HRM nieuws
1 minuut lezen

Jouw oproepkracht minimaal 12 maanden in dienst? Doe een aanbod!

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels rond oproepkrachten veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Heb je oproepkrachten in dienst met een min- max- of een nulurenovereenkomst, die al minimaal twaalf maanden bij jou werken? Dan moet je ze een aanbod doen voor vaste uren. In dit artikel lees je hier meer over.

Wanneer is er sprake van een oproepovereenkomst?

We hebben het over een oproepovereenkomst in de volgende gevallen:

  • Een arbeidsovereenkomst zonder vaste arbeidsomvang, zoals een min-maxovereenkomst of een nulurenovereenkomst.
  • Een arbeidsovereenkomst waarin de verplichting tot loondoorbetaling over niet-gewerkte uren is uitgesloten, ook al staat er wel een vast aantal uren in de overeenkomst.
  • Een arbeidsovereenkomst met een jaarurenafspraak, waarbij de loonbetaling niet gelijkmatig is gespreid over een specifieke periode (bijvoorbeeld week of maand).

Op grond van de WAB wetgeving moet je als werkgever een oproepkracht die minimaal twaalf maanden in dienst is, schriftelijk een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dit vast aantal uren baseer je op het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen twaalf maanden. Weigert de oproepkracht het aanbod? Dan kun je conform de huidige oproepovereenkomst verder voor een periode van twaalf maanden. Wij adviseren deze weigering van de oproepkracht schriftelijk goed vast te leggen in het dossier.

Let op: het doen van een aanbod aan de oproepkracht is een ‘harde’ verplichting. Doe je het aanbod niet aan de oproepkracht? Dan heeft de oproepkracht recht op het loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de laatste twaalf maanden. Het is dus erg belangrijk de schriftelijke aanbieding op tijd met je oproepkrachten te bespreken.