Blog
1 minuut lezen

Internationale holding? Mogelijk toch dividendbelasting!

Zijn jouw aandelen in jouw Nederlandse vennootschap met een minimaal belang van 5% verbonden aan een buitenlandse holding (bijvoorbeeld een Belgische BVBA)? Per 1 januari 2018 is de wetgeving met betrekking tot de inhoudingsvrijstelling voor dividenden gewijzigd en door de rechtbank Noord-Holland op 26 juni 2020 nader ingevuld. Uit deze nadere invulling blijkt dat er extra belastingclaims dreigen voor ondernemers die voorheen middels een vrijstelling voorkomen werden.

Internationale holding Mogelijk toch dividendbelasting

Om voor de vrijstelling van de dividendbelasting in aanmerking te komen, moet jouw werkmaatschappij gevestigd zijn in een Europese lidstaat of een andere staat waarmee Nederland een belastingverdrag heeft. Per 1 januari 2018 is de voorwaarde erbij gekomen, dat de vrijstelling vervalt indien er sprake is van misbruik. Over misbruik spreken we als de aandelen in de in Nederland gevestigde werkmaatschappij worden gehouden met als hoofddoel om de heffing van dividendbelasting te ontgaan (subjectieve toets) en sprake is van een kunstmatige constructie of transactie (objectieve toets).

De rechtbank Noord-Holland heeft op twee, op het oog vergelijkbare zaken, verschillende uitspraken gedaan. Resultaat: één keer werd de vrijstelling gegeven en de andere expliciet niet. Hoe kan dit? Het is doorslaggevend hoe je het een en ander feitelijk heeft georganiseerd.

Er moet sprake zijn van een reële betekenis van de werkmaatschappij, waarbij een economische en commerciële rechtvaardiging voor haar bestaan aanwezig is. Feitelijke omstandigheden zoals relevant worden geacht zijn: dat de buitenlandse houdster de belangen houdt, verwerft en vervreemdt, dat de deelnemingen direct of indirect een onderneming drijven en dat de houdster in de deelnemingen een sturende invloed heeft. De beschikking hebben over een eigen kantoorruimte is tevens van belang. Let op, de bewijslast hiervoor ligt bij jou. Je kunt dus niet eenvoudig aannemen dat in een internationale structuur de inhoudsvrijstelling van toepassing is.

Zijn jouw aandelen in jouw Nederlandse vennootschap met een minimaal belang van 5% verbonden aan een buitenlandse holding? Loop de feitelijke omstandigheden na om te voorkomen dat je achteraf over de dividenduitkering een extra belastingheffing verschuldigd bent.

triangle dark triangle light