Hoe kiest u de juiste financiering voor uw onderneming?

Voor veel MKB ondernemers is het een grotere uitdaging geworden om een passende financiering van de onderneming te realiseren en te behouden. Banken zijn in de afgelopen jaren o.a. door verscherpte regelgeving veel kritischer geworden. Hierdoor komen veel MKB ondernemers tegenwoordig niet of minder in aanmerking voor alleen bancaire financiering. Gelukkig zijn er uiteenlopende alternatieven, zoals crowdfunding, lease, factoring, kredietunies, informal- en venture capital, etc.

De verschillende financieringsvormen zijn complex en het kiezen van de optimale financieringsmix is niet eenvoudig. In een steeds complexer financieringslandschap heeft de inzet van een onafhankelijk adviseur veel toegevoegde waarde. Een gestructureerde aanpak is nodig om uw specifieke situatie te optimaliseren. WVDB Corporate Finance heeft inzicht in en de ervaring met de uiteenlopende financieringsvormen en kan u helpen bij het maken van slimme keuzes. 

Bedrijfsfinanciering in het MKB 

Onze onafhankelijke adviseurs hebben een uitgebreide expertise en netwerk in het realiseren van een toekomstbestendige financiering. Met onze resultaatgerichte aanpak en persoonlijke benadering kunt u rekenen op professioneel advies, begeleiding en bemiddeling bij het succesvol verkrijgen van een passende financiering voor uw onderneming. 

  • Wilt u graag weten of de huidige condities voor uw bedrijfsfinanciering nog marktconform zijn en of de voorwaarden nog passen bij de huidige situatie?
  • Heeft u er wel eens over nagedacht de kasstroom van uw onderneming te optimaliseren, zodat u een lagere financieringsbehoefte heeft?
  • Vraagt u zich af hoe u uw groeiambities, bijvoorbeeld het vergroten van de productiecapaciteit of uitbreiding door internationalisering het beste kunt financieren?
  • Bent u benieuwd op welke wijze u de vermogenspositie van uw bedrijf kunt versterken?
  • Zoekt u naar additionele financiering of een herfinanciering en wilt u op een professionele wijze worden ondersteund in dit traject?
  • Overweegt u een andere onderneming over te nemen en wilt u hulp bij het optuigen van een overnamefinanciering?
triangle dark triangle light