Blog
3 minuten lezen

Verenigd Koninkrijk heeft nieuwe btw-regels voor e-commerce

Het Verenigd Koninkrijk heeft direct na de Brexit per 1 januari 2021 al nieuwe btw-regels voor e-commerce geïntroduceerd. Deze nieuwe regels kunnen, als je goederen verkoopt via een webshop en/of goederen verstuurt aan particulieren in het Verenigd Koninkrijk, ook gevolgen hebben voor jou als Nederlandse ondernemer. In dit artikel lees je hoe deze nieuwe Engelse e-commerce regels voor jou kunnen uitwerken.

Verenigd Koninkrijk heeft nieuwe btw-regels voor e-commerce

De nieuwe e-commerceregeling voor de omzetbelasting in het Verenigd Koninkrijk kan tot gevolg hebben dat je als Nederlandse verkoper zich voor de Engelse omzetbelasting (VAT) moeten registreren bij HMRC (de Engelse fiscus). Of dit voor jou noodzakelijk is, dat is afhankelijk van de waarde van de goederen die je verkoopt aan de Engelse particulieren (niet-btw ondernemers).  

Bij dergelijke verkopen zijn een tweetal situaties te onderscheiden. Hierbij geldt dat bij goederen met een relatief lage waarde registratie als VAT-ondernemer in het Verenigd Koninkrijk verplicht is, terwijl bij goederen met een relatief hoge waarde deze registratie niet noodzakelijk maar eventueel wel mogelijk is.  

Drempelwaarde 

De uitvoer van de verkochte goederen is in Nederland belast met 0% btw. De goederen worden immers verstuurd naar een land dat geen onderdeel uitmaakt van de Europese Unie.  
De invoer van het pakketje in het Verenigd Koninkrijk is vervolgens een belastbaar feit voor de Engelse VAT. De exacte afwikkeling van deze Britse invoer-btw is afhankelijk van de intrinsieke waarde van de goederen. Het drempelbedrag voor de nieuwe UK E-commerce regeling is vastgesteld op 135 Britse Pond (GBP), dus op ongeveer € 155. Bij de beoordeling van deze drempel moet alleen rekening worden gehouden met de waarde van de goederen zelf, dus exclusief bijvoorbeeld verpakkings- of vervoerskosten. 

Waarde lager dan 135 pond 

Als de ingevoerde goederen een intrinsieke waarde hebben lager dan 135 GBP, dan geldt op het moment van invoer een vrijstelling voor de VAT. Jouw afnemer hoeft dus geen VAT te betalen bij de Engelse Douane op het moment van invoer.  
Dat klinkt aantrekkelijk, maar in dit geval is bij de levering aan de klant in de UK wel degelijk Engelse VAT verschuldigd. Dus in plaats van betaling van import VAT bij de Douane, moet de verschuldigde Engelse VAT op de factuur worden opgenomen door de verkoper en door hem worden aangegeven en afgedragen. Je zult jezelf, als verkoper, in dit geval dus moeten registreren als ondernemer voor de VAT in het Verenigd Koninkrijk en daar ook periodiek aangifte moeten doen.   

Voorbeeld:  
Je exploiteert een webshop en verkoopt hier verschillende kantoorartikelen. Nu thuiswerken de norm is geworden, verkoop je meer en meer aan particulieren die hun thuiswerkplek wat beter willen inrichten.  
Ook de Engelsen werken massaal thuis en een Engelse particulier koopt een draadloos toetsenbord met bijbehorende muis in jouw webshop. Je verstuurt deze per pakketpost naar de Engelse koper toe en de verkochte set heeft een waarde van € 65 (en dus ongeveer 49 GBP). 
De goederen hebben een waarde lager dan 135 pond, waardoor bij de invoer een vrijstelling van toepassing is. Je moet daarom de verschuldigde VAT vermelden op jouw verkoopfactuur. Op de verkoopfactuur vermeldt je dus 0% Nederlandse btw, maar ook 20% VAT. De bij deze verkoop verschuldigde belasting van ongeveer 10 GBP moet je aangeven in jouw VAT-aangifte en afdragen aan HMRC.   

Waarde hoger dan 135 pond 

Bij de invoer van goederen met een intrinsieke waarde van 135 pond of meer, zijn de normale invoer-regels van toepassing. Dit betekent dat jouw afnemer de VAT (en eventuele invoerheffingen) verschuldigd wordt bij de invoer van de goederen in het Verenigd Koninkrijk. In tegenstelling tot de situatie bij goederen met een relatief lage waarde, hoef je jezelf als verkoper niet verplicht te registreren als ondernemer als je goederen met een relatief hoge waarde verstuurt aan particulieren uit het Verenigd Koninkrijk.   

Voorbeeld: 

De Engelse thuiswerker koopt nu niet de toetsenbord set in jouw webshop, maar een handig tweede beeldscherm om te gebruiken naast zijn laptop. Ook dit beeldscherm stuur je per pakketpost naar deze koper toe, maar het beeldscherm heeft een waarde van € 165 en dus ongeveer 145 GBP. 
Nu de waarde van de goederen hoger is dan 135 pond hoef je op jouw verkoopfactuur, in tegenstelling tot de levering van de toetsenbord set, géén VAT te vermelden. Je vermeldt dus alleen 0% Nederlandse btw op jouw factuur. De koper zal bij de invoer van de goederen bij de Douane de verschuldigde btw moeten aangeven en afdragen.  

Registratie is in het geval van goederen met een relatief hoge waarde weliswaar niet verplicht, maar kan uit commercieel oogpunt wellicht toch aantrekkelijk zijn. Door de goederen op jouw eigen naam in te voeren in het Verenigd Koninkrijk en vervolgens (lokaal) te leveren, kunnen jouw klanten de formaliteiten die met de invoer gepaard gaan mogelijk besparen. Registratie is in dit geval dus niet verplicht, maar een extra service voor jouw klanten.  

Moet je actie ondernemen? 

Het is belangrijk om te beoordelen of de nieuwe e-commerce regeling in Engeland voor jou gevolgen heeft en indien nodig een VAT-registration in het Verenigd Koninkrijk aan te vragen. Gezien de hieraan verbonden kosten kun je er, in het geval van een beperkte omzet in het Verenigd Koninkrijk, natuurlijk ook voor kiezen om jouw webshop voor Engelse particulieren te blokkeren.