Hoe bereken ik de waarde van een belang in aandelen?

Elke ondernemer of participant heeft er ooit mee te maken: een aandelenwaardering. Of het nu om verkoop, aankoop of medewerkersparticipatie gaat, de waardering van het belang in aandelen is cruciaal. Maar hoe bepaal ik de waarde van mijn aandelen? Waar moet ik op letten? In deze blog een kort, maar krachtig inzicht in de stappen om tot de waardering van aandelen te komen.

Stap 1: de ondernemingswaarde berekenen

Om de waarde van jouw belang in aandelen te bepalen, moet je eerst de ondernemingswaarde berekenen. De ondernemingswaarde vertegenwoordigt de economische waarde van de ondernemingsactiviteiten (dus niet het zichtbare eigen vermogen zoals in de jaarrekening vermeld). 

Hoe bereken je de ondernemingswaarde?

Er zijn verschillende methoden om de waarde of prijs van een onderneming vast te stellen. De meest gebruikte en feitelijk ook correcte methode is de DCF-methode.

Ondernemingswaarde berekenen met de DCF-methode

De DCF-methode is gebaseerd op de toekomstige (vrije) kasstromen van het bedrijf en houdt rekening met het risicoprofiel van je bedrijf. Hierbij bepaal je de toekomstige kasstromen die aan eigenaren van de onderneming toekomen. Deze worden contant gemaakt tegen de passende disconteringsvoet (een maatstaf die het risicoprofiel van de onderneming weergeeft) die gelijk is aan de rendementseis. Op deze manier houdt de DCF-methode (of een variant daarvan) rekening met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten die relevant zijn voor de te waarderen onderneming. 

Stap 2: van ondernemingswaarde naar waarde van de aandelen

Om tot de marktwaarde van de aandelen (eigen vermogen) te komen dien je de volgende berekening uit te voeren:

Equity bridge of net debt positie

Zoals hierboven staat beschreven is de aandeelhouderswaarde de waarde die zich specifiek richt op de marktwaarde van het eigen vermogen c.q. de aandelen in jouw bedrijf. Om deze aandeelhouderswaarde te berekenen dien je rekening te houden met de net debt positie, ook bekend als de equity bridge. Zo breng je bijvoorbeeld rentedragende schulden in mindering, tel je de (overtollige) liquide middelen en voer je een correctie voor een genormaliseerd werkkapitaal (mogelijk) door.
 
Al met al is de berekening van de aandeelhouderswaarde samen te vatten in onderstaand overzicht:


De bepaling van de ondernemingswaarde en de berekening van de aandeelhouderswaarde zijn een complexe exercitie en hoofdonderwerp aan de onderhandelingstafel. Raadpleeg daarom altijd een corporate finance adviseur. Klik hier om een adviesgesprek in te plannen. 

triangle dark triangle light