Financieel
2 minuten lezen

Voldoet jouw salaris aan de gebruikelijk-loonregeling?

Dit artikel is origineel in oktober 2022 verschenen. Wij hebben dit bericht in oktober 2023 van de laatste informatie voorzien.

Ben jij werkzaam voor een vennootschap waarvan jij of jouw partner ook minimaal 5% van de aandelen bezit? Dan ben je verplicht om jezelf een gebruikelijk loon toe te kennen. In dit bericht lees je hoe  je het gebruikelijk loon moet vaststellen en delen we diverse mogelijkheden om je gebruikelijk loon te optimaliseren.

Op dit moment stelt men het gebruikelijk loon vast aan de hand van de volgende regeling, waarbij het hoogste van de volgende bedragen van toepassing is:
a.    het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
b.    Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de onderneming, dan wel bij een verbonden onderneming.
c.    € 51.000 (bedrag 2023).

Tot 2023 was het mogelijk om bij de vaststelling van het gebruikelijk loon rekening te houden met 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze doelmatigheidsmarge is echter met ingang van 1 januari 2023 komen te vervallen, waardoor de kans groot is dat jouw salaris naar boven moet worden bijgesteld. 

Let op! Als je een arbeidsovereenkomst met je eigen vennootschap hebt waarin staat dat je een maandelijks bedrag aan salaris ontvangt, moet je de arbeidsovereenkomst aanpassen voordat je gebruik kunt maken van de eenmalige salarisbetaling. Daarnaast moet je jouwarbeidsovereenkomst aanpassen als blijkt dat je jouw maandelijkse (gebruikelijk) loon moet wijzigen. Vergeet ook niet om deze aanpassing vast te leggen in een aandeelhoudersbesluit/bezoldigingsbesluit.

Heb jij een vaststellingsovereenkomst over je salaris?

Sloot je in het verleden een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst met daarin afspraken over de hoogte van jouw salaris? Kijk dan op tijd of het noodzakelijk en/of wenselijk is om opnieuw met de Belastingdienst te overleggen. Dit is zeker het geval als in de vaststellingsovereenkomst nog afspraken staan die gebaseerd zijn op de vroegere afroommethode of waarbij gebruik is gemaakt van de doelmatigheidsmarge. De Belastingdienst heeft namelijk aangegeven de afspraken eenzijdig te wijzigen zodat dit in lijn is met de huidige wet- en regelgeving. 

Optimalisatie van je gebruikelijk loon 

De gebruikelijk loonregeling gaat uit van een breed loonbegrip. Dit betekent dan ook dat zowel het werknemersloon (loon waarop loonbelasting en/of sociale lasten wordt ingehouden) maar ook eindheffingsloon meetelt voor de berekening van uw gebruikelijk loon. Als gevolg hiervan kan een eventuele internetvergoeding, een laptop, telefoon, onkostenvergoeding en dergelijk ook meetellen mits deze aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast kun je je gebruikelijk loon optimaliseren door middel van bijvoorbeeld banksparen. 

Wat nu?

Weten of jouw salaris al aan de voorwaarden voldoet of dat er nog mogelijkheden zijn om jouw beloningspakket te optimaliseren? Onze adviseurs kijken graag met je mee. Neem bij vragen contact op met het loonheffingenteam via eline.cranenbroek@hlb-wvdb.nl of via +31 (0)88 194 7743 of jouw vaste contactpersoon.
triangle dark triangle light