Audit Blog
2 minuten lezen

Hoe belangrijk is data-analyse voor de jaarrekeningcontrole?

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in het snel bewegende bedrijfsleven. Ook de jaarrekeningcontrole gaat mee met de tijd en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van data-analyse. Kan dat eigenlijk altijd zomaar en wat is hierbij van belang?

Digitalisering binnen de accountancy

Digitalisering speelt een steeds grotere rol in het snel bewegende bedrijfsleven, waar inmiddels hele financiële processen digitaal worden uitgevoerd. De jaarrekeningcontrole gaat gelukkig ook mee met de tijd. Door middel van data-analysetoepassingen kan HLB Witlox Van den Boomen de jaarrekeningcontrole sneller, efficiënter en met hogere kwaliteit en nauwkeurigheid uitvoeren. De toepassing van data-analyse is tegenwoordig soms zelfs een cruciale factor voor het verkrijgen van een goedkeurende controleverklaring. 

Garbage in = Garbage out

De kwaliteit van de data-analyse is afhankelijk van de integriteit van de (financiële) gegevens die voor de controle worden gebruikt. Door het controleren van de (interne) beheersing van de IT-omgeving kan de IT-auditor in zekere zin waarborgen dat de financiële gegevens die worden gebruikt voor data-analyse integer zijn. Dit is van cruciaal belang voor het voorkomen van het welbekende ‘garbage in’ – ‘garbage out’ verschijnsel. 

Een goede beheersing van de IT-omgeving wordt steeds belangrijker om de kwaliteit van de data-analysetoepassing, en dus de gehele controle, te waarborgen. Wanneer een applicatie in het verkoopproces het bijvoorbeeld toestaat dat prijzen na het vaststellen van de order nog kunnen worden aangepast, kan dit leiden tot frauduleus handelen om de marges beter te laten ogen dan daadwerkelijk het geval is, zonder dat dit vanuit de data zichtbaar is. Dit kan een grote impact hebben op de besluitvorming van de organisatie en op stakeholders en shareholders. 

Toegevoegde waarde

Betrouwbare en nauwkeurige data-analyse, met een gecontroleerde input, kan een organisatie nog veel meer bieden dan alleen een betrouwbare jaarrekeningcontrole. Deze aanpak kan de partijen namelijk ook nauwkeuriger inzicht bieden in de risico’s omtrent de IT-omgeving en de financiële rapportage. Beide partijen kunnen op basis hiervan besluiten nemen om deze risico’s te mitigeren. Zo kan uit de controle van de interne beheersing blijken dat oud-medewerkers nog toegang hebben tot gevoelige gegevens, of dat er hiaten zitten in de functiescheiding.

Wat levert data-analyse in de controle op?

Een nauwkeurige jaarrekeningcontrole betekent dat jij als klant meer controle hebt over je financiële rapportage, wat kan bijdragen aan een betere bedrijfsvoering en winstgevendheid. Het intensief gebruik van data(-analyse) met een hoge kwaliteit en integriteit leidt telkens tot nieuwe en meer nauwkeurige inzichten en kan daarmee tot meerdere aanpassingen van de vooraf bedachte controleaanpak leiden. Cruciaal hierbij is dat de interne beheersing van de IT-omgeving op orde is.

Dit artikel is geschreven door afstudeerstagiair Nick Roos, die bij HLB Witlox Van den Boomen onderzoek doet naar de relatie tussen IT-audit, data-analyse en de jaarrekeningcontrole. 

triangle dark triangle light