Blog
2 minuten lezen

CAO Metaal en Techniek: tijdelijk uitstel van loonsverhoging mogelijk

CAO Metaal en Techniek tijdelijk uitstel van loonsverhoging mogelijk

Werkgevers in de metaal en techniek kunnen een verzoek tot uitstel van loonsverhoging indienen wanneer hun omzet daalt door de coronacrisis. In dit bericht lees je wat dit uitstel inhoudt en hoe je het kunt aanvragen.

De huidige CAO Metaal en Techniek is op 1 september 2019 ingegaan. In deze CAO is afgesproken dat de lonen binnen de sector in drie stappen omhoog gaan, te weten 3,5% per 1 december 2019, 3,5% op 1 juli 2020 en 0,93% op 1 maart 2021. In korte tijd is er voor de sector metaal en mechniek veel veranderd door de coronacrisis, wat ingrijpende effecten kan hebben voor zowel werkgevers als werknemers.

CAO Metaal en Techniek tijdelijk versoepeld

Om deze reden hebben werkgevers in de metaal en techniek en de vakbonden verschillende gesprekken gevoerd over een pakket aan maatregelen om de sector zo goed mogelijk door de coronacrisis te kunnen helpen. Binnen de mogelijkheden van de huidige CAO is er gekeken naar een balans tussen versoepeling van de betalingsverplichtingen én de arbeidsvoorwaardelijke rechten van werknemers.

Dispensatieverzoek tot uitstel loonsverhoging

Begin juni 2020 zijn de verschillende partijen tot een akkoord gekomen. Een van de oplossingen is dat werkgevers in de metaal en techniek die hun omzet als direct gevolg van de coronacrisis zien dalen, een dispensatieverzoek tot uitstel van loonsverhoging kunnen indienen (artikel 75 en Bijlage 10a in de CAO). Hierbij gaat het om de loonsverhoging per 1 juli 2020 van 3,5%. De verplichting tot de loonsverhoging blijft bestaan, maar wordt op deze wijze enigszins versoepeld.

Uitstel loonsverhoging aanvragen bij Vakraad Metaal en Techniek

Wanneer je als werkgever deze tijdelijke dispensatie aan wil vragen, kan dit door het indienen van een verzoek bij de Vakraad Metaal en Techniek. Bij dit verzoek is de volgende informatie benodigd:

  • (Cijfermatige) Onderbouwing van de bedrijfseconomische situatie van de onderneming voor-, tijdens-, en na de coronacrisis;
  • Goedkeuring van het verzoek door de meerderheid van de werknemers (bijvoorbeeld door middel van een (fysiek of digitale) handtekeningenlijst of enquête onder alle werknemers);
  • Verklaring van de werkgever dat op het moment van indienen van het verzoek de onderneming niet in staat van surseance verkeert of daartoe een verzoek heeft ingediend;
  • Verklaring van de werkgever dat er geen dividend en/of bonus met betrekking tot prestaties over het jaar 2020 zal worden uitgekeerd;
  • Uit het verzoek dient te blijken of de onderneming zelf al overeenstemming heeft bereikt over de dispensatie met de werknemersorganisaties in de Metaal & Techniek.

Voorwaarden bij goedgekeurde dispensatie:

Indien de Vakraad goedkeuring geeft tot dispensatie, gelden de volgende voorwaarden:

  • Werknemers ontvangen over de periode juli 2020 tot en met november 2020 29 extra vakantie-uren als compensatie voor het uitstel;
  • Per 1 december 2020 worden de lonen alsnog met 3,5% verhoogd;
  • Werknemers worden door de werkgever geïnformeerd over de door de Vakraad toegekende dispensatie.

Tevens is er in de CAO een loonsverhoging per 1 maart 2021 opgenomen. Vooralsnog zijn hier geen afspraken over gemaakt.