Fiscaal nieuws
2 minuten lezen

Betalingen aan derden gedaan? Geef het op bij de Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2022 geldt voor twee groepen administratieplichtigen de (renseignerings)verplichting. Dit houdt in dat je gegevens moet overdragen aan de Belastingdienst die gaan over betalingen aan derden. Deze fiscaal relevante informatie (de betalingen worden meestal gezien als resultaat uit overige werkzaamheden) gebruikt de Belastingdienst om de aangifte inkomstenbelasting vooraf in te vullen. De renseigneringsverplichting is beter bekend als de IB-47 verklaring die vanwege privacywetgeving begin 2018 is stopgezet. Met een nieuwe wettelijke basis voor het uitvragen van een Burgerservicenummer (BSN) is de renseigneringsverplichting terug van weggeweest. Wat betekent dit voor jou?

Voor wie geldt de verplichting?

Ben je administratieplichtig en betaal je een natuurlijk persoon voor verrichte werkzaamheden en/of diensten? Dan geldt de renseigneringsverplichtig voor jou als je behoort tot een van de volgende groepen:

  • Je bent inhoudingsplichtig voor de Wet op de loonbelasting en doet betalingen aan een natuurlijk persoon voor diensten en/of werkzaamheden die zijn verricht voor jou of een met jou verbonden vennootschap;
  • Collectieve beheersorganisaties, zoals BUMA-STEMRA.

Welke informatie wil de Belastingdienst ontvangen?

De volgende informatie moet je na afloop van het kalenderjaar aanleveren bij de Belastingdienst:

  • De naam, adres, geboortedatum en het BSN van de ontvanger van de betaling;
  • De in het kalenderjaar betaalde bedragen, daaronder begrepen eventuele kostenvergoedingen.

Uitzonderingen

Voor de volgende betalingen geldt de renseigneringsverplichting niet:

  • Betalingen voor werkzaamheden en diensten als medewerker, artiest, beroepssporter of als lid van een buitenlands gezelschap in de zin van de Wet op de loonbelasting.
  • Betalingen voor werkzaamheden en diensten aan inwoners van niet zijnde Nederland die als artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting in Nederland moeten betalen.
  • De werkzaamheden zijn verricht als vrijwilliger in de zin van de Wet op de loonbelasting.
  • Werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur met btw is uitgereikt. Betalingen aan een zelfstandige die factureert met 0% btw en een btw-nummer op de factuur heeft staan zijn ook uitgezonderd. Let op! Betalingen aan natuurlijke personen die de kleine ondernemersregeling toepassen of uitsluitend vrijgestelde prestatie verrichten, moet je wel melden!
  • De betaling is ontvangen als erfgerechtigde tot de inkomsten uit een auteursrecht of naburig recht.

Internationale situaties

Ook als het werk in het buitenland is verricht of de werker in het buitenland woont, is de renseigneringsverplichting onverkort van toepassing. Denk daarbij ook aan de in het buitenland woonachtige commissaris. De ontvanger van de betaling moet in een dergelijke situatie een BSN aanvragen voor zover deze nog niet beschikbaar is.

Hoe moet je de gegevens aanleveren?

Het bestaande aanleverproces is ook van toepassing op de nieuwe renseigneringsverplichting. Je moet de gegevens uiterlijk na afloop van het kalenderjaar en uiterlijk op 31 januari overdragen. Over 2022 kan de opgaaf alleen plaatsvinden tussen 1 januari en 31 januari 2023. Je doet er wel verstandig aan om alvast te starten met het verzamelen van de gegevens die je moet aanleveren.

Wat gebeurt er als je de gegevens niet aanlevert?

Lever je de gegevens niet, onjuist of onvolledig aan? Dan loop je het risico op een geldboete van maximaal € 9.000 of een hechtenis van maximaal zes maanden. Lever je de gegevens opzettelijk niet, onjuist of onvolledig aan? Dan kan de geldboete oplopen tot € 22.500 of het bedrag aan te weinig geheven belasting als dit hoger is dan € 22.500.

Heb je hulp nodig of wil je meer weten over de renseigneringsverplichting? Neem vrijblijvend contact op met Anneke Neesen via +31 881 948 124 of stuur me een e-mail. Ik help je graag verder.

triangle dark triangle light