HRM
4 minuten lezen

Het arbobeleid: een moetje?

Als werkgever wil je het goed voor elkaar hebben voor je medewerkers. Want toon je goed werkgeverschap, dan is de kans groter dat je jouw mensen boeit en bindt, en dat is in de deze krappe arbeidsmarkt zeker geen overbodige luxe. Heb je er al eens over nagedacht dat het voeren van een goed arbobeleid óók een onderdeel is van goed werkgeverschap? In deze blog leg ik je uit waarom. Ook lees je tips over hoe je een goed arbobeleid voert.

Bij het woord ‘arbobeleid’ hebben veel werkgevers nog steeds geen positief beeld. Velen zien het zelfs enkel als een kostenpost. Dit is onterecht. Want niet alleen kan je met een goed arbobeleid juist kosten besparen, het helpt je ook goed werkgeverschap te tonen. Bovendien ben je als werkgever verplicht ervoor te zorgen dat je medewerkers veilig en gezond kunnen werken. En dus is het belangrijk je arbobeleid goed te organiseren. Maar hoe doe je dat?

Wat houdt een arbobeleid in?

Om een goed arbobeleid te kunnen voeren, moeten we eerst stilstaan bij de vraag wat een arbobeleid eigenlijk inhoudt. Kortgezegd komt het neer op het beleid dat je als organisatie voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Met een goed arbobeleid:

 • beperk je de gezondheidsrisico’s binnen je bedrijf;
 • verminder je het ziekteverzuim;
 • bevorder je de re-integratie na ziekte.

En er zijn meer voordelen van het creëren van een gezonde en veilige werkplek. Zo verhoog je er de werkmotivatie van je medewerkers mee, zorgt het voor betere prestaties en stimuleert het een hogere productie. En dat kan allemaal weer leiden tot behoud van je bestaande medewerkers – en een hogere aantrekkingskracht op nieuwe!

Een arbobeleid geldt altijd en overal: ook thuis

Sinds de uitbraak van Corona zijn we massaal gaan thuiswerken. In veel organisaties blijft (deels) thuiswerken ook ná de Coronacrisis de nieuwe norm. Moet je dan als werkgever nog wel investeren in een goed arbobeleid? Je medewerkers zitten immers een groot deel van hun werktijd thuis achter de laptop. Het antwoord is simpel: ja! Vanuit de zorgplicht die je als werkgever hebt, ben je verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Ook als dat bij de medewerker thuis is! Dat betekent in de praktijk dat je in elk geval moet helpen bij het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek. Denk hierbij in elk geval aan:

 • een goede tafel en bureaustoel;
 • een los toetsenbord en muis;
 • een laptophouder of los beeldscherm;
 • goede verlichting.

Ook is het belangrijk dat je aandacht hebt voor zaken als de werkdruk en dingen die de thuiswerkplek kunnen beïnvloeden. Denk aan lawaai, omgevingstemperatuur en het (ontbreken van) sociale interactie met collega’s. Kortom: dat je medewerkers op afstand werken, wil niet zeggen dat je als werkgever ook afstand kunt nemen van het welzijn van je medewerkers.

Onderdelen van een goed arbobeleid

Goed, maar wat is dan verder, buiten een gezonde en veilige (thuis)werkplek, onderdeel van een goed arbobeleid? Ik zet een aantal zaken voor je op een rij.

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet je een Plan van Aanpak opstellen met daarin de maatregelen die je neemt om de risico’s aan te pakken. Daarnaast is het belangrijk dat de RI&E actueel is, wat betekent dat je de RI&E moet actualiseren naar elke belangrijke verandering in de arbeidsomstandigheden. Denk daarbij dus ook aan het (deels) thuiswerken.
 • Arbodienst of bedrijfsarts | Bij ziekteverzuim moet een Arbo- of bedrijfsarts de begeleiding van de zieke medewerker uitvoeren. Hoewel de nieuwe Arbowet inmiddels al een paar jaar geldt, blijken veel basiscontracten met de Arbodienst vaak nog onvolledig te zijn. Vooral in het midden- en kleinbedrijf zijn niet altijd alle verplichte onderdelen opgenomen in dat contract. Een aandachtspunt dus!
 • Vertrouwenspersoon | Je bent volgens de Arbowet verplicht om jouw medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Je moet hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Hij of zij is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie.

Meld je aan voor de Basistraining Vertrouwenspersoon

 • Preventiemedewerker | Als organisatie ben je verplicht om ten minste één medewerker aan te wijzen als preventiemedewerker. Heb je minder dan vijfentwintig medewerkers in dienst? Dan mag je zelf de taken van de preventiemedewerker op je nemen.
 • Bedrijfshulpverlening (BHV) | Binnen je bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener aanwezig zijn.
 • Arbodeskundige | Als werkgever moet je toegang verlenen aan en tot een Arbo-deskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of een arbeidshygiënist.
 • Iets extra's | Je kunt je bij het opstellen van een arbobeleid beperken tot de onderdelen die vanuit de Arbowet verplicht zijn. Wil je jouw arbobeleid onderdeel laten uitmaken van goed werkgeverschap? Denk dan gerust ook aan wat extraatjes. Regel bijvoorbeeld eens per maand een stoelmasseur voor iedere medewerker die dat wil of laat je medewerkers zelf met ideeën komen. 

Stop niet bij alleen het maken van een arbobeleid

Je weet nu welke onderdelen je in je arbobeleid moet opnemen. Je zal echter niet de eerste zijn die het daarbij houdt. Oftewel: besteed ook voldoende aandacht aan de implementatie en uitvoer van je arbobeleid! Alleen het op papier zetten van maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden is niet voldoende. Je zal er als werkgever alles aan moeten doen om jouw maatregelen goed in de praktijk toe te passen.

Maak het jezelf makkelijker door te kiezen voor tooling die je helpt bij het voeren van een goed arbobeleid. Zo zijn er bijvoorbeeld digitale RI&E-toepassingen beschikbaar die in kaart brengen welke risico's er binnen jouw bedrijf aanwezig zijn.

Dus beschrijf je dat je voor een gezonde thuiswerkplek zorgt? Kom die belofte dan ook na. Heb oor en oog voor de geluiden vanaf de werkvloer; zijn jouw medewerkers tevreden? Lopen ze met klachten rond? Luister naar ze en doe wat met de feedback die je krijgt. Niet alleen uit plichtsbesef, maar liever nog vanuit gevoel voor goed werkgeverschap. Jouw investering in een goed arbobeleid betaalt zich terug in blije en gezonde medewerkers, ofwel de belangrijkste motor van jouw bedrijf. En daar doe je het toch voor?

triangle dark triangle light