Financieel nieuws
2 minuten lezen

Hogere belastingdruk voor internationale bestuurders/commissarissen

Woon jij momenteel in Nederland en ben jij in het buitenland bestuurder en/of commissaris? Dan kan je nu gebruik maken van een gunstige fiscale regeling, waardoor jouw buitenlandse inkomsten in feite vrijwel niet in Nederland worden belast. Let op! Per 1 januari 2023 wordt deze fiscale regeling ingetrokken, wat tot gevolg heeft dat je, als bestuur en/of commissaris in het buitenland, fors meer moet gaan bijbetalen bij het indienen van de van de Nederlandse belastingaangifte vanaf 2023. Wat betekent dit voor jou? 

Achtergrond

Op basis van fiscaal gunstig beleid kan je, als bestuurder en commissaris die in Nederland woont, onder voorwaarden in Nederland een voorkoming van dubbele belasting claimen op basis van de gunstige vrijstellingsmethode. De in Nederland verschuldigde belastingen worden dan naar rato verminderd op basis van de verhouding buitenlandse inkomen tot het wereldwijde inkomen. Ook als je amper belasting in het buitenland betaald, wordt de Nederlandse belasting sterk verminderd. Per 1 januari 2023 wordt dit fiscaal gunstige beleid ingetrokken.

Wanneer het gunstige beleid vervalt, val je terug op de methode die voor bestuurders- en commissarisbeloningen in belastingverdragen is opgenomen. Doorgaans is dit de nadelige verrekeningsmethode. Er wordt dan alleen een vermindering van Nederlandse belasting gegeven ter hoogte van de daadwerkelijk in het buitenland verschuldigde belastingen (gemaximeerd tot de vermindering die zou volgen uit de vrijstellingsmethode). Hierdoor vervalt het belastingvoordeel voor jou als directielid van een buitenlandse entiteit volledig.

Let op: Is in het toepasselijke belastingverdrag bepaald dat de vrijstellingsmethode van toepassing is? Dan heeft het intrekken van het goedkeurend besluit geen negatieve impact. Bekijk in het onderstaande overzicht de voorkomingsmethodiek die, op basis van belastingverdragen, op bestuurders- en commissarisbeloningen uit een aantal landen van toepassing is.

Land* Vrijstellingsmethode Verrekeningsmethode
België   X
Canada   X
Denemarken   X
Duitsland   X

Frankrijk

  X
Italië X  
Luxemburg X  
Verenigd Koninkrijk   X
Verenigde Staten   X

Versie: 18 juli 2022
*
Fiscaal inwoner van Nederland die statutair bestuurder/commissaris is van een entiteit gevestigd in een ander land dan Nederland. In dit overzicht zijn de voorkomingsmethoden voor bestuurdersinkomen uit een aantal landen ter illustratie opgenomen.

Wat betekent dit?

Ontvang jij als inwoner van Nederland inkomen als bestuurder/commissaris uit het buitenland? Dan moet je vanaf belastingjaar 2023 doorgaans belasting bijbetalen via de aangifte inkomstenbelasting. Deze heffing kan flink oplopen, het gaat om substantiële bedragen. Zonder actie vooraf voel je dit pas in 2024, na het indienen van de belastingaangiften 2023. Er zijn dan geen mogelijkheden meer om deze heffing te voorkomen of hier zelf op te anticiperen. Mogelijk kunnen dan liquiditeitsproblemen ontstaan.

Hoe verder?

Bevind jij je in een dergelijke positie? Dan is het belangrijk dat je bewust bent van de impact die de bovenstaande wijziging met zich meebrengt en de gevolgen tijdig in kaart brengt. Hiermee voorkom je dat je in de toekomst onverwacht hoge bedragen belasting moet betalen. Ook kun je aan de voorkant onderzoeken of er in jouw specifieke geval een oplossing is om de pijn te verzachten. Dit verschilt per situatie.

Wil jij graag weten wat de gevolgen en mogelijkheden voor jou zijn? Neem dan contact op met onze internationale loonheffingenspecialist Vera Visser (+31 881 948 024).

triangle dark triangle light