Fiscaal nieuws
1 minuut lezen

Btw aftrek op kosten huisvesting arbeidsmigranten

Is het mogelijk om de huisvesting voor arbeidsmigranten af te trekken van de btw? Lees het antwoord in dit nieuwsbericht.

Het is onder voorwaarden toegestaan om de btw op kosten voor huisvesting voor arbeidsmigranten af te trekken. Dat oordeelde de Rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs in een zaak. De rechtbank paste daarbij de overwegingen van de Hoge Raad toe. In dit bericht zetten we de ontwikkelingen voor je op een rij.

Voor vele (ambachtelijke) werkzaamheden zijn in Nederland arbeidsmigranten werkzaam. Deze mensen werken ver van huis. Zij hebben gedurende hun verblijf in Nederland woonruimte nodig. Zonder dat de werkgever voorziet in onderdak krijgt hij de buitenlandse werknemers niet naar Nederland. Uitzendorganisaties kopen - vaak op short-stay basis - voor deze buitenlandse werknemers woonruimte in. Ook investeren ondernemers vaak zelf in woon- en verblijfsaccommodaties voor bij hen werkzame buitenlandse werknemers.

Op basis van het besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) is btw op huisvestingskosten van personeel in beginsel niet als voorbelasting verrekenbaar. Recent oordeelde de Hoge Raad echter dat in specifieke situaties btw op huisvestingskosten voor arbeidsmigranten voor een ondernemer wel aftrekbaar kan zijn. De zaak was verwezen naar het gerechtshof om nader te beoordelen of aan specifieke voorwaarden is voldaan.

Btw-aftrek huisvesting buitenlandse arbeidsmigranten toegestaan

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant paste onlangs in een zaak die aan haar was voorgelegd de overwegingen van de Hoge Raad toe. De Rechtbank besliste in deze zaak dat btw-aftrek door een uitzendbureau op de huisvesting van buitenlandse arbeidsmigranten kon worden toegestaan.

Wil je meer weten over de aftrek van btw op woonruimte voor arbeidsmigranten? Neem dan contact op met Pieter Tielemans via pieter.tielemans@hlb-wvdb.nl of bel hem via 06 - 80 150 363.