HLB Witlox Van den Boomen start samenwerking met duurzaamheidsplatform Green by Blue.

Binnenkort valt er niet meer aan te ontkomen: het onderwerp duurzaamheid zal bij bedrijven hoog op de agenda moeten staan. Want vanaf 2025 verplicht de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) naar schatting 1.500-2.000 grote Nederlandse ondernemingen hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te rapporteren. Deze rapportages worden onderwerp van verplichte controle. Voor de meeste ondernemers is deze rapportage en controle nieuw. Zij zullen zich daarbij tot hun accountant wenden voor advies en rapportage. HLB Witlox van den Boomen sluit zich in dat kader als eerste kantoor aan bij het nieuwe platform Green by Blue, waarin duurzaamheidsadviseurs, accountants en financial professionals samenwerken om bedrijven te begeleiden in de transitie naar een duurzamer businessmodel.

De CSRD verplicht grote bedrijven om naast de jaarrekening, ook een verslag op te stellen van hun duurzaamheids- of ESG beleid. Hierbij denk je al snel aan milieu gerelateerde thema’s zoals CO2-footprint (environmental), maar het gaat veel verder dan dat. Zaken als anti-corruptiebeleid (governance), leefbaar loon en zinvol werk (social) gaan bijvoorbeeld een rol spelen in de verslaglegging, maar zijn tegelijkertijd ook doorslaggevend in de war for talent. De accountant moet dit verslag controleren. De uitdaging voor bedrijven én hun accountants is hiermee enorm.

Bovendien raakt het duurzaamheidsvraagstuk vanuit de keten naast grote ook middelgrote en kleine bedrijven. Daarnaast zijn veel organisaties vandaag de dag vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en intrinsieke motivatie aan de slag met het vraagstuk en kan het voordelen opleveren op het gebied van subsidies en/of kostenbeheersing. Tegelijkertijd worden er ook steeds vaker eisen gesteld op dit gebied vanuit onder andere banken en klanten en zien we duurzaamheid steeds vaker terug in aanbestedingstrajecten.

In onderstaande video kondigt Edwin van Haare, partner bij HLB Witlox Van den Boomen, de samenwerking aan:

 

Samenwerking met Green by Blue.

De accountants en adviseurs van HLB Witlox Van den Boomen zijn voorbereid op sustainability reporting. Zij behoren zelfs tot de koplopers op het gebied van duurzaamheidsadvisering! Edwin van Haare, partner en registeraccountant, vertelt over de uitdagingen en kansen die het duurzaamheidsonderwerp biedt. En vooral hoe we met het unieke platform Green by Blue onze klanten en de accountantsbranche, echt verder willen gaan helpen. “Als multidisciplinaire dienstverlener pakken we op dit vlak een enorme voorsprong”, aldus Edwin. “Hoewel 2025 nog ver weg lijkt, is het dichterbij dan je denkt. Want er is een forse implementatie-uitdaging waarvoor veel vragen moeten worden beantwoord. Wat wordt er bijvoorbeeld verstaan onder duurzaamheid, hoe formuleer je concrete doelstellingen, hoe moet de rapportage eruit zien en welke regels zijn van toepassing? En de belangrijkste vraag: hoe toekomstbestendig is mijn onderneming?”

Duurzaam ondernemen brengt nieuwe kansen.

“Dit partnership sluit natuurlijk perfect aan op onze brede visie op duurzaamheid. HLB Witlox Van den Boomen zet nadrukkelijk in op duurzaam ondernemen. Omdat we dat onszelf en de samenleving verplicht zijn. Omdat onze stakeholders – klanten, wetgever, leveranciers, medewerkers - dat van ons verwachten. En niet in de laatste plaats omdat duurzaam ondernemen nieuwe kansen biedt. Aan onszelf én aan onze klanten", vervolgt Edwin.

"Wie tijdig aan de slag gaat met duurzaamheidsverslaglegging, heeft een voorsprong en profiteert van concurrentievoordeel. Zo ook van een sterkere positie in de war for talent, omdat immers ook zaken als diversiteit, gedrag en cultuur een rol spelen in de verslaglegging. Onze accountants zijn hierdoor uitstekend voorbereid op sustainability reporting. Ze helpen klanten aan hun wettelijke en maatschappelijke verplichtingen te voldoen én die verplichtingen om te zetten in kansen en concurrentievoordeel. Zo zijn we relevant, maar zeker ook onderscheidend. Want door als accountants samen te werken met duurzaamheidsadviseurs binden we een nieuwe generatie professionals aan ons en houden we het accountantsvak relevant. En dat sluit perfect aan bij een van onze vijf carrièregaranties: ertoe doen.”

Meer weten over de samenwerking met Green by Blue?

Ben of wil jij met jouw onderneming aan de slag als het gaat om verduurzaming? En ben je benieuwd hoe wij je daarin verder kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder en vertellen je uiteraard graag meer over hoe wij jou, in samenwerking met Green by Blue, kunnen ondersteunen en adviseren.

triangle dark triangle light