25%

0,12%

0,08%

0,04%

0,01%

Schulden

3,43%

3,20%

3,00%

2,74%

2,46%

Overige bezittingen

5,39%

5,38%

5,59%

5,28%

5,69%

Doelgroep rechtsherstel

Heb jij bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3? Het rechtsherstel wordt automatisch aangeboden. Er is nog geen besluit genomen of ook rechtsherstel wordt aangeboden aan niet-bezwaarmakers. Dit najaar wordt een uitspraak van de Hoge Raad verwacht, die van belang is voor de vraag of ook mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt recht moeten krijgen op herstel. Daarom neemt het kabinet later in dit jaar een besluit over de doelgroep van het rechtsherstel.

Toekomst

Het kabinet stelt voor om de spaarvariant uit te werken in een wetsvoorstel, zodat deze variant ook geldt voor de jaren 2023 en 2024. Dit wetsvoorstel zal met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Vanaf 2025 komt er een nieuw systeem waarbij belasting wordt geheven over het werkelijke rendement in box 3.

Volgorde rechtsherstel

  • Van 1 juli 2022 t/m 4 augustus 2022: gefaseerd herstel van de aanslagen van de bezwaarmakers 2017 t/m 2020
  • Vanaf 1 augustus 2022: gefaseerd opleggen aanslagen 2021 met box 3 element
  • Vanaf medio september 2022: gefaseerd herstel van de aanslagen 2017 t/m 2020 die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021
  • Vanaf medio oktober 2022: aangiften 2017 t/m 2020 met box 3 element die nog niet gevolgd zijn door een aanslag
  • De definitieve aanslagen 2022 worden volgens het reguliere aanslagproces in 2023 opgelegd.

Heb jij vóór 1 mei 2022 aangifte gedaan over het jaar 2021 en verwacht je een teruggave? Dan krijg je een voorlopige aanslag opgelegd die gebaseerd is op de oude systematiek. Op een later moment krijg je een definitieve aanslag waarbij rekening is gehouden met het rechtsherstel. Op deze manier kan de Belastingdienst toch het te ontvangen bedrag uitbetalen.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem gerust contact op met Esther Leenders

triangle dark triangle light