Financieel
3 minuten lezen

Dit betekent de mogelijke wijziging in de gebruikelijk loonregeling voor jou

Ben jij werkzaam voor een vennootschap waarvan je ook minimaal 5% van de aandelen bezit? Dan ben je verplicht om jezelf een gebruikelijk loon toe te kennen. De manier waarop je dit gebruikelijk loon vaststelt wijzigt hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2023. In dit bericht lees je hoe je het gebruikelijk loon moet vaststellen en delen we diverse mogelijkheden om je gebruikelijk loon te optimaliseren. 

Op dit moment stelt men het gebruikelijk loon vast aan de hand van de volgende regeling, waarbij het hoogste van de volgende bedragen van toepassing is: 
a. 75% van het loon uit de meest vergelijke dienstbetrekking 
b. Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de onderneming, dan wel bij een verbonden onderneming
c. €48.000 (bedrag 2022) 

Tot de introductie van de doelmatigheidsmarge uit sub a (75% van het loon uit de meest vergelijkbare diensttrekking) stelde men het gebruikelijk loon in veel gevallen vast aan de hand van de zogenoemde afroommethode. Hierbij keerde men een bedrag ter grootte van de winst verminderd met kosten, lasten en een winstopslag uit als het salaris van de aanmerkelijk belanghouder. Vanwege een arrest van de Hoge Raad is dit niet langer toegestaan. 

Let op: werkt de partner van de aandeelhouder voor de vennootschap? Dan moet ook hij of zij gebruikelijk loon ontvangen. Ook als de partner zelf geen aandelen heeft.

Aangekondigde wijziging per januari 2023

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat de doelmatigheidsmarge in 2023 vervalt. Hierdoor moet het gebruikelijk loon vanaf dat moment overeenkomen met het volledige loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (mits dit het hoogste bedrag van de drie bedragen is). Door deze wijziging moet je jouw loon mogelijk naar boven bijstellen. 

Heb jij een vaststellingsovereenkomst over je salaris?

Sloot je in het verleden een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst met daarin afspraken over de hoogte van je salaris? Kijk dan op tijd of het noodzakelijk en/of wenselijk is om opnieuw met de Belastingdienst te overleggen. De Belastingdienst gaf recent al aan dat zij de afspraken in de vaststellingsovereenkomst gaat toetsen tegen de nieuwe wettekst. Dit betekent dat voor de gevallen waarin het afgestemde loon vaststaat op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, de Belastingdienst dit eenzijdig aanpast naar 100% van het loon uit de meest vergelijkbare diensttrekking. Wij raden je daarom ook aan om op tijd te kijken of jouw vaststellingsovereenkomst de Belastingdienst deze mogelijkheid biedt.

Optimalisatie van je gebruikelijk loon 

De gebruikelijk loonregeling gaat uit van een breed loonbegrip. Dit betekent dan ook dat zowel het werknemersloon (loon waarop loonbelasting en/of sociale lasten wordt ingehouden) maar ook eindheffingsloon meetelt voor de berekening van jouw gebruikelijk loon. Als gevolg hiervan kan een eventuele 30%-vergoeding, een laptop, telefoon, onkostenvergoeding en dergelijk ook meetellen mits deze aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast kun je je gebruikelijk loon optimaliseren door middel van bijvoorbeeld banksparen.

Wat nu?

Door de mogelijke wijziging in de vaststelling van het gebruikelijk loon is het belangrijk om tijdig te controleren of je huidige salaris nog aan de wet- en regelgeving voldoet. Wij kunnen je helpen door bijvoorbeeld een benchmarkonderzoek naar de meest vergelijkbare dienstbetrekking te doen en/of te kijken naar optimalisatiemogelijkheden die bij jouw situatie passen. 

Als aanmerkelijk belanghouder heb je de mogelijkheid om jouw salaris éénmalig aan het einde van het kalenderjaar uit te keren in plaats van een maandelijkse uitbetaling. Dit geeft je de mogelijkheid om in de komende tijd de nodige actie te ondernemen. 

Let op! Als je een arbeidsovereenkomst met je eigen vennootschap hebt, waarin staat dat je een maandelijks bedrag aan salaris ontvangt, moet je de arbeidsovereenkomst aanpassen voordat je gebruik kunt maken van de eenmalige salarisbetaling. Daarnaast moet je jouw arbeidsovereenkomst aanpassen als blijkt dat je jouw maandelijkse (gebruikelijk) loon moet wijzigen. Vergeet ook niet om deze aanpassing vast te leggen in een aandeelhoudersbesluit/bezoldigingsbesluit.

Onze adviseurs kijken graag met je mee bij de beoordeling van jouw gebruikelijk loon en/of het aanpassen van je arbeidsovereenkomst. Neem bij vragen contact op met het loonheffingenteam via eline.cranenbroek@hlb-wvdb.nl of via +31 (0)88 194 7743 of jouw vaste contactpersoon.

 

 

triangle dark triangle light