Blog
4 minuten lezen

BTW gevolgen van de Brexit

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) definitief verlaten. Tot en met 31 december 2020 geldt er nog een overgangsperiode waarin de regels van toepassing blijven en er wordt gehandeld alsof het VK nog een EU-lidstaat is. Met ingang van 1 januari 2021 zal het zakendoen met het VK voor de btw-heffing dan ook ingrijpend veranderen. Daarnaast kunnen er diverse andere fiscale, juridische, logistieke en douane-technische zaken spelen.

BTW gevolgen van de Brexit

BTW-effecten van de Brexit 

Inkoop van goederen vanuit het VK 

Voor 1 januari 2020 is de inkoop van goederen van een ondernemer uit het VK (waarbij de goederen vanuit het VK naar Nederland vervoerd worden) nog een intracommunautaire transactie. Vanaf 1 januari 2021 is deze transactie een import in Nederland. Dit betekent dat bij de Nederlandse Douane een aangifte ter invoer moet worden ingediend waarbij invoerrechten en invoer-btw moeten worden betaald. Dit is alleen voor de invoer-btw anders indien de importeur over een artikel 23-vergunning voor de verleggingsregeling bij invoer beschikt of - indien hij niet in Nederland is gevestigd - gebruikt maakt van de diensten van een (beperkt) fiscaal  vertegenwoordiger. Toepassing van deze verleggingsregeling is – zeker bij frequente en grote transacties - zeer aan te bevelen om de nadelige effecten van het voorfinancieren van de invoer btw te vermijden.

Verkoop van goederen aan afnemers in het VK

Vanaf 1 januari 2021 is de levering van goederen aan een afnemer in het VK een export. Deze export is belast met 0% btw. Het maakt dan niet uit of de afnemer in het VK ondernemer of particulier is. Deze export moet worden vermeld in rubriek 3a van de aangifte omzetbelasting. Deze export wordt dus niet vermeld in de opgaaf Intracommunautaire prestaties. Daarnaast moet een aangifte ten uitvoer worden ingediend bij de Nederlandse Douane.

Een speciaal punt van aandacht is vanaf 1 januari 2021 de set van boeken en bescheiden, de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de goederen de EU hebben verlaten. Verder hangt het van de overeengekomen leveringsvoorwaarden (incoterms) af wie - de presterende ondernemer of de Engelse afnemer - de goederen invoert in het VK en de invoer btw in het VK aangeeft.

Volgens de laatste berichten zal het VK met ingang van 2021 een “postponed accounting system of import VAT” introduceren, een verleggingsregeling bij invoer zoals we die ook in Nederland kennen, waar in principe iedere ondernemer met een btw-registratie in het VK gebruik van kan maken. Naar verluid zal ook een afstandsverkoper met een bestaande btw registratie in het VK deze nieuwe verleggingsregeling bij invoer aldaar kunnen gaan toepassen, ook indien men in het VK niet over een vaste inrichting of een fiscaal vertegenwoordiger beschikt.

Diensten aan ondernemers in het VK

De dienst aan een ondernemer in het VK blijft belast in het land van de afnemer, dus in het VK. Vanaf 1 januari 2021 is de heffing btw niet meer naar de afnemer/ondernemer in het VK verlegd. Op de factuur komt de aanduiding: ‘VAT out of scope’. Deze diensten moeten dan ook niet meer in de Nederlandse aangifte omzetbelasting of in de opgaaf intracommunautaire prestaties worden opgenomen.

Diensten aan particulieren

Zowel voor als na een Brexit geldt de hoofdregel dat voor diensten door een Nederlandse ondernemer aan particulieren Nederlandse BTW is verschuldigd. Diverse diensten aan particulieren in het VK (nu buiten de EU) gaan vallen onder de uitzonderingsbepalingen en zijn dan niet meer belast in Nederland.

Inkoop van diensten vanuit het VK

Vanaf 1 januari 2021 moeten diensten afgenomen van een ondernemer uit het VK niet meer in rubriek 4b van de aangifte omzetbelasting worden vermeld, maar bij rubriek 4a.

Teruggaaf verzoek UK VAT

Buitenlandse btw-ondernemers die recht hebben op btw-teruggave van de in 2020 in het Verenigd Koninkrijk betaalde VAT op kosten kunnen deze kosten terug vragen. De VAT kunnen zij op de gebruikelijke manier via de portal van de nationale belastingdienst terugvragen tot uiterlijk 1 april 2021. Eerder ingediende btw-teruggaaf verzoeken zijn nog tot 31 januari 2022 te bekijken of te wijzigen. Engelse VAT kosten opgekomen na de Brexit moet in het VK teruggevraagd worden via het VAT65A formulier.

Een aantal aanbevelingen ter voorbereiding op de Brexit

Vraag een artikel 23-vergunning aan
De artikel 23-vergunning geeft het recht om de te betalen invoer-btw niet op het moment van de feitelijke invoer aan te geven en te betalen bij de Douane, maar later bij de eerstvolgende, periodieke aangifte omzetbelasting. Dit kan je een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel opleveren omdat de invoer-btw niet voorgefinancierd hoeft te worden.

Vraag een EORI-nummer en een registratie elektronisch berichtenverkeer aan

Je hebt een EORI-nummer nodig om zaken te doen met ondernemers buiten de EU. Indien u nog niet in bezit bent van een EORI-nummer kun je dit bij de Nederlandse Douane aanvragen. Voor bedrijven met de hoofdvestiging in Nederland kun je gebruikmaken van het aanvraagformulier dat te vinden op de website van de Douane.

Wil je zelf digitaal aangifte doen bij de Nederlandse Douane? Vraag dan een registratie elektronisch berichtenverkeer aan.

Doe de Brexit Impact Scan

De Rijksoverheid heeft de Brexit Impact Scan beschikbaar gesteld. Aan de hand van een aantal vragen laat deze scan de gevolgen zien van Brexit voor jouw onderneming. Zaken die aan de orde komen zijn: export, import, diensten, transport, toelevering, digitale data en digitale diensten, intellectueel eigendom, vestiging, concurrentie en markt, personeel en certificering, en CE-markering.

Maak gebruik van de Brexitvouchers (MKB)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt Nederlandse MKB-ondernemers de mogelijkheid tot het aanvragen van Brexitvouchers. Indien je kosten maakt voor deskundig advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming, kun je een vergoeding krijgen van 50% van die kosten tot een maximum van € 2.500 exclusief btw.

Let wel, er is een budget voor de Brexitvouchers gesteld. Wacht dus niet te lang met aanvragen als je hier gebruik van wilt maken. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je meer informatie vinden over de Brexitvouchers.

Authorised Economic Operator

Handel je in goederen die je na bestelling snel moet kunnen leveren? Door de douaneformaliteiten en controles aan de grens kunnen de levertijden aanzienlijk oplopen. Kijk daarom of je de wachttijden aan de grens kunt verkorten door je bij de Nederlandse Douane te registreren als ‘Authorised Economic Operator’ (AEO). De voordelen hiervan zijn bijvoorbeeld minder controles en voorrang als je voor controle bent geselecteerd. Klik hier (website van de Douane) voor meer informatie over de vergunning AEO.

Houd de lopende ontwikkelingen in de gaten!

Het is nog steeds niet precies bekend onder welke voorwaarden de Brexit na de overgangsperiode per 1 januari 2021 gaat plaatsvinden. Houd daarom de lopende ontwikkelingen nauw in de gaten.

Deze pagina is gebaseerd op de stand van zaken van 1 december 2020 en wordt up-to-date gehouden aan de hand van het laatste nieuws.

triangle dark triangle light